• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  התנהגות לא קולגיאלית בין עמיתים למקצוע - 2019


  פרטי התלונה ועיקרי התכתובות בעקבותיה

  ד"ר פלוני הגיש תלונה ללשכה לאתיקה נגד ד"ר אלמוני.

  לדבריו, כשנתיים קודם לכן נתן חוות דעת רפואית למטופלת אשר שימשה אותה במסגרת תביעה משפטית בטענה לרשלנות רפואית.

  לטענת המתלונן, בעודו מנתח בבית החולים, התפרץ הנילון ד"ר אלמוני לחדר הניתוח, פנה אליו באופן בוטה ולעגני בפני הצוות אשר נכח במקום,  ואף הוסיף כי אינו מבין כיצד אנשים באים אליו לניתוח. לדברי המתלונן, האירוע לא היה רחוק מאלימות פיזית.

  לטענת ד"ר פלוני, הדברים חרגו מוויכוח מקצועי לגיטימי, וכי הפגיעה בקולגה ואף בחולה אינה ראויה, בלשון המעטה.

  יו"ר הלשכה לאתיקה הפנתה את התלונה להתייחסותו של הנילון.

  הנילון השיב כי קרא את התלונה בתדהמה. לדבריו, מדובר בהאשמות חסרות שחר. למיטב זכרונו, ההדברות היחידה שהייתה בינו לבין המתלונן הייתה בחדר רופאים, שם לדבריו המתלונן פנה אליו בחביבות יתרה, אמר לו "בוקר טוב" ודרש בשלומו, והוא השיב כי הוא מצפה מאנשים שתהיה הלימה בין מעשיהם להתנהגותם – כלומר, לא ניתן לכתוב נגד מישהו חוות דעת תוקפנית וחסרת בסיס ולצפות כי מערכת היחסים הטובה שהייתה עד אז תישמר.

  לטענתו, הוא הופתע מהתלונה שהוגשה נגדו על ידי פלוני, עד כי שאל את הצוות בחדר הניתוח בבית החולים על הנטען. לדבריו, גם הם לא זכרו אירועים דרמטיים מהסוג הזה וציינו במבוכה כי אינם מופתעים מהתנהלותו.

  התייחסותו של הנילון הועברה מהלשכה לאתיקה לתגובת המתלונן.

  ד"ר פלוני השיב וחזר על טענותיו כי ד"ר אלמוני פרץ כעוס לחדר הניתוח והטיח בו דברי בלע בפני החולה אותו ניתח בהרדמה מקומית. זה היה המפגש שהזכיר בתלונתו, שהיה לא רחוק מאלימות פיזית, והוא התקיים לדבריו בפני 2 אחים שהיו באותה העת בחדר הניתוח. ד"ר פלוני הוסיף, כי המטופל נדהם מאוד מהאירוע, עד ששאל אותו שוב על כך בשבוע לאחר מכן, כשהגיע לביקור נוסף.

  המתלונן ציין כי אכן הייתה פגישה נוספת בחדר רופאים, אותה הזכיר הנילון בהתייחסותו, אז אכן שאל אותו בחביבות לשלומו, אך לטענתו השאלה הרתיחה את דמו של הנילון וגם שם הגיב באגרסיביות שהייתה לא רחוקה מאלימות פיזית.

  נוכח חלופת התכתובות, החליטה יו"ר הלשכה לאתיקה על הקמת ועדת בירור לעניין. 


  דיון בוועדת הבירור

  בפתח ישיבת ועדת הבירור, ציינו חברי הוועדה כי קראו את החומרים אשר הוגשו על ידי שני הצדדים. חברי ועדת הבירור שמעו את שני הצדדים בזה אחר זה ולאחר מכן שוחחו עמם.

  המתלונן תיאר את ניסיונו התעסוקתי בארץ ובחו"ל ואת עיסוקיו. לדבריו, הוא עוסק כיום בעיקר בכתיבת חוות דעת רפואיות. הוא ציין כי הוא בוחר את התיקים על פי העניין המקצועי, ללא תלות בזהות הרופא המטפל.

  הוא תיאר כי לאחר שנודע לד"ר אלמוני על חוות הדעת שהגיש במסגרת התביעה נגדו, הנילון התפרץ עליו בחדר הניתוח בפני שני אחים והמטופל שלו, שהיה תחת הרדמה חלקית בלבד ובהכרה מלאה.

  לטענת המתלונן, כעבור כחודש נפגשו שוב, הוא אמר לנילון "בוקר טוב", אך זכה לתגובה כעוסה.

  הנילון תיאר את ניסיונו המקצועי בארץ ובחו"ל ואת עיסוקיו.

  לדבריו, הוא נפגע מאוד מהמתלונן, הן בפן האישי והן בפן המקצועי, מכך שכתב את חוות הדעת אשר התייחסה אליו. לדבריו, דובר באותו מקרה בפרוצדורה שאינה מוכרת למתלונן ושלא ביצע בעצמו, ולכן רתח כשקרא את דברי הביקורת מצדו בחוות הדעת.

  לדברי הנילון, כשנפגשו בחדר הרופאים כעס על ד"ר פלוני והיה פגוע ממנו, ולכן אמר לו שהוא צריך להתבייש בדברים שכתב נגדו. עוד הוא תיאר, כי בבית החולים ישנם חדרי ניתוח סמוכים. כשעמד להיכנס לחדר ניתוח אחד, ראה את ד"ר פלוני מביט אליו מחדר הניתוח השני. הוא פנה אליו באמירה כי אינו יודע לבצע פרוצדורות מהסוג שחוות הדעת מתייחסת אליו, ולכן תהה איך כתב את הדברים שכתב בחוות דעתו. כשנוכח לגלות כי בחדר נמצא גם המטופל ושלא היה תחת הרדמה מלאה, עצר את עצמו והלך לאחור. לדבריו, השיח ביניהם היה עניינו ולא חרג מתחום הסביר.


  החלטת ועדת הבירור

  לאחר שנקראו כל החומרים אשר הוגשו מטעם הצדדים ולאחר שנשמעו הצדדים במעמד הדיון, הגיעה ועדת הבירור להחלטה.

  חברי הוועדה סברו כי עיקר הבעייתיות במקרה זה טמון בכך שהשיח בין שני הרופאים התקיים בפני אנשים נוספים, בהם אנשי צוות, וחמור מכך, בפני מטופלו של ד"ר פלוני. בתיווך ועדת הבירור, הסכימו הצדדים לסיים את המחלוקת באופן ענייני וקולגיאלי.

  הוסכם כי ד"ר אלמוני יכתוב מכתב התנצלות לד"ר פלוני, אשר יועבר בהעתק גם ללשכה לאתיקה, בו יתנצל על הפורום בו פנה אליו בדברי הביקורת שהיו לו בנוגע לחוות הדעת.

  ועדת הבירור העריכה את גילוי האחריות מצדו של הנילון, הן בעת שהפסיק את השיח בעת שזיהה שבחדר נמצא מטופל שאינו מורדם בהרדמה מלאה, והן בכך שניאות להתנצל, על אף שניכר היה שהוא עודנו פגוע מעצם כתיבת חוות הדעת נגדו ומתוכנה.

  הנילון אכן פעל על פי החלטת ועדת הבירור ושלח מכתב התנצלות כאמור. בנסיבות אלה, ועדת הבירור קבעה כי לא נעברה עבירה אתית על ידי הנילון.