• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  החלטה בעניין סיום יחסי רופא-מטופל ביוזמת הרופא - 2019


  פרטי התלונה ועיקרי התכתובות בעקבותיה

  בחודש דצמבר 2017 הגישה גב' אלמונית (להלן: המתלוננת) מכתב תלונה למספר גורמים, בהם הנהלת בית החולים בו היתה מטופלת והלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית. על פי תלונתה, בהיותה כבת 34 ואם לשלושה ילדים קטנים התבשרה כי חלתה בסרטן שד גרורתי. היא טופלה במשך כתשעה חודשים אצל הנילונה, רופאה אונקולוגית.  

  תלונתה על כך שהרופאה הפסיקה לטפל בה באופן פתאומי והעבירה אותה לטיפולה של רופאה אחרת. טענות נוספות היו על צורת ההתנהלות ביניהן ועל אופן העברת התיק לרופאה האחרת.

  בדיון שהתקיים לפני ועדת הבירור של הלשכה לאתיקה, המתלוננת תיארה את השתלשלות האירועים אודות גילוי המחלה שלה, את ההחלטה להיות מטופלת של הרופאה ואת אופי היחסים שלה עם הרופאה. לדבריה, היה לה אמון רב בה מבחינה מקצועית, הרופאה הפיחה בה תקוות והיא סמכה על דעתה בנוגע לטיפול. אולם, מבחינה השיח הבינאישי, היו ביניהם פערים שהלכו וגדלו. לדבריה, הרופאה גילתה חוסר סבלנות גובר כלפיה, הביעה כלפיה כעס, ראתה בה "בזבוז זמן" ואף כינתה אותה "מטומטמת". לאחר שהועבר הטיפול בה לרופאה אחרת, טענה כי הרופאה התעלמה ממנה.

  הרופאה מצדה טענה גם כן כי לא ניתן לתאר את האינטראקציה ביניהן כברורה וחלקה, וכי לעתים נדרשה להסביר דברים מספר פעמים, כי היו מקרים בהם הובנה לא נכון וכי נעזרה בבעלה של המתלוננת כמלווה שלה. היא תיארה כי ניסתה לקיים עבור המטופלת סביבה תומכת ככל האפשר לצורך הטיפול, לרבות שיחות טלפוניות, הסתייעות בעו"ס וכדומה. הרופאה עמדה על כך שלא רצתה מעולם לפגוע במטופלת שלה ושלא זכור לה שעשתה שימוש במילה הפוגענית "מטומטמת" כלפיה. עוד הסבירה הרופאה כי על מנת שהטיפול יהיה טוב, נדרש שתהיה תקשורת טובה בין הרופא לבין המטופל, וכי לשם קידום הטיפול במתלוננת, תיאמה עם רופאה אחרת במחלקה שהטיפול יועבר אליה ולאחר מכן בוצעה ההעברה. לדבריה, גם היא חשה פגועה מחוסר אמון ומבעיות תקשורת ביניהן, ותיארה כי הטיפול במצב דברים זה היווה עליה מעמסה רגשית.

  הרופאה הנילונה סיפרה כי הציעה למתלוננת לעבור לרופא מטפל אחר עוד קודם לכן, וכי הייתה התנגדות לכך מצד המטופלת ובני משפחה שליוו אותה.

  לשאלות חברי ועדת הבירור, השיבה הנילונה כי בפגישותיה עם המתלוננת לא עדכנה אותה על המעבר לרופאה מחליפה, וזאת מכיוון שטרם הספיקה לשוחח עם הרופאה בעצמה ולתאם עמה את ההעברה. לדבריה, היא הסבירה למתלוננת שבכוונתה להעביר את הטיפול לרופא אחר, ובהמשך ביקשה מהמזכירה לעדכן את המתלוננת בנוגע להעברתה לרופאה מחליפה. לטענתה, המתלוננת הייתה אמורה לקבל תור לרופאה החדשה.

  המתלוננת השיבה לדברים כי מעבר לעניין הטכני, היא מבקשת שחברי ועדת הבירור ישימו לב גם לאופן עשיית הדברים, לסגנון התבטאות ולהתנהגות אשר פגעו בה, לטענתה.

  בעלה של המתלוננת אשר ליווה אותה גם במהלך הטיפול וגם בדיון, תיאר את המורכבות שהיו ביחסים שבין המתלוננת לבין הרופאה הנילונה. לדבריו, המטופלת האמינה ברופאה, פיתחה תקוות ותלות מסוימות בה, וביקשה להישאר מטופלת שלה על אף קשיים בתקשורת ביניהן. הוא סיפר כי השתמשו בטלפון הנייד לצורך כתיבת שאלות שהמתלוננת רצתה לשאול את הרופאה בנוגע לטיפול, וכי היו הקלטות של השיחות, וזאת על מנת שיוכלו לשמוע שוב את הדברים בבית אם ישכחו משהו או למקרה שיהיה משהו לא ברור.

  לשאלת חברי הוועדה, השיב בעלה של המתלוננת כי ההקלטות נעשו ללא ידיעתה של הרופאה.

  ועדת הבירור הבהירה כי מתוקף יחסי האמון בין הרופא לבין המטופל, מצופה במערכת היחסים כי רופא לא יוקלט ללא ידיעתו על ידי המטופל. חברי ועדת הבירור החליטו לא לקבל לידיהם את ההקלטות, שכן להתרשמותם לא היה להם צורך בהן.

  בעלה של המתלוננת תיאר כי הרופאה הציעה שיגיעו לפגישה אצל הרופאה המחליפה, וכי אם הדבר לא יצלח, תוכל לשוב להיות מטופלת אצלה. לאחר שהתרצו והגיעו פעמיים לפגישות עם הרופאה המחליפה, לא הסכימה הנילונה לקבל את המתלוננת בחזרה לטיפולה. בשלב זה היו בקשר עם מנהל המערך האונקולוגי לצורך פתרון העניין. לדברי בעלה של המתלוננת, העברת התיק נעשתה בצורה מסודרת רק בחלוף שלושה חודשים ולאחר פניות חוזרות מצדם.

  מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים העיד בפני ועדת הבירור על מקצועיותה של הרופאה ועל האמפתיה שלה למטופלות שלה. לדבריו, המקרה של המתלוננת והרופאה חריג ביותר. המתלוננת קיבלה טיפול איכותי והושקעו בה זמן ומאמצים רבים מצד הצוות. לדבריו, הוא מעולם לא שמע את הרופאה הנילונה מתבטאת בצורה תקיפה או מזלזלת כלפי מטופל כלשהו. אם אכן היתה התבטאות לא הולמת, יש מקום להתנצל עליה.

  לאחר שנשמעו הצדדים והעדים מטעמם, ולאחר שנקראו כל החומרים אשר הוגשו מטעם הצדדים, הגיעה ועדת הבירור להחלטה. על אף שוועדת הבירור של השלכה לאתיקה אינה עוסקת בפן המקצועי של הטיפול הרפואי, צוין כי להתרשמות חברי הוועדה, המתלוננת קיבלה טיפול הולם כנדרש, הן על ידי הרופאה הנילונה והן על ידי הרופאה המחליפה בהמשך.

  מבחינת יחסי רופאה-מטופלת והקשר הבין-אישי, התרשמה ועדת הבירור כי היו פערי תקשורת בין הרופאה לבין המטופלת, אשר הקשו על הטיפול, ואף פגעו במרקם העדין של יחסי האמון ביניהן. 

  על פי כללי האתיקה הרפואית, רופא רשאי לסיים את הקשר המקצועי עם מטופל, אם קיים משבר אמון המונע המשך קשר זה, למעט במצבי חירום רפואיים (פרק ד'1, תת פרק י"ז, סעיף 2). עוד קובעים כללי האתיקה, כי הרופא יודיע למטופל מראש על סיום הקשר המקצועי עמו, תוך מתן הסבר לכך. הרופא ייתן בידי המטופל את סיכום הנתונים הרפואיים המצויים בידו על אודות המטופל, ויפנה אותו, ככל הניתן, לטיפולו של רופא אחר. הרופא מחויב לרציפות הטיפול הרפואי במטופל, גם אם נותק הקשר המקצועי עמו, וישתף פעולה עם כל רופא אחר הנוטל גם הוא חלק בטיפול הרפואי במטופל (סעיפים 7 ו-8).

  ועדת הבירור קבעה כי במערכת היחסים בין המתלוננת לבין הנילונה נפגע האמון ההדדי, באופן אשר יכול להצדיק את סיום היחסים מצד הרופאה ואת העברת המטופלת לרופאה אחרת, לטובת המשך הטיפול בה. באשר לחובה האתית הנוגעת להעברת התיק הרפואי והשמירה על רציפות הטיפול, ועדת הבירור קבעה כי מבחינה מקצועית טכנית העברת הטיפול לרופאה אחרת, אשר עובדת יחד עם הנילונה באותה המחלקה, היתה תקינה.

  עם זאת, במישור היחסים שבין הרופאה הנילונה לבין המטופלת, קבעה ועדת הבירור כי העברת המטופלת לטיפולה של רופאה אחרת נעשתה באופן לא ראוי. כאמור, כללי האתיקה הרפואית קובעים כי יש להודיע למטופל מראש על העברתו לרופא אחר, וכי יש להסביר לו את הטעמים לכך. סיום היחסים והעברת המטופל לרופא אחר הינם מעין תהליך שעל הרופא להעביר את המטופל. על הרופא להתחשב בנסיבותיו של המקרה המסוים שלפניו ובאופי הקשר בינו לבין המטופל.

  במקרה שלפנינו, סברה ועדת הבירור כי לא היה הסבר ישיר מספק למטופלת. היחסים בין רופא לבין מטופל מאוד מורכבים ורגישים, על אחת כמה וכמה בתחום האונקולוגיה. פעמים רבות מתקשים המטופלים להתמודד עם מחלתם, והם עלולים לחוות חרדות שילוו אותם בתהליך הטיפול ושעשויים להשפיע, בין היתר, על התקשורת בינם לבין הרופאים. על הרופאים להיות רגישים לכך, ולשים לב לתלות שהמטופלים מפתחים כלפיהם פעמים רבות. לאור זאת, נדרשה הרופאה הנילונה לבצע את ההעברה בצורה ישירה ורגישה יותר, להודיע למטופלת על העברתה להמשך טיפולה של רופאה עמיתה באופן אישי, תוך מתן הסברים מתבקשים, ולא באופן חד ומהיר שיותיר מקום לעמימות או באמצעות גורמי ביניים, כגון מזכירות המחלקה. סיום יחסי רופא-מטופל אינם העברה טכנית בלבד, כי אם אירוע הדורש התייחסות מיוחדת במערכת היחסים שבין הרופא לבין המטופל.

  נוכח האמור, ועדת הבירור קבעה כי הנילונה עברה עבירה אתית באופן בו סיימה את יחסי רופא-מטופל שהיו לה עם המתלוננת. ועדת הבירור התרשמה כי הנילונה הינה רופאה מסורה ומקצועית, וכי ככל הנראה מדובר במעידה חד-פעמית, ולפיכך הטילה עליה אזהרה בלבד.