• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  החלטת ועדת הבירור בעניין תלונת איגוד מקצועי נגד פרופ' פלוני - נובמבר 2011


  פורסם ב-2.11.2011

   

  חברי ועדת הבירור:

  ד"ר תמי קרני (יו"ר), ד"ר ברוך חן, פרופ' נתן צ'רני, עו"ד תמי בר-און - יועמ"ש הוועדה.

   

  תיאור המקרה:

  הוועדה עסקה בתלונת איגוד מקצועי (להלן האיגוד) כנגד אחד מחבריו, פרופ' פלוני, בגין חוות דעת רפואית שנתן במסגרת תביעת רשלנות רפואית שהתבררה בבית המשפט. התלונה מדגישה את הדילמה שבין הצורך לסייע בידי בית המשפט להגיע לחקר האמת מול תחושת הקולגיאליות המקצועית והימנעות מפגיעה בעמיתים למקצוע.

   

  התלונה:

  ביום 5.7.2010 הגיש עו"ד המייצג את האיגוד מכתב תלונה נגד פרופ' פלוני לנציב קבילות במשרד הבריאות. ביום 2.8.2010 הועברה התלונה לידיעת הח"מ, על מנת לבחון האם יש מקום להקמת בירור בלשכה לאתיקה של הר"י.

   

  נטען כי התלונות לגבי חוות דעת אותן כתב פרופ' פלוני הועברו לאיגוד על-ידי מספר רופאים בהקשר לתביעות משפטיות במגוון מקרים. כמו כן נאמר בתלונה כי חברי הוועדה האתית של האיגוד עצמו קבעו כי חו"ד של פרופ' פלוני "אינה עומדת בסטנדרטים המקובלים על-ידי ההסתדרות הרפואית".

   

  הדיון בוועדת הבירור:

  ועדת הבירור קיימה דיון ביום 26.4.2011. בדיון השתתפו חברי ועדת הבירור, פרופ' פלוני הנילון ונציג האיגוד הקובל. בפתח הישיבה הוצגו מטרות ועדת בירור של לשכת האתיקה ואחר כך החל נציג האיגוד לשטוח בפני חברי ועדת הבירור את טענות האיגוד.

   

  הקובל הבהיר כי אין המדובר בבעיה אישית וכי חברי האיגוד מעריכים עד מאוד את עבודתו של פרופ' פלוני. יחד עם זאת, כאיגוד, קיים הצורך להתייחס לכל פניות חברי האיגוד ולברר אם הינן מוצדקות. הטענה המרכזית הייתה כי חוות הדעת ניתנו על ידי פרופ' פלוני מבלי שבדק בצורה שלמה את כל העובדות, וכי נסמך יותר על דברי התובעת ופחות על העובדות. בנוסף, עלתה הטענה כי חוות הדעת ניתנה בעניין טיפולים רפואיים מסוג מסוים, בהם לא עסק פרופ' פלוני באופן רציף בתקופה הנידונה.

  האיגוד טען כי חווה"ד חייבות לשקף את מלוא העובדות ובמידה  והעובדות הרפואיות אינן ברורות יש לפעול להשלמתן בטרם כתיבת חוות הדעת.

   

  פרופ' פלוני הציג את הרגשתו הקשה כנרדף על ידי חברי האיגוד. הוא ציין את הפגיעה בשמו הטוב בבית המשפט כאשר הוצג שם מכתב של ועדת האתיקה של האיגוד אשר דנה בעניינו. הדבר נעשה מבלי ליידע אותו, מבלי שיהיה נוכח בדיון, ובטרם קיבל לידיו את המכתב המדובר. בהתאם לכך, כמובן שלא היה ביכולתו להגיב על מסקנות הוועדה. פרופ' פלוני הוסיף וסיפר שהחל במתן חוות דעת משפטיות בנושאי מומחיותו הרפואית עוד בזמן היותו יו"ר האיגוד. הוא החל בכך כיוון שחסרו אז מומחים בתחום בו הוא בקי שהיו מוכנים לכתוב חו"ד לבתי המשפט. הר"י עודדה אז מומחים רפואיים למתן סיוע לבתי המשפט בחקר האמת.

   

  פרופ' פלוני ציין את הקשיים העומדים בפניו ובפני עורכי הדין להשיג את כל החומר הרלוונטי העוסק בטיפול בתביעות, בעוד הוא עצמו מקפיד לציין איזה מסמכים עמדו לרשותו ואיזה חסרו. במידה ומתקבלים מסמכים נוספים לאחר כתיבת חוות הדעת, הוא אף כותב לביהמ"ש חוות דעת משלימה. כמו כן, כאשר הוא כותב על סמך דברי התובעת, הוא מציין זאת לדבריו בבירור.

   

  לעניין הכשרתו הרפואית, סיפר פרופ' פלוני, כי הוא שימש כמנהל מחלקה במשך 20 שנה. הוא נשאר גם כיום,  באותה מחלקה ועדיין עובד כרופא פעיל וכמורה למתמחים. בנוסף הוא משמש יועץ לקופת חולים ויושב בוועדות מקצועיות שונות.

   

  חברי הוועדה דנו בפן המקצועי שעלה מחוות הדעת, והתייחסו לנושא התנהלות ועדת האתיקה של האיגוד אשר נראתה מטרידה ובהתאם לכך ביקשו את תגובת האיגוד.

   

  יו"ר האיגוד, ענה בשם האיגוד במכתבו מיום 23.5.2011. במכתב זה ציין כי הוועדה האתית באיגוד פעלה בעניין זה בקדנציה הקודמת. בראש הוועדה ישב אז רופא אחר ומבירור שנעשה איתו ועיון במסמך הנ"ל, עלה כי מדובר במכתב שנשלח ביום 30.8.08 לכתובתו של פרופ' פלוני ובו בקשה להבהרות וכי לא מדובר בפסיקה של הוועדה.

   

  העתק המכתב נשלח אל אחד הרופאים באיגוד. רופא זה ועורך דינו עשו שימוש במכתב בלא אישור. לטענתו של יו"ר האיגוד, הוועדה האתית של האיגוד כלל לא ידעה שהעניין עדיין תלוי ועומד בבית המשפט. כמו כן במכתבו זה הדגיש יו"ר האיגוד, כי אין הוועדה מתבקשת לפסול את זכותו של פרופ' פלוני לתת חוות דעת בעניינים שבהם הוא בקי, אלא רק לגרום לו ליישר קו עם הכללים האתיים כנדרש.

   

  לסיכום:

  חברי ועדת הבירור סברו כי התנהלות חברי הוועדה האתית של האיגוד לא הייתה ראויה ולא עמדה בכללים האתיים. חברי ועדת הבירור הצרו על כך שחברי האיגוד לא ביררו כנדרש את כל הנתונים הרלוונטיים אפילו לתחילת דיון אתי מול פרופ' פלוני, ולא המתינו בבירור שעשו עד לאחר גמר ההליך המשפטי.

   

  לאחר קריאת חוות הדעת המצורפות לתיק התלונות שהגיש האיגוד כנגד פרופ' פלוני, נראה כי פרופ' פלוני מודע היטב לכללי האתיקה המחייבים אותו כרופא. הוא מקפיד לציין את הכשרתו המקצועית בתחילת כל חוות דעת. הוא מציין בבירור את תלונות התובעות כתלונותיהן ולא כמסקנותיו, מפרט את הנתונים העומדים בפניו ולסיכום רושם את חוות דעתו בלשון נקייה, בהתייחסותו אך רק להליך הרפואי הנדון, מבלי לפגוע או להטיל דופי בכישורי הרופאים הנתבעים. באותם מקרים שסיבת הנזק אינה ודאית, הוא מציע מספר הסברים אפשריים.

   

  בספר "אתיקה רפואית" שיצא לאור על ידי ההסתדרות הרפואית בשנת 2010, פרק ד' סעיף 6 עוסק ברופא והמערכת המשפטית כלהלן: "הרופא יסייע לבית המשפט ולגופים המוסמכים להגיע להחלטה צודקת במקרה שבו נתבקשה חוות דעתו". כך גם נהג פרופ' פלוני.

   

  כמו כן נקבע כי "הרופא יציג את עצמו, את כישוריו המקצועיים ואת מעמדו האקדמי בשקיפות וביושר". אף בכלל זה עמד פרופ' פלוני, אשר מעמדו האקדמי גבוה ביותר וכישוריו המקצועיים הינם ללא דופי. לפיכך, ההערות הפוגעות במוניטין של פרופ' פלוני שנכתבו באחד מהמכתבים אשר הוצגו בפני הוועדה לא נתקבלו.

   

  נייר העמדה העוסק בנושא קובע כי "רופא יסכים לשמש עד מומחה רק במקרה בו הוא מאמין כי יש יסוד מוצק בתלונת התובע או בעמדת הנתבעים". חברי הוועדה התרשמו שכך גם היה במקרים בהם נתן פרופ' פלוני חוות דעת רפואית והעיד בבית המשפט.

   

  חברי ועדת הבירור התרשמו מדבריו של  פרופ' פלוני אשר סיפר על מצוקותיו עקב התלונות הקשות של חבריו באיגוד, מול הרגשת החובה לכתוב את חוות הדעת חרף הפצרות בני משפחתו לחדול מכך.

   

  החלטת ועדת הבירור בדבר טענות האיגוד:

  הוועדה מעריכה את האיגוד אשר העלה לדיון את הסוגיה של מתן חוות דעת רפואיות, וכן את הצורך המשפטי בהוכחת יסוד הרשלנות על מנת לקבוע פיצוי כספי לחולים אשר נפגעו.

   

  חברי הוועדה לא מצאו כל דופי בחוות הדעת של פרופ' פלוני שהוצגו בפניה, וכן לא בכישוריו לעצם מתן חוות הדעת.

   

  ההחלטה ניתנה ביום 6 ספטמבר 2011

   

   

  פרופ' אבינעם רכס

  יו"ר הלשכה לאתיקה