• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  המועצה המדעית


  מהי המועצה המדעית?

  המועצה המדעית מופקדת על פי חוק על ההתמחות ועל התמקצעות הרופאים במדינת ישראל ושמה לה למטרה להבטיח הכשרה רפואית איכותית ומתעדכנת לקידום הרפואה בישראל.

   

  המועצה המדעית היא גוף מדעי בלתי תלוי. היא מהווה גוף מייעץ וממליץ למשרד הבריאות, שהינו הגוף המאשר.

  במפעל העשייה האדיר של המועצה המדעית נוטלים חלק אלפי רופאים מדי שנה, המבצעים עבודתם בהתנדבות וללא תגמול כספי, מתוך תחושת שליחות וחובה לדאוג לרמתה הגבוהה של הרפואה במדינת ישראל.

   

  תפקידי המועצה המדעית


  תפקידי המועצה המדעית כוללים:

  • קביעת מסלול התמחות, הסילבוס המורחב והמיומנויות הנדרשות (רשימת ניתוחים, פעולות) בכל אחת מ-56 ההתמחויות בישראל ועדכונן המתמיד.
  • הכרה ובקרה של כ-1500 המחלקות/מרפאות המוכרות לצורך התמחות, על פי קריטריונים מובנים.
  • עריכת בחינות התמחות בכתב ובעל פה ובדיקה מתמדת של איכותן.
  • ייזום ובקרה של תוכניות השתלמות עמיתים להתמקצעות נוספת מובנית לאחר ההתמחות.
  • קידום התעדכנות רפואית מתמדת, CME, לרופאי ישראל.
  • פעילות מתמדת מול מוסדות מול בתיה"ס לרפואה ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.

   

  חזון המועצה המדעית: התמחות, התמקצעות ופעילות רפואית איכותיים ומתעדכנים לקידום הרפואה בישראל.

   

  מטרות לקדנציה הנוכחית:

  1. בדיקה שתוכניות ההתמחות והסילבוסים עומדים בדרישות שהוגדרו ממומחה במקצוע רפואי, שהן:
   א.      ידע מעמיק, מיומנויות ויכולת עבודה עצמאית בתחום התמחותו.
   ב.      ידע וניסיון בתחומים אחרים הנוגעים להתמחותו.
   ג.       ליבת ידע בסיסי במדעי הרפואה.
   ד.      חשיפה והבנה בהוראה ובמחקר.
   ה.      הפנמת עקרונות בתחומי אתיקה רפואית, יחסי רופא-חולה,עבודת צוות, תהליך קבלת ההחלטות ברפואה ולימוד עצמי מתמשך.
  2. קידום CME בישראל.
  3. קידום ההדמיה (סימולציה) בהכשרה הרפואית ובבחינות.
  4. הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר לרפואה (תוכניות לימוד אורכיות, הדמיה, בחינות).
  5. הרחבת החשיפה לעבודה בקהילה במסגרת ההתמחות.
  6. ייעול תהליך הקבלה להתמחות.
  7. המשך קידום השירות למתמחים.
  8. שמירת מועצה מדעית פעילה בתוך הר"י


  ועדות המועצה המדעית: