• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הכשרת רופאים

  הכשרת רופאים

  המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ממונה על פי חוק על פיקוח ותכנון ההתמחות של כל הרופאות והרופאים המתמחים בישראל
  המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ממונה על פי חוק על פיקוח ותכנון ההתמחות של כל הרופאות והרופאים המתמחים בישראל
  הכשרת רופאים הכשרת רופאים

  על המועצה המדעית

  על המועצה המדעית

  המועצה המדעית היא הזרוע המדעית של ההסתדרות הרפואית המופקדת על פי חוק פקודת הרופאים על התכנון, הביצוע והפיקוח על מערכת ההתמחות של רופאים בישראל ועוסקת בלימודי המשך ברפואה בישראל. קראו את תקנות ההתמחות על פי חוק.

  המועצה המדעית היא גוף מדעי בלתי תלוי. היא מהווה גוף מייעץ וממליץ למשרד הבריאות, שהינו הגוף המאשר.

  במפעל העשייה האדיר של המועצה המדעית נוטלים חלק אלפי רופאים מדי שנה, המבצעים עבודתם בהתנדבות וללא תגמול כספי, מתוך תחושת שליחות וחובה לדאוג לרמתה הגבוהה של הרפואה במדינת ישראל.

  תפקידי המועצה המדעית

  תפקידי המועצה המדעית כוללים:

  חזון המועצה המדעית 

  התמחות, התמקצעות ופעילות רפואית איכותיים ומתעדכנים לקידום הרפואה בישראל.

  מטרות לקדנציה הנוכחית

  • בדיקת תוכניות ההתמחות והסילבוסים על פי דרישות שהוגדרו ממומחה במקצוע הרפואי. אלו הדרישות:
   • ידע מעמיק, מיומנויות ויכולת עבודה עצמאית בתחום התמחותו
   • ידע וניסיון בתחומים אחרים הנוגעים להתמחותו
   • ליבת ידע בסיסי במדעי הרפואה
   • חשיפה והבנה בהוראה ובמחקר
   • הפנמת עקרונות בתחומי אתיקה רפואית, יחסי רופא-חולה,עבודת צוות, תהליך קבלת ההחלטות ברפואה ולימוד עצמי מתמשך
  • קידום CME בישראל
  • קידום ההדמיה (סימולציה) בהכשרה הרפואית ובבחינות
  • הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר לרפואה (תוכניות לימוד אורכיות, הדמיה, בחינות)
  • הרחבת החשיפה לעבודה בקהילה במסגרת ההתמחות
  • ייעול תהליך הקבלה להתמחות
  • המשך קידום השירות למתמחים
  • שמירת מועצה מדעית פעילה בתוך הר"י

  גופי המועצה המדעית

  המועצה המדעית פועלת באמצעות הגופים הבאים:

  ליווי תהליך ההתמחות

  רופא שסיים לימודי רפואה וסטאז' וברשותו אישור על זכאותו לתואר MD ורישיון לעסוק ברפואה בישראל, רשאי להתחיל בהתמחות באחד מ-56 מקצועות התמחות רפואיים הקיימים בישראל.

  התמחות רופא נמשכת בין 4 ל-7.25 שנים (בתלות במקצוע ההתמחות המבוקש) ומתקיימת בעבודה רציפה במוסד מוכר בהדרכתו ובפיקוחו של בעל תואר מומחה באותו ענף רפואה.

  המועצה המדעית מופקדת על פי חוק על התמחות והתמקצעות הרופאים במדינת ישראל ושמה לה למטרה להבטיח הכשרה רפואית איכותית ומתעדכנת לקידום הרפואה בישראל.

  התמחותם של רופאים ב-56 מקצועות רפואיים שונים מבטיחה רפואה מתקדמת ומקצועית במדינת ישראל.

  היבטי ההתמחות בהם עוסקת המועצה המדעית:

  • קביעת מסלול התמחות, הסילבוס והמיומנויות הנדרשות בכל אחת מההתמחויות ועדכונן המתמיד
  • הכרה ובקרה של כ-1500 מחלקות / מרפאות המוכרות לצורך התמחות על ידי קריטריונים מובנים 
  • קיום בחינות התמחות שלב א' וב', ובחינות סיום ההתמחות במקצועות העל
  • אישור תואר מומחה ב-56 מקצועות רפואיים 


   לקבלת כל המידע הרלוונטי להתמחות מומלץ להיכנס אל אתר המתמחים של הר"י

  הכשרות רפואיות

  נוסף על פעילותה הרחבה בכל הנוגע לליווי ההתמחות, מקדמת המועצה המדעית ומסייעת במיסוד פעילויות הכשרה מגוונות בתחומים בהם עוסקים רופאים, למען קידום רמת רפואה גבוהה בישראל.

  השתלמות עמיתים

  השתלמות עמיתים הינה הכשרה לרופא המומחה המבקש להתמקצע בנושא ספציפי בתחומו.
  המועצה המדעית רואה בהשתלמות העמיתים נדבך חשוב בהתמקצעות הרפואה המודרנית בכלל, והתמקצעות הרופא בפרט.

  המועצה המדעית אחראית על אישור התכניות השונות להשתלמות עמיתים, המוגשות על ידי האיגודים המדעיים. כמו כן, מפקחת המועצה המדעית על ההכרה ביחידות המעבירות את ההשתלמויות ומתן תעודות לרופאים שעברו את ההשתלמות.

  השתלמות עמיתים בחצי משרה:

  המועצה המדעית אישרה ביצוע השתלמות עמיתים בחצי משרה, על פי התנאים הבאים:

  1. ההשתלמות תבוצע בחצי משרה לפחות.
  2. יו"ר המועצה המדעית או נציגו יאשרו בקשות ספציפיות. לבקשות ספציפיות יש לצרף: אישור מנהל המחלקה, אישור המתמחה ותוכנית השתלמות אישית מפורטת, הכוללת את מסגרת המשרה, מערכת שעות וציון הפעילויות האקדמיות בהן ישתתף המשתלם בעת השתלמותו.
  3. ההשתלמות תתקיים ברצף, ללא הפסקות, במסגרת ימי עבודה קצרים או במסגרת ימי עבודה מלאים בחלק מן השבוע.
  4. תקופת ההשתלמות תוארך בהתאם.

    מידע נוסף:


  מומחים נותני חוות דעת לבתי הדין לעבודה

  המועצה המדעית של הר"י נעתרה לבקשת בית הדין הארצי לעבודה לסייע בקביעת תחומי מומחיותם והתמקצעותם של הרופאים המשמשים כנותני חוות דעת מקצועית מטעם בית הדין.

  בית הדין קרא לרופאים המופיעים במאגר שלו להגיש מסמכיהם אל המועצה המדעית לשם גיבוש רשימה מלאה ומקיפה של התחומים בהם יוכלו לייעץ. המועצה המדעית ניסחה נהלים לצורך קבלת ההחלטה בעניינם של הרופאים ומטפלת באופן פרטני בכל בקשה ובקשה.

  רופאים מומחים המעוניינים להצטרף אל מאגר המומחים של בית הדין לעבודה יפנו אל בית הדין הארצי לצורך הצעת מועמדותם.


  הכשרת פוסקי הביטוח הלאומי

  המועצה המדעית משמשת כגוף בודק לקורסים להכשרת פוסקי לוועדות הביטוח הלאומי בהתאם לעדכון לתקנות הביטוח הלאומי. תכניות הקורס מוגשות על ידי המוסדות המתעניינים לאישור המועצה המדעית ומשרד הבריאות לאישור טרם קבלת הכרה בקורס.

  רפואת צלילה

  המועצה המדעית משמשת כגוף המפקח ומאשר הסמכתם של רופאי צלילה, תחום שלא זכה עד היום להסמכה רשמית וכעת הוכרה החשיבות במיסודו.

  הכשרה זו היא תוצאה של שיתוף פעולה בין המועצה המדעית, החברה הישראלית לרפואה ופיזיולוגיה היפרבארית וצלילה של הר"י, הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית והמכון לרפואה ימית של חיל הים.
  לסילבוס ההכשרה וקריטריונים.
  לפרטים בקשר לרפואת צלילה צרו קשר עם  אנה בגולה  03-6100409

  הכשרה בסוכרת

  המועצה המדעית אישרה הכשרה בסוכרת, הכוללת חלק עיוני וחלק מעשי במרפאות בקהילה.

  ההכשרה מיועדת למומחים ברפואת המשפחה, רפואה פנימית וגריאטריה העובדים בקהילה.
   לסילבוס ההכשרה  וקריטריונים.
  לפרטים בקשר להכשרה בסוכרת צרו קשר עם  אנה בגולה  03-6100409 

  הכשרה בתזונה

  המועצה המדעית אישרה הכשרה בתזונה המתרכזת בתזונה קלינית ולא מכוונת לתזונה של האדם הבריא ולהרגלי תזונה שונים כגון צמחונות או טבעונות. התכנית מורכבת ממסלול למידה עצמית מקוון ומ-80 שעות של חשיפה קלינית.  
  ההכשרה מיועדת לבעלי תואר מומחה באחד ממקצועות ההתמחות, על פי תקנות הרופאים.
   לסילבוס ההכשרה  ולקריטריונים.
  לפרטים בקשר להכשרה בתזונה צרו קשר עם  אנה בגולה  03-6100409

  נקודות התעדכנות

  נקודות התעדכנות הן נקודות שרופא יכול לצבור על-ידי השתתפות בהשתלמויות מקצועיות.
  נקודות אלו יכולות להינתן רק להשתלמויות הנערכות במסגרות, או במוסדות, המוכרים על-ידי ועדת החינוך של הר"י, לדוגמא: פגישות קליניות, כנסים וימי עיון, כתיבת מאמרים וכדומה.

  לתשומת לבך, פעילות לימודית מזכה בנקודות, לאחר שאושרה על ידי ועדת החינוך של ההסתדרות הרפואית. 

   לפרטים נוספים

  הכשרת וקליטת רופאים עולים

  בחינות סטאז' ורישוי רופאים

  רופאים בוגרי בתי ספר מוכרים לרפואה בחו"ל בעלי דיפלומה מוכרת, חייבים לעמוד בהצלחה בבחינות לקראת סטאז' ברפואה או בבחינת רישוי ממשלתית לפי העניין, לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה.  פרטים על בחינות סטאז' ורישוי רופאים, האזור האישי לבחינת סטאז-רישוי

  רופאים שהתמחו בחו"ל

  בין אם הנך מתכנן את עלייתך או חזרתך לארץ או נמצא כבר איתנו בישראל, ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) מברכת אותך על הצטרפותך הקרובה אל קהילת הרופאים בישראל ועל חיזוקה של מערכת הבריאות הישראלית.

  עלייתך לארץ מלווה בוודאי במאמצים רבים, בשאלות רבות ובאי-וודאות, המקשים על התהליך. במטרה לסייע לך בהיבטים הנוגעים למגע הראשון עם מערכת הבריאות הישראלית ולהקל על ההתמצאות, הקימה הר"י מתחם מידע לרופאים העולים, כולל חוברת ההדרכה, בשפות שונות.

  אנו מאחלים לך קליטה טובה ומהירה בארץ.   פרטים נוספים בשפה העברית פרטים נוספים בשפה האנגלית