• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  קריטריונים להכרה במחלקות לצורך התמחות


  להלן הקריטריונים להתמחות במקצועות הראשיים ובמקצועות המשנה, שגיבשה הוועדה להכרה וביקורת של המועצה המדעית של הר"י בסיוע נציגי האיגודים, החברות והחוגים המדעיים. 

  המטרה של קביעת הקריטריונים היא לאפשר בדיקה אובייקטיבית ואחידה של המוסדות בהם ניתן לבצע התמחות.  

  ביולי 2014 נוסף קריטריון להכרה בהתמחות לכל המקצועות: על מנהל המחלקה או רופא מטעמו לקיים פגישות שנתיות עם כל מתמחה בנפרד. בכל בקשה לחידוש הכרה, ישלח לוועדת ההכרה תיעוד של קיום הפגישות.  טופס פגישות עם מתמחים