• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  אתיקה רפואית

  אתיקה רפואית

  האתיקה הרפואית עומדת בבסיס טיפול רפואי איכותי וראוי. העדכון האחרון של הקוד האתי של הר"י נערך ב-2023. קוד זה נועד להיות לחם חוקם של כל הרופאים בארץ, ולתת מענה לסוגיות אתיות שונות שעולות במסגרת עבודת הרופא. הר"י פועלת באמצעות הלשכה לאתיקה ובשיתוף פעולה הגופים המקצועיים, להטמעת הקוד האתי וליצירת נורמות אחידות להתנהגות מקצועית נאותה. הר"י מקדמת חקיקה וניסוח כללים ברורים יותר בנושאי אתיקה, ובמקביל פועלת במרחב הציבורי, על מנת לשמור על טוהר תדמיתו ועיסוקו של הרופא הישראלי.
  האתיקה הרפואית עומדת בבסיס טיפול רפואי איכותי וראוי. העדכון האחרון של הקוד האתי של הר"י נערך ב-2023. קוד זה נועד להיות לחם חוקם של כל הרופאים בארץ, ולתת מענה לסוגיות אתיות שונות שעולות במסגרת עבודת הרופא. הר"י פועלת באמצעות הלשכה לאתיקה ובשיתוף פעולה הגופים המקצועיים, להטמעת הקוד האתי וליצירת נורמות אחידות להתנהגות מקצועית נאותה. הר"י מקדמת חקיקה וניסוח כללים ברורים יותר בנושאי אתיקה, ובמקביל פועלת במרחב הציבורי, על מנת לשמור על טוהר תדמיתו ועיסוקו של הרופא הישראלי.
  אתיקה רפואית אתיקה רפואית

  על הלשכה לאתיקה

  חברי הלשכה לאתיקה של הר"י ויושב הראש שלה נבחרים על ידי הוועידה הארצית. הרכב הלשכה, התנאים להקמתה וסמכויותיה מפורטים בתקנון

  בלשכה לאתיקה של הר"י נמנים רופאים בכירים מתחומי התמחות שונים. הלשכה מתכנסת מדי חודש כדי לדון בסוגיות אתיות שעולות במהלך עבודתם של הרופאים וכדי לקבוע ניירות עמדה בנושא האתיקה הרפואית.

  יו"ר הלשכה לאתיקה הוא ד"ר יוסי ולפיש, רופא משפחה

  הקוד האתי

  כללי האתיקה שגיבשה הלשכה לאתיקה, כוללים את כל השינויים וההתפתחויות הרבות שחלו בשנים האחרונות בשדה האתיקה הרפואית. אנו מצפים כי כל רופא במדינת ישראל, ישכיל להטמיע את אמות המידה האתיות המוצגות בכללי האתיקה המעודכנים, כי כללים אלו ישמשו את הרופא בעבודתו השוטפת וכי תוכנם יהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים של הסטודנטים לרפואה.

  בנוסף, אנו תקווה, כי גם המטפלים וגורמי הרפואה האחרים מלבד הרופאים וכן הציבור הרחב הכולל את ציבור המטופלים, יתוודעו לתוכנם של כללי האתיקה, וכי יהיה בכוחם של כללים אלו, תוך תהליך דינאמי ומתמיד של עדכון כללי האתיקה והתאמתם למציאות המשפטית, לשפר את יחסי האמון בין הצוותים הרפואיים לבין המטופלים ולהביא לשיפור מתמיד של איכות השירות הרפואי.

  שבועת הרופא

  הנוסח הקדום של שבועת הרופא (היוונית) מיוחס להיפוקרטס, שנחשב לאחד מגדולי המרפאים והפילוסופים של יוון העתיקה ולאבי הרפואה המודרנית.

  היפוקרטס, הראשון שניסה למסד את מקצוע הרפואה ולהעניק לה מעמד חוקי בקרב הציבור, התייחס רבות לפן המוסרי של הטיפול הרפואי. באוסף כתביו נכללת "שבועת הרופא", שבה נכתבו לראשונה קובץ של כללים אתיים הקשורים לפעולתו של הרופא.

  "שבועת הרופא" שניסח היפוקרטס תורגמה במרוצת הזמן לשפות רבות ושונות ועל כן התרחקה מהמקור. אולם מוטיבים מסוימים ממנה נשמרו למרות זאת. למשל: שבועת הרופא העברי, שחיבר ד"ר ליפמן בן שלמה היילפרין, ותפילת הרופא, שחיבר הרמב"ם, כוללות מוטיבים מסוימים מתוך שבועת הרופא היוונית שקדמה להן.

  ניירות עמדה

  כללי האתיקה של הרפואה, הנשענים על ערכי היסוד של אתיקה רפואית, באים להוסיף על כללי המשפט, התקנות וההוראות הקבועים על ידי המדינה. כללי האתיקה מציבים רף של התנהלות מוסרית ושואבים את כוחם מקהיליית הרופאים עצמה, אשר נתנה תוקף לקביעתם וקיבלה על עצמה לקיימם. כללים אלו מייחדים ומעצבים את הזהות והתרבות המקצועית של הרופאים מול המטופלים שלהם ומול כלל החברה.

  האתיקה הרפואית הנה דינאמית ולפיכך גם הכללים מתעדכנים ומתחדשים מעת לעת. להלן ניירות העמדה שפרסמה הלשכה לאתיקה בשנים האחרונות בנושאים מגוונים.

  זכויות אדם ודילמות אתיות

  הלשכה לאתיקה מזמינה את הרופאים המועסקים בעמדות בעלות רגישות מיוחדת לפנות ללשכה לאתיקה להתייעצות ואנו עומדים לרשותכם בכל עת (לדוגמא: שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר, המוסד לביטוח לאומי, צה"ל, ולרופאים המעניקים חוו"ד לחברות ביטוח).

  לקריאה נוספת על סוגיות שטופלו בלשכה לאתיקה בנושאי זכויות אדם ודילמות אתיות 

  פניות ללשכה

   טופס הגשת תלונה ללשכה לאתיקה

  יצירת קשר עם הלשכה לאתיקה:  בטלפון 03-6100450 או באמצעות המייל.