• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  תנאי העסקה לרופאות ורופאים

  תנאי העסקה לרופאים/ות

  הר"י, שנוסדה בשנת 1912, הובילה כבר מתקופת היישוב שלפני קום המדינה, וביתר שאת אחרי הקמתה, הן את המאבק לזכויות הרופאים במערכת הציבורית, והן את המאבק של זכות הרופאים במגזר הפרטי לקיים את הפרקטיקה הרפואית הפרטית בישראל, אל מול מגמות של הלאמת השירות הרפואי בישראל.
  הר"י, שנוסדה בשנת 1912, הובילה כבר מתקופת היישוב שלפני קום המדינה, וביתר שאת אחרי הקמתה, הן את המאבק לזכויות הרופאים במערכת הציבורית, והן את המאבק של זכות הרופאים במגזר הפרטי לקיים את הפרקטיקה הרפואית הפרטית בישראל, אל מול מגמות של הלאמת השירות הרפואי בישראל.
  תנאי העסקה לרופאות ורופאים תנאי העסקה לרופאים/ות

  ארגון יציג

  ההסתדרות הרפואית בישראל היא הארגון היציג של רופאי ישראל, המוכר בחוק כמייצגת של כלל הרופאים במערכת הבריאות הציבורית במדינה, אל מול המעסיקים והמדינה.

  במסגרת מעמדה כארגון היציג של הרופאים בישראל, הר"י מנהלת משאים ומתנים עם המעסיקים וחותמת על הסכמים קיבוציים המסדירים את תנאי עבודתם, שכרם רווחתם והביטחון התעסוקתי של הרופאים.

  הר"י סבורה כי על כל המעסיקים ככלל לנהל יחסי עבודה קיבוציים עם הר"י ולהעסיק את רופאיהם על פי ההסכמים הקיבוציים כרף מינימלי אשר ממנו לא ניתן יהיה לרדת.

  לבירורים ולקידום תהליכים בנושא יציגות / התארגנות ראשונית - יש לפנות לאגף למשפט ומדיניות ציבורית, למקרים ותגובות

  חתימה על הסכמי עבודה

  הסכמים קיבוציים הינם הסכמי העסקה כוללים, הנחתמים בין ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) כמייצגת כלל רופאי ישראל המוכרת בחוק, לבין המעסיקים – בתי החולים והממשלה – ובהם מפורטים תנאי שכר, קידום, מתכונת עבודה, זכויות הרופאים ועוד. כמו כן, מתפקידה לשמור על יישומם של ההסכמים הקיבוציים שנחתמו איתה. מדי כמה שנים הסכמים אלו מתעדכנים בהתאם לצרכים המשתנים של הרופאים, בהובלת הר"י, לטובת הרופאים והרפואה בישראל. 

  אנו קוראים לכל רופא או רופאה הנתקלים בהפרות תנאי העסקה –  לדווח לנו בהקדם. מי שלא מודע לתנאי העסקתו או לזכויותיו שנקבעו בהסכמים הקיבוציים – מוזמן לבדוק באתר הר"י או להתייעץ איתנו טלפונית. 

  מעקב אחר יישום ההסכמים

  בכל שנה, מתעדכנים תנאי ההעסקה והשכר לפי מנגנוני העדכון שנקבעו בהסכם. 

  כך למשל הושגו מענקים מיוחדים למקצועות במצוקה, בהם יש מחסור ברופאים, וכן לרופאים המשרתים את הציבור בפריפריה.

  לשם פיקוח על ביצוע ויישום עדכונים אלו, הקימה הר"י ועדות מעקב מקצועיות. ועדות המעקב הוקמו כדי להמשיך לעקוב ולסייע ביישום ההסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011. להישגים שהושגו בהסכם 2011. הוועדות הוקמו על פי סעיף 119 להסכם, ותפקידהן, בין השאר, להכריע בחילוקי דעות בין הצדדים, הנובעים מן ההסכם או קשורים אליו. 

  בוועדות המעקב יושבים נציגי הר"י ונציגי המעסיקים והן מתכנסות בהתאם לצורך. בדיונים, מנסחים החלטות בנושאים שונים ולאחר שחותמים עליהן יו"ר הר"י והממונה על השכר במשרד האוצר, הן נחשבות חלק אינטגרלי מההסכם הקיבוצי ובעלות תוקף משפטי מחייב.  לצפייה בהחלטות ועדות המעקב  
   לצפייה בכל ההסכמים הקיבוציים של הר"י 

  הסכם השכר הקובע:


  ועדי הרופאים

  ועד הרופאים הינו ארגון של הר"י, המוקם מתוקף תקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנון זה.

  ועד הרופאים הינו הזרוע של הר"י בבתי החולים ובקהילה ומכוח תפקידו מייצג את הרופאות והרופאים מול הנהלת המעסיק הן בעניינים פרסונליים הקשורים בתנאי עבודתם, והן בעניינים אחרים אשר נמצאים בסמכותה של ההנהלה.

  ועדי הרופאים פועלים ליישומם של ההסכמים הקיבוציים, ובתוך כך לשמירה על זכויותיהם ותנאי העסקתם של הרופאות והרופאים ברמה הקיבוצית.

  הרופאות והרופאים זכאים לסיועו של הוועד המקומי בוועדות משמעת, בשימוע לפני פיטורין וכן בכל עניין משמעתי אחר, בנוסף, הוועד המקומי פועל לקידום רווחת הרופאות והרופאים, לוקח חלק במכרזים וקונקורסים, מלווה את תחנת הבדיקה של ההסכם הקיבוצי ועוד.

   לאתרי הוועדים של הר"י 

  ועדות בירור ובדיקה

  הר"י מקימה ועדות בירור ובדיקה בהתאם לצורך.

  בשנת 2021 הר"י הקימה את הוועדה העליונה לבדיקת מתכונת עבודת הרופאים ואופי התורנות בבתי החולים.

  הוועדה העליונה של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) בחנה את מתכונת התורנויות הקיימת, ועל בסיס שיחות וראיונות עם רופאים בבתי חולים שונים וגורמים נוספים, העבירה את מסקנותיה לשיפור תנאי התורנויות לרופאים ולמתמחים.

  הוועדה עסקה, בין השאר, במתכונת עבודת הרופאים ואופי התורנויות, איכות הטיפול, רמת ההכשרה הפרופסיונאלית, כמו גם את ההשלכות על רווחת הרופאים והמתמחים בפרט.

  בוועדה נכחו נציגים מהאיגודים המדעיים, פורום המתמחים, פורום הסטאז'רים, פורום המומחים הצעירים וכן נציגים מהמועצה המדעית והארגונים השונים בהר"י. הוועדה שמעה עדויות ודעות של רופאים מבתי חולים שונים, וכן גורמים נוספים.

  מטרת הוועדה היתה לגבש רפורמה בתחום תורנויות הרופאים בבתי החולים, שתהפוך למתווה מדיניות רשמי לאחר אישור סופי בהנהגת הר"י.  למידע נוסף;  להמלצות הוועדה (קובץ PDF).

  שכר הרופאים/ות

  ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) כמייצגת כלל רופאי ישראל המוכרת בחוק, חותמת על ההסכמים קיבוציים עם המעסיקים – בתי החולים והממשלההסכמים אלה הינם הסכמי העסקה שבהם מפורטים תנאי שכר, קידום, מתכונת עבודה, זכויות הרופאים ועוד.
  הר"י ממשיכה לעמוד בחוד החנית של העמידה האיתנה לצד הרופאים והרופאות בבתי החולים ובקהילה, בשמירה ובשיפור תנאי העסקתם ושכרם, זאת כמובן בכפוף להסכם הקיבוצי שנחתם בקיץ 2011.
   

  מאבקים מקצועיים:

  חתימה על הסכמים קיבוציים מלווה בדרך לא פשוטה, ובעיקר רצופת מאבקים. ההסכמים נולדו לאחר מאבק ארוך ומפרך אותו הובילה הר"י. בהסכם נקבע שכר הבסיס החדש של הרופאים במערכת הבריאות הציבורית, אשר על בסיסו מתעדכן השכר. כמו כן, נאבקת הר"י על תנאי ההעסקה של רופאים במערכת הבריאות.

  הר"י מובילה את שביתות הרופאים, ונותנת גב לוגיסטי לפעילויות המחאה שלהם – עד לחתימה על ההסכם. 

   מאבקים מקצועיים שניהלה הר"י במהלך השנים;  המאבק לחתימה על הסכם השכר ב-2011.

   מידע מורחב על שכר רופאי בתי חולים
   מידע מורחב על שכר רופאי הקהילה 
   מידע מורחב על מבנה שכר הרופאים

  הר"י פיתחה כלים דיגיטליים לעקוב ולחשב את השכר שמגיע לכם, כדאי להכיר:
  הר"י עומדת לשירות הרופאים בשמירה ובקידום שכרם, והשיקה מספר כלים באתר הר"י על מנת לאפשר לרופאים לדעת את השכר המגיע להם, לעקוב אחר שכרם בפועל ולהפעיל את מנגנוני ההגנה על שכרם במקרה הצורך.

  אם מתגלים פערים בין השכר המגיע לרופא או לרופאה, הר"י כמובן מעמידה לרשותם את כל הכלים המשפטיים והארגוניים לתיקון השכר, באמצעות סיוע וייעוץ משפטי, במגוון רחב של נושאים – תנאי עבודה, שעות עבודה, שעות נוספות, שעות עודפות, זכויות הוריות, חופשות לידה, איסורי אפליה, פרישה, פיטורין, התפטרות ועוד.

  תחומים נוספים

  • מענקים למקצועות בפריפריה / מצוקה - במקביל לחתימת ההסכם הקיבוצי מיום 25.8.11, וכחלק בלתי נפרד ממנו, נחתם מסמך המעגן את הענקת המענקים, ובו נקבע כי רופאים המועסקים במקצועות במצוקה ו/או בפריפריה (כהגדרתם במסמך) יהיו זכאים להגיש בקשה לקבלת מענק.
    למידע נוסף
  • ביטוח אחריות מקצועית - הר"י הציבה לעצמה כמטרה בתחום הסכמי העבודה, להבטיח את כיסויים של הרופאים בביטוח אחריות מקצועית אפקטיבי במהלך כל יום עבודתם. נושא זה אכן מוסדר בהסכמים קיבוציים של הרופאים ומהווה חלק אינטגרלי מתנאי עבודתם על פי הסכמים אלו.
    למידע נוסף
  • תורנויות רופאים - נושא התורנויות מוצג בהסכם השכר 2011, וכן נבדק לעומק על ידי הוועדה העליונה שמינתה הר"י בשנת 2011.  מידע על תורנות במהלך ההתמחות;  מסקנות הוועדה העליונה לבדיקת אופי התורנויות;  לאתר ההסכמים הקיבוציים
  • תקנים / תקינה - עדכוני תקנים להעסקת רופאים, מחושבים לפי מספר המיטות במחלקות השונות ומספר הביקורים במרפאות קופות החולים. נושא זה נמצא בפיקוח הר"י מול המדינה מצד אחד והמעסיקים הישירים – בתי החולים וקופות החולים – מצד שני. הר"י שואפת להרחיב את התקנים להעסקת רופאים ולהדביק את הפער ממדינות OECD

  בכל שנה צריכים להתעדכן תקני העסקת רופאים בבתי החולים ובקופות החולים השונות, זאת על פי ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם המדינה בשנת 1976, ובהתאם לפסיקת הבורר גולדברג משנת 1983.

  שיטת חישוב עדכון התקנים מתבצעת תוך התחשבות במספר המיטות במחלקות השונות בבתי החולים, ומספר ביקורי החולים השנתי בסניפי קופות החולים, המחושב בכל שנה.

  ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) היא כמובן צד להסכם הקיבוצי, ומפקחת על ביצוע ההסכמים ככתבם וכלשונם.

  חשוב להדגיש כי הר"י חותרת להרחבה ככל שניתן של התקנים, על מנת להקל על העומס בבתי החולים ובקופות החולים, במיוחד בתקופת הקורונה וגם לאחריה. יש לציין כי ערב הקורונה בשנת 2019, שיעור הרופאים המועסקים בישראל היה 3.2 רופאים לכל 1,000 נפש, לעומת שיעור ממוצע של 3.5 לכל 1,000 נפש במדינות OECD.

   מידע נוסף על התקנים באתר אוסף הסכמים קיבוציים. 

   מידע על מאבקים בנושא מעמד וזכויות הרופא 


  ההסתדרות הרפואית בישראל מעמידה לשירות ציבור הרופאים כלים ושירותים נוספים בתחום תנאי העסקה:

  זכויות פנסיוניות

  ההשקעה הגדולה ביותר במהלך חיינו הינה תשלומים לתוכניות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיוצא בזה. רופאים רבים אינם יודעים איזו פנסיה יש להם, מהו בכלל ההסדר הפנסיוני שחל על הרופאים, מאילו רכיבי שכר מפרישים לפנסיה, באיזה מסלול הם בחרו או באיזה סלול כדאי להם לבחור, כמה דמי ניהול הם משלמים, האם יש להם ביטוחים כפולים ומיותרים, מה ההבדל בין פנסיה לקופת גמל ובין פנסיה לביטוח מנהלים, מה תהיה הפנסיה שלהם במועד פרישה, כיצד המשפחה מכוסה במקרה אירוע ביטוחי ועוד. הנושא הוא חשוב ויש לעסוק בו לא רק בעת פרישה.

  הסדרי פנסיה ייחודיים:

  על פי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, החל משנת *2012, 80% מההשתכרות הכוללת של הרופא (כולל עבודה נוספת, אך לא כולל החזר הוצאות) – תבוטח בהסדר פנסיוני  - הסדר אליו מועברים תגמולי עובד, תגמולי מעביד, ותשלומים עבור פיצויים, למטרת תשלום פנסיה, ואשר כולל ביטוח למקרי אובדן כושר עבודה או מוות.

  בגין יתרת ההשתכרות הכוללת של הרופא (כולל עבודה נוספת, אך לא כולל החזר הוצאות) – 20% - יועברו תשלומים לקופת גמל.

  יש מספר קבוצות רופאים אשר מוחרגות מההסדר הכללי - רופאים מוחרגים בשירותי בריאות כללית שהוגדרו כמוחרגים בהסכם 2000, רופאי מדינה שהוגדרו בהסכם המעבר בין פנסיה תקציבית לצוברת, ורופאי מינהל במשרד הבריאות ובלשכות הבריאות שבמשרד הבריאות.

  *משנת 2000 – 70% להסדר פנסיוני, 30% לקופת גמל.
   למידע נוסף

  ההסתדרות הרפואית בישראל מעמידה לשירות ציבור הרופאים כלים ושירותים בתחום הפנסיה: