• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  סל ביטוחים

  סל ביטוחים

  בהר"י מאמינים שלרופאים המטפלים בבריאותם של אחרים מגיע באופן טבעי את סל הביטוחים המקיף והמקצועי ביותר; חבר/ות הר"י זכאים/ות לביטוחים ללא תשלום כמפורט באתר.
  בהר"י מאמינים שלרופאים המטפלים בבריאותם של אחרים מגיע באופן טבעי את סל הביטוחים המקיף והמקצועי ביותר; חבר/ות הר"י זכאים/ות לביטוחים ללא תשלום כמפורט באתר.
  סל ביטוחים סל ביטוחים

  סל ביטוחים

  הר"י מעניקה לחבריה ביטוחי בריאות קבוצתיים בחב' הביטוח מנורה ואפשרות להרחבת הביטוחים גם עבור בני משפחה כמפורט במידע הנוסף לכל ביטוח.
  הזכאות לביטוחים היא בכפוף לתקנון הר"י ולהחלטות שהתקבלו על ידי מזכירות הר"י, הכל כדי שכל רופא ורופאה יזכו תמיד לכיסוי ביטוחי טוב.

  הביטוחים לחברי הר"י נבחרים בקפידה, מפוקחים ומעודכנים על ידי אנשי מקצוע אמינים. 

  הזכאות לביטוחים לחברי/ות הר"י תיכנס לתוקף לאחר 3 חודשי תשלום דמי חבר בתעריף מלא ברצף (הזכאות תיכנס לתוקף החל מהחודש הרביעי) ואשר לא הודיעו להר"י בכתב על סירוב להעברת פרטיהם למבטחים בתוך 30 יום מקבלת מכתב המיידע אותם על אפשרות זו.

  הזכאות לביטוח היא לחבר/ת הר"י אשר שילמו דמי חבר בתעריף מלא לפחות 12 חודשים ברצף לפני פרישה ו/או לפני גיל 66 (המוקדם ביניהם).

  הבהרה: גמלאי המשלם דמי חבר מופחתים ולא שילם לפני פרישתו לגמלאות דמי חבר בתעריף מלא ברצף במשך 12 חודשים לפחות אינו זכאי לביטוח.

  לתשומת ליבכם:

  • הפסקת תשלום דמי חבר מבטלת את הזכאות לביטוח באופן מיידי.
  • השלמת תשלום רטרואקטיבית בתוך 3 חודשים מקיום החוסר תאפשר המשכיות ברצף.
  • התחלת תשלום מחדש, לאחר הפסקת תשלום, ללא השלמת חוב רטרואקטיבית בתוך 3 חודשים ועד מקסימום  6 חודשים*, כאמור לעיל, תהיה בכפוף לתקופת אכשרה וחריג מצב רפואי קיים, על פי הפוליסה, אשר תחול מיום חידוש הזכאות לפוליסה.
   כמו כן, רכישת יחידות נוספות והרחבת הכיסוי בגבייה אישית ישירה למבטח, תהיינה בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום.
  • התחלת תשלום מחדש, לאחר הפסקת תשלום, ללא השלמת חוב רטרואקטיבית *לאחר למעלה מ 6 חודשים, כאמור לעיל, תהיה לאחר 3 חודשי תשלום דמי חבר בתעריף מלא ברצף (הזכאות מחדש תיכנס לתוקף החל מהחודש הרביעי) ובכפוף לתקופת אכשרה וחריג מצב רפואי קיים על פי הפוליסה, אשר תחול מיום חידוש הזכאות לפוליסה.
   כמו כן, רכישת יחידות נוספות והרחבת הכיסוי בגבייה אישית ישירה למבטח, תהיינה בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום.
  • הזכאות לרכישת יחידות נוספות והרחבת הכיסוי בגבייה אישית ישירה למבטח, כפי שיפורט להלן היא לחברי הר"י המשלמים דמי חבר מלאים ברצף, ולבני משפחתם.
  • הפסקת תשלום דמי החבר תחייב את חברי/ות הר"י ואת בני משפחתם/ן בתשלום מלא לפי המחירים הנהוגים בחברות הביטוח בעת סיום תשלום דמי החבר.

   * בנוסף לאמור מעלה, במידה ולא יהיו לנו פרטים מלאים של החבר/ה לרבות תאריך לידה, טלפון נייד, מייל וכתובת, לא נוכל לדווח על זכאותכם לחברת הביטוח.

  ביטוחי הבריאות הקבוצתיים לחברי/ות הר"י

  ביטוח בריאות בסיסי משפחתי-אמבולטורי – במימון הר"י במנורה חברה לביטוח
  ביטוח זה כולל בן/ת זוג וילדים עד גיל 25, ומעניק כיסוי* לחוות דעת רפואית, פיצוי במקרה של מוות בניתוח, סיוע לאחר ניתוח -פיצוי במקרה של אשפוז ממושך לאחר ניתוח, הוצאות נלוות לנסיעה לטיפול רפואי (שאושר על פי חוק הבריאות) בחו"ל, השתלת איברים בחו"ל בכפוף לאישור מהמרכז הארצי להשתלות וכדומה לבני משפחה שאין להם כיסוי כזה בפוליסה המורחבת, השתתפות בהוצאות הפריה חוץ גופית, שמירת רקמות, בדיקות הקשורות בהריון, טיפולים בילדים ועוד.
  *בכפוף לכל התנאים המצוינים בפוליסה.
  * על מנת שנוכל לעדכן בן/ת זוג וילדים עד גיל 25 בביטוח, יש לשלוח צילום ת.ז וספח פתוח של החבר/ה + לציין ת.לידה מלא של בן/ת הזוג.

   למידע נוסף

  ביטוח בריאות קבוצתי – רובד קטסטרופות (לכלל חברי/ות הר"י הזכאים/יות) ויחידת פיצוי אחת בגין מחלות קשות לחברים/ות עד גיל 47 בלבד – במימון הר"י במנורה חברה לביטוח
  ביטוח זה מעניק *כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות לרבות תרופות מותאמות אישית ובדיקות גנומיות (רובד קטסטרופות-פרקים ד'-ו' כולל)
  ולחברים/ות עד גיל 47 בלבד: יחידת פיצוי אחת בגובה 50,000 ₪ בעת גילוי מחלה קשה (רובד מחלות קשות - פרק ז').
  *בכפוף לכל התנאים המצוינים בפוליסה

   למידע נוסף

  ניתן להרחיב את הפוליסה ולרכוש (בגביה ישירה לחברת הביטוח מנורה) רובד המושלמת (פרקים ח'1 עד י"ד):
  ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל במסלול שקל ראשון, או במסלול שב"ן, התייעצות עם רופאים מומחים, שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים, מנוי למשדר קרדיולוגי, בדיקות אבחנתיות, בדיקות תקופתיות, ובדיקות הריון בכפוף למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות וחיתום.
  בנוסף, ניתן להרחיב את הפוליסה ולרכוש (בגביה ישירה לחב' הביטוח מנורה) רובד מחלות קשות (פרק ז') – עד 4 יחידות פיצוי סך הכל (לחברים/ות עד גיל 47 עד 3 יחידות פיצוי נוספות), בכפוף למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות וחיתום.
  הביטוח מסתיים בגיל 75.
  כמו כן, ניתן לרכוש (בגביה אישית ישירות לחב' הביטוח מנורה) עבור בני המשפחה את רובד הקטסטרופות + את רובד המושלמת + רובד מחלות קשות (בהתאם לרבדים וליחידות הפיצוי של החבר/ה) בכפוף למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות וחיתום. 

  ביטוח תאונות אישיות

  ביטוח תאונות אישיות קבוצתי של ההסתדרות הרפואית בישראל בחברת הביטוח "הראל" הסתיים ב-31/8/2023.

  עקב שינויים רגולטוריים בתנאי המוצר והעלות הגבוהה שנדרשה לחידוש הפוליסה הקבוצתית לעומת התשלום בעבר, לא חודש על ידי הר"י ההסכם הקבוצתי.

  רצ"ב נוסח הפוליסה הקבוצתית שהסתיימה

  הטבה מיוחדת לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל

  הטבה מיוחדת לחברי הר"י זכאים ובני משפחותיהם* 30% הנחה על דמי הביטוח וכבודה חינם.  למידע נוסףתמצית הכיסויים ופרטים נוספים (קובץ PDF)לצפייה בתעריפים לאחר ההנחה (קובץ PDF)

  כיצד רוכשים?

  לרכישה דיגיטלית

  לרכישה באמצעות נציג: יש ליצור קשר עם מוקד מנורה ביטוח נסיעות לחו"ל הפועל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, טלפון: *2140, 072-3838102 או במייל 

  *למימוש ההטבה על ידי בני משפחה של חברי הר"י, יש לצרף צילום ת.ז וספח פתוח של החבר/ה, בו בני המשפחה מופיעים (בן/ת זוג וילדים) וכן צילום ת.ז וספח פתוח של בן/ת המשפחה הכולל את פרטי הנוסעים אותם מעוניינים לבטח (בן/ת זוג וילדים).
  במקרה זה יש לפנות למוקד מנורה בטלפון או במייל לצורך מימוש ההטבה.

  מובהר בזה כי האחריות הבלעדית לשירות ו/או לטיבו ו/או למוצרים המשווקים ו/או למצגים בגינם הינה על מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בלבד. אין לראות באמור משום המלצה של הר״י להצטרפות לשירות ו/או לרכישה ו/או להתקשרות.
  הר״י אינה אחראית להתחייבויות המבטח ואינה ערבה לכל התחייבות ו/או רכישה על פי פרסומים אלה. 

   

  צריכים עזרה?
  לשאלות והבהרות  אנא פנו בטופס מקוון או  בטלפונים: 03-6100471, 03-6100436

  דברים שכדאי לדעת

  סוכן הביטוח ממליץ להוסיף כיסוי ביטוחי חדש או להרחיב ביטוח קיים - כיצד שוקלים את כדאיות הרכישה של הביטוח הנוסף?

  כל אדם עומד בפני הכרעות קשות לגבי ניהול הנושאים הפיננסיים בחייו. הכתוב להלן לא כולל את נושא הפנסיה, הגמל, קרנות למיניהן, או חיסכון הוני אחר, שעליהם יש לתת את הדעת בנפרד, אלא כולל נושאים הקשורים בנזקי הגוף בלבד.

  אחת ההוצאות העומדות בפני כל אדם היא ההוצאה לביטוח בפני סיכונים בלתי צפויים, העלולים לגרום לו הפסד כספי או הוצאה כספית גבוהה בלתי צפויה. אולם, אם ירכוש אותם, יהיה לו כיסוי בפני אותם סיכונים. אין אנו דנים במאמר זה בנושא ביטוח נכסים, אלא רק באותו חלק של הפסד כספי או הוצאה כספית הקשורים למצבו הבריאותי. לקריאת המאמר המלא (קובץ PDF)

  ייעוץ ביטוחי מגורם בלתי תלוי

  ניתן לכל חבר הר"י חינם פעם בשלוש שנים. שעת ייעוץ אובייקטיבי ובלתי תלוי עבור ביטוח רפואי הכולל בריאות, סיעוד, מחלות קשות, תאונות אישיות ותרופות שאינן בסל. 

  בפגישת הייעוץ יבחנו היועצים את מערך הפוליסות הקיימות, כולל אלו הניתנות על ידי ההסתדרות הרפואית ויסייעו בבניית מערך ביטוחי מותאם אישית. 

  לתיאום פגישה -   אנא פנו בטופס מקוון, או   בטלפון: 03-6100436