• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדות בירור


  תפקידיה של הלשכה לאתיקה, על פי תקנון הר"י, לדון בתלונות בעלות היבטים אתיים כנגד רופא, כנגד איגודים וחברות של הר"י או כנגד מוסד רפואי, בין היתר באמצעות ועדות בירור.

   

  יו"ר הלשכה לאתיקה מוסמך למנות ועדת בירור, בד"כ מקרב חברי הלשכה לאתיקה, וזו דנה בתלונה שהוגשה ללשכה לאתיקה ונמצאה נזקקת לבירור. ועדת הבירור פועלת על פי סדרי הדין שבתקנון הר"י והיא רשאית להחליט על דחיית התלונה או על קבלתה ואף לנקוט בצעדים כנגד הנילון.

   

  הלשכה לאתיקה רואה בוועדות הבירור אמצעי להסדרה הפנימית שנטלה הפרופסיה על עצמה במטרה לאכוף את כללי האתיקה הרפואית ולשמר את אמון הציבור בקהילייה הרפואית. 

  להלן מקרים בהם דנה ועדת הבירור: