• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  המטולוגיה


  1. ביחידה 2 מומחים בהמטולוגיה במשרה מלאה כל אחד מהם, כאשר אחד מהם הינו מנהל היחידה.
  2. על היחידה לקיים מרפאה ואשפוז יום - לפחות 3,000 ביקורי חולים בשנה. 
   ביחידה חייבת להיות אפשרות לטיפולים כימותרפיים אמבולטוריים, לעירויי דם, ולביצוע פעולות כמו בדיקות מח עצם וניקורים. הטיפולים במחלות ההמטולוגיות העיקריות ינתנו לפי נהלים ידועים וכתובים, שהוגדרו על ידי מנהל היחידה ויעודכנו באופן תקופתי. 
   החולים ההמטולוגיים יאושפזו ביחידות אשפוז עצמאיות או במסגרת מחלקה פנימית.

   

  1. ביחידה צריכה להיות היכולת לבצע את כל הפעולות והבדיקות הנדרשות מהמתמחה לפי הסילבוס להמטולוגיה התקף באותה עת. על היחידה לפקח מקצועית על מעבדה המטולוגית רוטינית הכוללת ספירות דם, צביעות משטחים ומשטחי מח עצם ותפקודי קרישה, ועל מעבדות מתקדמות לאימונוהמטולוגיה, לסמני תאים, לבדיקות מולקולריות ולבדיקות אנזימטיות. כמו-כן על היחידה לקיים שיתוף פעולה עם מעבדות אחרות בעלות זיקה להמטולוגיה, כגון: המטופתולוגיה, ציטוגנטיקה, בנק דם וסווג רקמות.

   

  1. על היחידה לנהל פעילות אקדמית וחינוכית קבועה הכוללת: ביקור שבועי מודרך, דיון צוות שבועי, סמינרים מחלקתיים, השתתפות פעילה בפגישות בית החולים, פגישות משותפות קבועות עם מחלקות כמו פתולוגיה ודימות, השתתפות פעילה בפגישות וכינוסים של האיגוד הישראלי להמטולוגיה.

   

  1. על היחידה להקנות למתמחה הדרכה בתחומים הבאים: קרישה, השתלת מח עצם ורפואת עירויים ומעבדות המטולוגיות מודרניות כמו: היסטוכימיה, איפיון תאים באמצעות מכשיר FACS, והמטולוגיה מולקולרית. אם חלק מן התחומים או המעבדות הללו אינו קיים במוסד, יש לאפשר למתמחה חשיפה אליהם ע"י הסדר מתאים עם מוסד אחר.

   

  1. בבית החולים צריכה להיות ספריה רפואית שתכיל את המהדורות האחרונות של ספרי לימוד עדכניים בהמטולוגיה.
   מספר עיתונים בשטח ההמטולוגיה והאונקולוגיה כשביניהם לפחות 3 עיתונים: British Journal Haematology ,Journal of Thrombosis and Haemotasis, Blood Transfusion,
   Seminars in Haematology, Journal of Clinical Oncology.
   וכן גישה למאגרי מידע ממוחשבים.