• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  עבירות אתיות הנוגעות לפרסום מדעי - 2020


  החלטת ועדת הבירור בתלונת פלוני ואח' נגד אלמוני ואח'


  עיקרי התלונה והתכתובות בעקבותיה


  המתלוננים, פלוני ואח', הגישו תלונה ללשכה לאתיקה נגד ארבעה נילונים, אלמוני ואח', בטענה לעבירות אתיות הנוגעות לפרסום מדעי. כל המעורבים משני הצדדים חברים באותו איגוד מדעי בהר"י.

  הנילונים הציגו פוסטר בכנס השנתי של האיגוד, בו הציגו סיפור מקרה של מטופלת אשר טופלה בבית החולים בו הם עובדים. בפוסטר צוין כי המטופלת עברה ניתוח, אשר לאחריו נהנתה משיפור משמעותי במצבה. עוד צוין, כי ניתוח מהסוג שעברה מהווה מסלול טיפול מיטבי במקרים מסוג זה. לטענת המתלוננים, המידע בפוסטר לא הוצג באופן מהימן, שכן אותה מטופלת הגיעה בהמשך לטיפולו של אחד מהם, אשר נדרש להמשך טיפול התערבותי במטופלת בשל מצבה הרפואי הלקוי לאחר הניתוח.

  המתלונן פלוני טען כי ראשית פנה באופן אישי לנילון אלמוני והציג את טענותיו בעניין. לדבריו, אלמוני ציין כי לא היה מודע לעניין. פלוני סיים את השיחה באמירה כי הוא מצפה שיישלח מכתב לאיגוד על מנת שיוסבר העניין ושהמידע המלא והמהימן יועבר לידיעת כלל חברי האיגוד, אשר נחשפו לפוסטר בכנס.

  על פי הידוע למתלוננים, מכתב שכזה מעולם לא נשלח, ומכאן תלונתם ללשכה לאתיקה. התלונה הועברה אל הנילונים בבקשה להתייחסותם לטענות כלפיהם. הנילונים השיבו בארבעה מכתבים נפרדים.

  בהתייחסויותיהם ציינו הנילונים כי לא היו מודעים להמשך השתלשלות העניינים לאחר שהמטופלת עזבה את בית החולים ולא חזרה להמשך טיפול בו, וכי הפרסום בפוסטר התייחס אך ורק לניתוח שבוצע בבית החולים ולפתרון שהוא נתן לבעיה הרפואית הנקודתית והלא-שגרתית ממנה סבלה המטופלת. עוד צוין כי למטופלת הוסברו הסכנות והסיבוכים האפשריים טרם נכנסה לניתוח. לאחר הניתוח, המטופלת קיבלה הסבר מפורט אודות התוצאות ומצבה, כפי שמפורט גם ברשומה הרפואית שלה. המטופלת המשיכה לבקר במחלקה בה נותחה ובמחלקה נוספת בבית החולים, אך בהמשך החליטה מיוזמתה להמשיך את הטיפול והמעקב במקום אחר.

  נכון ליום הגשת הפוסטר, לא היה ידוע לנילונים על מצבה, ולא התקבלו עדכונים כלשהם מרופאים אחרים שטיפלו בסיבוכים מאוחרים שהיו לה, על אף שלטענתם מצופה היה מקולגות לעשות כן. לדבריהם, אילו היה מתקבל לידם מידע רלוונטי, היו לוקחים אותו בחשבון בהצגת המקרה בפוסטר.

  לגישת הנילונים, לא נעברו עבירות אתיות מבחינת פרסום המקרה, נשמרו זכויות המטופלת ולא הופץ מידע כוזב. הובעה אף התנצלות אם מישהו נפגע שלא בכוונה מהפרסום.

  המתלוננים נתבקשו להגיב להתייחסויות הנילונים. במענה ששלחו, הדגישו המתלוננים כי לגישתם אין לקבל את עמדת הנילונים כי לא ידעו על המהלך המורכב של הטיפול הכירורגי בסיבוך, כחודשיים לאחר הניתוח הראשוני שעברה המטופלת, וכי יש גם לדחות את הטענה כי אילו הדברים היו ידועים להם לא היו מפרסמים את הפוסטר.

  לטענת המתלוננים, רופאי המחלקה הנילונים ראו בבירור בזמן אמת שלנגד עיניהם מתחולל סיבוך, אשר נחשב בספרות כסיבוך נדיר ומג'ורי של ניתוח מהסוג שבוצע. סיבוכים עשויים לקרות, אך הבעיה במקרה זה, לטענת המתלוננים, טמונה בכך שהמקרה הנ"ל פורסם כסיפור הצלחה, על אף שהניתוח הסתיים בסיבוך מג'ורי. לעמדת המתלוננים, לא ניתן היה לכתוב על סמך הניתוח הכושל שבוצע מסקנות שהניתוח מהסוג הזה הוא הטיפול הדפניטיבי. לטענת המתלוננים, לא הם הנפגעים שכלפיהם יש להביע חרטה, כפי שעשו הנילונים בתגובותיהם, אלא הקולגות מהקהילה המדעית, אשר עלולים היו להסתמך על העבודה הלא מבוססת שפרסמו בפוסטר.

  נוכח העמדות המנוגדות של הצדדים, החליטה יו"ר הלשכה לאתיקה על הקמת ועדת בירור בעניינם.


  דיון בוועדת הבירור


  בפתח ישיבת ועדת הבירור, ציינו חברי הוועדה כי קראו את החומרים אשר הוגשו על ידי שני הצדדים. חברי ועדת הבירור שמעו את שני הצדדים בזה אחר זה. המתלוננים הבהירו בפתח הדברים כי אין להם כל עניין אישי נגד הנילונים, וכי מה שעמד לנגד עיניהם הוא טובת המקצוע והאמת בפרסום.

  פלוני תיאר את המקרה שבבסיס התלונה שהגישו. לדבריו, המטופלת שוחררה מבית החולים בו עובדים הנילונים עם אותם התסמינים שתיארה כשהגיעה אליו להמשך טיפולה. משמע, הסיבוכים לא החלו לאחר שחרורה. היא נדרשה לעבור ניתוח משקם לאחר סיבוך מג'ורי שחל בניתוח שעברה. לשאלת הרכב ועדת הבירור, מדובר בסיבוך לא נפוץ אך אפשרי ומוכר, שמופיע גם בטופס ההסכמה לניתוח.

  פלוני תיאר כי נדהם לראות את הפוסטר בכנס. לדבריו, המקרה יכול אולי להתאים להצגה כ"קייס ריפורט" של מקרה מעניין, אך באופן ההצגה של הפוסטר הטרידו אותו שני עניינים מהותיים: הראשון, לא צוין הסיבוך המג'ורי שקרה; השני, הטיפול תואר כפתרון מיטבי לבעיה הרפואית. לטענתו, לא ניתן להציג מקרה שהסתיים בסיבוך משמעותי כמקרה הצלחה שיש ללמוד ממנו למקרים הבאים. פלוני סיפר כי הזדמן לו לפגוש באלמוני, ובשיחתם ביקש שתישלח הבהרה לאיגוד בנוגע לאותו פרסום. בחלוף מספר שבועות בהם לא נעשתה פנייה שכזו, פנה יחד עם המתלוננים הנוספים ללשכה לאתיקה.

  לאחר הצגת טענות המתלוננים, הציגו הנילונים את עמדתם. לדבריהם, למטופלת הוצעו כל החלופות הרלוונטיות לטיפול בבעיה הרפואית שלה, וכי היא בחרה בניתוח. מכתבי השחרור של המטופלת מתארים את כל השתלשלות מצבה הרפואי והפרוצדורות שבוצעו. המטופלת שוחררה עם תוכנית להמשך טיפול באופן סדור. נכתב "קייס ריפורט" עם סקירת ספרות, והם נשלחו לכתב עת רלוונטי. הכוונה בפוסטר הייתה כי טופלו הסימפטומים הלא-שגרתיים מהם סבלה המטופלת באופן מוחלט, ולא הייתה כוונה להתייחס למכלול מצבה הרפואי של המטופלת. לטענת הנילונים, הפוסטר כולל 200 מילים בלבד מתוך המאמר המלא שנכתב, בו פורט כל המקרה הרפואי, כולל הסיבוכים שהיו, באופן גלוי ושלם. בזמן אמת, לא עלו טענות כלשהן לגבי הכתוב בפוסטר.

  עוד נטען, כי הופעת כל הפרטים בצורה מפורשת במאמר שנשלח לכתב העת משקפת את תום הלב של הכותבים, ומעיד על כוונתם. לטענתם, הדבר משמעותי בהכרעה האם נעברה עבירה אתית מבחינת היסוד הנפשי של הנילונים.

  המתלוננים טענו מנגד כי פוסטר, ככל הצגה בכנס, הינו פרסום לכל דבר ועניין. מגיעים רופאים, לומדים, מסיקים מסקנות ומיישמים אותן לאחר מכן. בנוסף על כך, המאמר המדובר בסופו של דבר לא פורסם, ולכן בעייתי מאוד להתייחס אליו. מכל מקום, היה סיבוך משמעותי והוא צריך היה להופיע בפוסטר. עוד נטען כי מרופאים נדרשת חרדת קודש בכל הנוגע לאמת בפרסום. ברירת המילים המעטות אשר יופיעו על הפוסטר היא מלאכה המוכרת לכולם. הפוסטר לא סיכם את כל הספרות המקצועית הרלוונטית והושמט ממנו הסיבוך המג'ורי, שניתן היה לציון במילים בודדות.

  הנילונים השיבו כי ליד הפוסטר עומד נציג אשר יכול להשיב על שאלות בעל פה. עם זאת, בדיעבד, הסכימו שהיה מקום לציין את הסיבוך שהתרחש. ביקשו להבהיר כי המילים Complete resolution שהופיעו בפוסטר התייחסו לבעיה הרפואית הנקודתית אשר טופלה בניתוח שבוצע, ולא לכלל מצבה הרפואי של המטופלת. מנהל בית החולים בו עובדים הנילונים, אשר השתתף גם הוא בדיון, התייחס למקרה כאירוע חמור הלוקה בחוסר מקצועיות. לדבריו, הפוסטר כתוב לא נכון, אולם כשראה את המאמר המלא שנשלח ל-review, שהפוסטר נגזר מתוכו, התרשם כי אכן דובר בטעות שבתום לב, וכי לא היה ניסיון הטעיה או הסתרה באופן הצגת הדברים בפוסטר.


  החלטת ועדת הבירור


  לאחר שקראו את המסמכים אשר הוגשו ולאחר שנשמעו הצדדים בדיון, קבעו חברי ועדת הבירור את ההחלטות הבאות:
   

  1. הפוסטר לוקה בכך שלא צוין בו הסיבוך שהתרחש בניתוח. מאופן הניסוח בו, לא ניתן היה להבין כי נפתרה בעיה נקודתית בניתוח, כפי שטענו הנילונים, אלא שלכאורה החולה הבריאה והטיפול בכללותו הסתיים בהצלחה.         
   הרופאים חברי האיגוד אשר השתתפו בכנס בו הוצג הפוסטר היו עלולים ללמוד ולהסיק ממנו מסקנה מוטעית, והכרחי היה להציג את התמונה המלאה, לרבות הסיבוך שחל.
    
  2. לאחר ששמעה מה היה חלקו של כל נילון בכתיבה ובפרסום, קבעה ועדת הבירור כי שניים מבין ארבעת הנילונים לא עברו עבירה אתית.
    
  3. באשר לשני הנילונים האחרים, חברי ועדת הבירור העריכו את נכונותם לכתוב מכתב הבהרה לכל חברי האיגוד, בו יתואר המקרה לפרטיו, לרבות תיאור הסיבוך, עד ליום בו הפסיק המעקב אחר המטופלת. במכתב האמור יובהר כי המשפט significant clinical improvement and complete symptom resolution והמשפט definitive course of treatment לא הולמים את המקרה ולא צריכים היו להופיע על גבי הפוסטר בכנס. העתק של המכתב יישלח לוועדת הבירור. לאחר הפצת המכתב כאמור, תוכל ועדת הבירור לסיים את הפרשה ללא מציאת מי מהנילונים אשם בעבירה אתית.

   

  בתוך פרק הזמן שנקבע על ידי ועדת הבירור, מכתב הבהרה כאמור אכן נשלח והועבר לעיון חברי ההרכב. חברי הוועדה קבעו כי המכתב עונה על הדרישות שהוצבו, והועבר לאיגוד להפצה לכלל החברים בו.

  לאור כל האמור, ולאור תיקון המצב במכתב ההבהרה שהופץ, ועדת הבירור קבעה בסופו של יום כי אין למצוא אף אחד מהנילונים אשם בעבירה אתית.