• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת ערר

  בעקבות ההחלטה של ועידת ההסתדרות הרפואית בשנת 1990, הוקמה ועדת ערר בלתי תלויה.
  רופא או גוף הרואה עצמו נפגע מהחלטות המועצה המדעית, יכול לערור בפני ועדת הערר.

  על ועדת הערר העליונה

  +
  1. בוועדת הערר 11 חברים רופאים:
  • יו"ר הוועדה הוא רופא מורשה בעל תואר מומחה, בעל מוניטין בתחומו ופרופ' לרפואה
  • 10 רופאים בעלי תואר מומחה מתחומים שונים
  • היועץ המשפטי של הר"י כמשקיף
  • נציג ציבור המתמחים
  • לדיון הוועדה יוזמן האחראי על הגוף או על הוועדה שלגבי החלטתם הוגש ערר

   

  2. ועדת הערר תשב בערעור בהרכב של חמישה חברים - יו"ר או נציג מטעמו וארבעה רופאים. ההרכב ייקבע על ידי היו"ר בהתאם לנושא הערר. במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתו של היו"ר, יתקיים דיון בהרכב רחב יותר.

  3. ועדת הערר תנמק את החלטותיה.


  על ועדת הערר בתקנון הר"י

  חברי ועדת ערר כפי שנבחרו בוועידת הר"י ה-44, 2023

  +

  יו"ר הוועדה: פרופ' פלג רוני, ארק"ח קהילה – מחוז דרום

   

  1. ד"ר בסול אבו עיטה יומנה, אר"מ – בי"ח פוריה
  2. ד"ר בר-אור יצחק, ארק"ח קהילה – מחוז מרכז
  3. פרופ' גוטמן מרדכי, אר"מ - בי"ח שיבא
  4. פרופ' הרשקוביץ אלי, ארק"ח בתי"ח, סורוקה
  5. ד"ר זינה עדנאן, ארק"ח קהילה – מחוז חיפה וגליל מערבי
  6. ד"ר לביא מיכאל, איכילוב
  7. ד"ר מיסקין יאן, ארק"ח קהילה – מחוז ירושלים
  8. ד"ר פרסון בנימין, ארק"ח בתי"ח – בי"ח כרמל
  9. ד"ר קורח עמית, הדסה
  10. ד"ר רז-פסטר איילת, אר"מ - בי"ח רמב"ם
  11. ד"ר שרייבר קוין, לאומית
  12. נציג פורום המתמחים

   

  עילות להגשת ערר

  +
  1. ערר יכול להגיש אדם או גוף הרואה עצמו נפגע באופן מהותי מהחלטת כל פורום או ועדה של המועצה המדעית, בתחומים המוגדרים בסמכות ועדת ערר לרבות בנושאי התמחות, הכרה לצורך התמחות ובחינות מומחיות. 
    
  2. הערר ידון הערר ידון רק לאחר שהעורר מיצה את אפשרויות הטיפול במועצה המדעית.
    
  3. ועדת הערר תידון בהחלטות שנטען לגביה, שהתקבלו כמפורט להלן:
  • במוסדות המועצה המדעית בהעדר הנמקה
  • ללא סמכות ובניגוד לנהלים
  • בחוסר שוויון
  • על-פי שיקולים זרים או בשרירות לב

  נוהל הגשת הערר

  +

  ועדת ערר עליונה דנה ומטפלת בפניות בנושאים מנהליים בלבדואינה מטפלת בבעיות תוכן.

  הפניה לוועדת ערר עליונה תיעשה רק לאחר מיצוי כלל אפשרויות הטיפול במוסדות המועצה המדעית.

  היועץ המשפטי של הר"י ויו"ר ועדת הערר רשאים לדחות את הערר מבלי להביאו לדין בוועדה מטעמים שיפורטו להלן:

  • אין עילה להגשת הערר.
  • העילה לערר אינה בסמכות ועדת הערר.
  • מגיש הערר לא מיצה את כלל אפשרויות הטיפול במוסדות המועצה המדעית.
    

  החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת בכתב.

  את הבקשות יש להגיש בכתב, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה, ולהפנות אותם  למיא קנר

  העורר רשאי לפנות באמצעות עורך דין. 

  1. עם קבלת בקשת הערר ואישורה, יקבע תאריך כינוס הוועדה.
  2. העותר יעודכן לגבי תאריך הכינוס במייל ויגיע לדיון הוועדה.
  3. בהמשך תישלח לעותר החלטת הערר במייל.

  לפרטים נוספים יש לפנות  למיא קנר בטלפון: 03-6100523