• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ביוכימיה קלינית


  1. המחלקה לביוכימיה קלינית צריכה להיות חלק מבית חולים כללי שבו קיימות כל המחלקות הקליניות העיקריות כפי שפורסמו על ידי המועצה המדעית כ"תנאים יסודיים להכרה במוסד למטרת התמחות". המחלקות הקליניות העיקריות הן פנימית, ילדים, כירורגיה, מיילדות וגיניקולוגיה. בנוסף יהיו בבית החולים יועצים מקצועיים/יחידות/מחלקות לפחות בשני תחומים מהבאים: גסטרואנטרולוגיה, קרדיולוגיה, נפרולוגיה, המטולוגיה, טיפול נמרץ.
  2. בראש המחלקה עומד מנהל מחלקה ובנוסף לו לפחות מומחה אחד נוסף. המנהל והמומחה הנוסף הם בעלי תואר שלישי בתחומים הרלבנטיים בהתאם לתקנות בריאות העם נוסח מעודכן 2002 ומתאימים להגדרה כמומחים על בסיס תקנות המועצה המדעית. 
  3. המומחים במחלקה נמצאים בקשרי עבודה שוטפים ומוסדרים עם מנהלי המחלקות הרפואיות בבית החולים ומשתתפים בפעילויות המדעיות-רפואיות של בית החולים כגון הצגות קליניות, הרצאות אורחים, ,CPC וכדומה.
  4. למחלקה מערכת ייעוץ נאותה בין-מחלקתית ובין-מוסדית וקשרים מקצועיים עם מחלקות מקבילות במוסדות רפואה אחרים.
  5. המחלקה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים מקובלים ופועלת בהתאם להוראות והנחיות משרד הבריאות לגבי תהליכי בקרת איכות, בטיחות בעבודה, ודרכי הטיפול הפרה-אנליטי, האנליטי והפוסט-אנליטי.
  6. המחלקה מבצעת מיגוון של לפחות 40 סוגי בדיקות שונות, ומספר הבדיקות הכולל המתבצע במעבדה חייב להיות לא פחות מ- 4,000 בחודש.
  7. המחלקה עומדת מבחינת המבנה, הציוד, התפקוד, מספר המשרות, מיגוון וסוגי הבדיקות בדרישות הסילבוס המעודכן בביוכימיה קלינית. בין היתר, במחלקה מופעלות שיטות מעבדתיות מקובלות בכימיה, אנזימולוגיה, אימונוכימיה, אלקטרופורזה, כרומטוגרפיה.
  8. המחלקה מקיימת פגישות צוות סדירות וכן   .Journal Club
  9. המחלקה מקיימת פעילות הוראה ומחקר (כולל פרסומים בעיתונות המקצועית, הרצאות בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם, הוראה במסגרת מוסדות אקדמיים מוכרים, וכדומה).
  10. במחלקה קיימת תוכנית מובנית ללימודי המתמחים על בסיס הסילבוס המאושר של המועצה המדעית.
  11. במחלקה לפחות תחום פעילות אחד שבו יש אקספרטיזה ספציפית ושבו מבוצעות בדיקות וניתנים שירותים מקצועיים וייעוץ גם עבור מוסדות רפואה אחרים.
  12. במחלקה ספריה עם ספרי לימוד ורפרנס עדכניים בכל שטחי הביוכימיה הקלינית, וגישה לאינטרנט ומערכות מידע רפואי, מעבדתי, ומדעי.
  13. לפחות 30% מעובדי המעבדה בעלי השכלה אקדמית וחברים באיגוד המקצועי הרלבנטי (אילמ"ר, האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית).