• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מתן טיפול רפואי תוך שמירה על כבודו של המטופל ובני משפחתו – אוגוסט 2015


  הלשכה לאתיקה דנה בתלונה שהוגשה לה בדבר התנהגות בלתי ראויה של הנילונה, רופאת ילדים המטפלת בקהילה.


  פרטי התלונה:

  אם ובתה (5), בעלת משקל עודף, נכנסו לביקור רופא אצל הנילונה – רופאת ילדים - כאשר הילדה אוחזת בידה "קרואסון". עם כניסתן לחדר, גערה הנילונה באם על כך שמתירה לבתה לאכול מאכל "לא בריא" ובכך אינה ממלאת כראוי את תפקידה כאם. לטענת המתלוננת, מדובר היה בעלבון שהביא לכעס רב מצדה ואף לתגובה רגשית ממושכת אצל הילדה.

  בתגובה, שלחה האם תלונה אל הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן – "הר"י") ואל קופת החולים בה עובדת הרופאה, בה גוללה את פרטי המקרה ואת ההשלכות הממושכות שנגרמו לילדה ולאם בעקבות האמירות של הרופאה בביקור.

  לאחר שקופת החולים התערבה, התקיימה בין המתלוננת לנילונה שיחת טלפון בה התנצלה הרופאה על הפגיעה ברגשות השתיים וההתנצלות התקבלה על ידי האם. יחד עם זאת, בתשובת הנילונה למכתב שנשלח מטעם הר"י במסגרת הליכי הבירור, לא הובעה חרטה, אלא בעיקר הסברים והצדקות להתנהגותה. מאחר ורוח המכתב לא תאמה את ההתנצלות הטלפונית שניתנה למתלוננת, החליטה המתלוננת להמשיך בהליך בירור התלונה בלשכה לאתיקה.


  דיון בוועדת הבירור:

  ביום 10.06.15 התכנסה ועדת הבירור לשמוע את דברי הצדדים לתלונה ולברר האם התנהגותה של הנילונה עולה כדי עבירה אתית.

  בעת שמיעת הצדדים לתלונה, התרשמה הוועדה, כי למרות שהדברים שנאמרו נועדו כדי להגן על בריאות הילדה, אופן ההתנהלות של הנילונה לקה בחוסר רגישות ובשיפוטיות הסוטה מההתנהלות האתית הנדרשת על פי כללי האתיקה.

  למרות זאת, ניסתה הוועדה במהלך הדיון לפשר ולגשר בין הצדדים והוסכם כי הוועדה תדחה את ההכרעה בעניינם בשבועיים, על מנת לתת לנילונה הזדמנות לנסח מכתב התנצלות שיביע חרטה על הדרך שבה הדברים נאמרו בביקור במרפאה. עוד הוסכם, כי במידה וההתנצלות תיעשה באופן ראוי – היא תתקבל על ידי המתלוננת שתמשוך מצידה את התלונה.

  ביום 16.06.2015 העבירה הנילונה מכתב ההתנצלות למתלוננת. המתלוננת בחרה שלא לקבל את המכתב שהיה תמציתי ולא ניכר ממנו כי הנילונה מביעה חרטה אמיתית על אמירותיה. דחיית ההתנצלות הובילה לכך שעל הוועדה לקבל הכרעה בתלונה.


  הכרעת הוועדה

  ביום 7.7.2015 התכנסה הוועדה להכריע בתלונה וקבעה כי הפניה של הנילונה אל המתלוננת ובתה, ללא הקדמה מתאימה לתוכן הדברים שנאמרו ובאופן שנאמרו, לוקה בחוסר רגישות ושיפוטיות המפרים את הכלל האתי לפיו "הרופא יפעל, כמיטב יכולתו, על מנת לרפא את המטופל, להקל על סבלו, למנוע ממנו מחלות ולהקטין את נזקיהן; הכל תוך נקיטת טיפול רפואי מקצועי ועדכני ומתוך יחס של חמלה ושמירה על כבודם וזכויותיהם של המטופל ובני משפחתו" (ראה: סעיף 3 לקוד האתיקה הרפואית, מרץ 2014).

  סעיף 25.2 לסדרי הדין של הלשכה לאתיקה בתוספת ד' לתקנון הר"י מעניק לוועדת הבירור סמכות להטיל סנקציה נגד רופא שנקבע לגביו כי עבר על כללי האתיקה הרפואית.

  הוועדה נתנה בשיקוליה מקום לכך שמדובר ברופאה וותיקה ומסורה ושכוונותיה היו טובות. כמו כן התרשמה הוועדה כי מדובר באירוע חריג שאינו מעיד על דרך עבודת הרופאה לאורך השנים.

  לפיכך קובעת הוועדה כי בעניין זה תרשם לרופאה אזהרה ברישומי הר"י בדבר הפרה אתית, כאמור בסעיף 25.2.1 לסדי הדין.