• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מדיניות פרטיות – ההסתדרות הרפואית בישראל


  מדיניות פרטיות

  מעודכן לתאריך 01-2024

   

  1. כללי


  1.1 מאחר שההסתדרות הרפואית בישראל (להלן "הר"י/ארגון") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט והאפליקציות שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה הר"י לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתריה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
  1.2 אנא קרא תנאי מדיניות זו בעיון משום שכל שימוש באתרים, בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בכפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.
  1.3 "שירותים" – אזור אישי, רישום לקורסים מקוונים ופרונטליים, רישום לכנסים, סטטוס פניות, תשלום דמי חבר, קבלת ציונים ומידע אישי, שירות טלפוני, הגשת עבודות ומבחנים וכל שירות מקוון אחר שמוצר על ידי אחר.
  1.4 תנאי מדיניות אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
  1.5 מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי הר"י ביחס לפרטיות המשתמשים באתריה, וכיצד משתמשת הר"י במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים ו/או במידע הנאסף על-ידה בעת השימוש שעשו המשתמשים באתרים ובתכנים והשירותים המוצעים בהם.

   

  2. הסכמה

  בעת הרישום לאתרים ו/או השימוש בשירות הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים ובמקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש אחרת.

   

  3. מידע שאנו אוספים

  ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים השונים או בעת ביצוע רכישה, הר"י תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקה או רכישת השירותים.

  3.1 האיסוף מתרחש כאשר אתה:
  3.1.1 יוצר קשר עמנו באמצעות דואר האלקטרוני ו/או טלפון דרך פרטי ההתקשרות שלנו כפי שמופיעים באתרים.
  3.1.2 ממלא טופסי רישום.
  3.1.3 גולש באתרים באופן חופשי ולומד על השירותים שלנו דרך המידע המוצע באתרים.
  3.1.4 מבצע תשלום באמצעות האתרים.
  3.1.5 כל מידע אחר אשר אתה בוחר לספק לנו במסגרת השירותים באתרים השונים (מילוי טופס ממוחשב, העלאת עבודות לבדיקה וכדומה).

  3.2 מהו המידע האישי שאנו אוספים:
  3.2.1 כאשר אתה יוצר איתנו קשר באמצעות האתרים:

  • שם פרטי ושם משפחה;
  • מספר ת.ז., מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך;
  • התוכן של שאלתך ו/או בקשתך.

  3.2.2 כאשר אתה יוצר איתנו קשר באמצעות טלפון:

  • שם פרטי ושם משפחה;
  • מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך;
  • התוכן של שאלתך ו/או בקשתך.

  3.2.3 כאשר אתה רוכש שירות (רישום לקורס, כנס וכדו'):

  • שם מלא;
  • מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל;
  • פרטי כרטיס אשראי (אינם נשמרים, ומבוצעים דרך ספק סליקה צד שלישי)

  3.2.4 כאשר אתר נכנס לאזור האישי

  • מספר תעודת זהות / תאריך לידה /  מספר נבחן – בהתאם לנדרש בכל אתר.

  3.2.5 כאשר אתה גולש באתרים שלנו ו/או בדפים/חלקים ספציפיים מהם:

  • נתוני גלישה אוטומטיים הכוללים מידע על מכשיר/התקן שלך, דפדפן האינטרנט, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, המיקום שלך, היסטוריית הביקורים באתרים, כולל מילות מפתח וחיפושים.

   

  4. שמירת פרטים אישיים

  4.1 מידע שאתה מספק לארגון:

  4.1.1 המידע עשוי להישמר במערכות המידע של הארגון וישמש אותנו כאמור במדיניות פרטיות זו, ולצורכי ניהול החשבון שלך, טיפול בפנייה או בבקשה להזמנת מוצר/שירות ו/או יצירת קשר, שיפור האתרים, השירות והתוכן, מתן שירותים, וכד'.

  4.1.2 הזמנת מוצר או שירות/יצירת קשר - ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום או השימוש בשירותים באתרים/בטלפון, הארגון יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

  4.2 מידע שנאסף באופן אוטומטי:

  4.2.1 כאשר אתה עושה שימוש בשירותים, השרתים שלנו רושמים באופן אוטומטי את המידע שהדפדפן שלכם שולח ("נתוני לוג"). נתוני הלוג האלה כוללים מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתרים, כגון: העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן ומערכת הפעלה שלך, זמן הגלישה ועוד.

  4.2.2 אנו עושים שימוש במידע זה לצורך ניתוח סטטיסטי ועל מנת לנהל את החשבון שלך ולספק, לשפר ולהתאים אישית את השירותים באתרים. נתוני הלוג אינם מידע אישי מזהה ואנו לא משתמשים בהם בשילוב עם מידע אישי מזהה. נתוני הלוג עשויים להישמר גם לאחר סיום שימושכם באתרים.

  4.2.3 ראה בהמשך, שימוש בעוגיות.
   

  5. השימוש במידע

  5.1 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:

  • לצורך מתן השירותים ו/או טיפול בהזמנתך ו/או טיפול בבקשתך ליצירת קשר;
  • לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים, למדוד את הביצועים של השירותים ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
  • לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
  • מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו"ב).
  • בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
  • להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
  • לצורך קבלת פניות ממשתמשים וטיפול בהן;
  • לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;
  • לצורך אבטחת השירותים המוצעים.

  5.2 השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.  6. מאגר המידע

  6.1 נתונים שנאספו יישמרו במאגרי המידע של הר"י ובאחריותה.
  6.2 שימוש במידע יבוצע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם לתנאי שימוש, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות.
  6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הארגון מתחייב לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתרים, ומתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.

   

  7. דיוור ישיר אלקטרוני

  7.1 הר"י מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בעזרת לחיצה על הקישור המופיע בתחתית כל מייל שמדוור על ידינו להסרה מרשימת תפוצה או באזור האישי באתרים.

  7.2 הר"י לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
   

  8. קישורים לאתרים אחרים

  8.1 במסגרת השירותים באתרי הר"י עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים (בכלל זה, לצורך רכישת מוצר/שירות/רישום לכנסים). לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה לאתר ו/או אפליקציה חיצונית, ותהיה כפוף לתנאיהם, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם. מאותו שלב, לארגון לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא יישא באחריות ביחס לכך.

  8.2 אתרים אחרים מכילים כללים שונים לגבי השימוש והעיבוד של המידע האישי שלכם. יתכן שאתרים אלה יטמינו קבצי עוגיות בעמדת הקצה שלכם, יאספו מכם מידע או יבקשו מכם מידע אישי. אנחנו ממליצים כי תקראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים האחרים שאתם מבקרים בהם.
   

  9. מסירת מידע לצד שלישי

  9.1 מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר.
   

  9.2 הר"י לא תיחשב כמי שמעבירה מידע לצדדים שלישיים מידע מזוהה אודות משתמש במקרים המפורטים להלן:

  9.2.1 בהסכמה ובאישור המשתמש.

  9.2.2 לספקי צד שלישי לצורך מתן שירותים לארגון ו/או ביצוע חובות מטעם התקשרות חוזית כגון ספקי תוכנה והצעת שירותים נוספים למשתמשים.

  9.2.3 במקרה בו העביר ו/או הסב הארגון לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש, לצד שלישי, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

  9.2.4 לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה.

  9.2.5 בכל מקרה בו הפר המשתמש תנאי את מדיניות הפרטיות ו/או תקנון ההזמנות ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות השירות ו/או בקשר אתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תקנון ההזמנות ו/או להוראות כל דין.


  9.3 הארגון רשאי להעביר את פרטי הקשר של המשתמש לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:

  9.3.1 בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין הארגון ו/או מי מטעמו.

  9.3.2 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.

  9.3.3 אם הארגון יסבור לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לאתר ו/או לכל צד שלישי אחר.

  9.3.4 בכל מקרה בו יסבור הארגון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש הארגון, או לרכוש ו/או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.


  9.4 הארגון נעזר בספקי צד ג' לצורך מתן השירותים וביצוע שירותים הקשורים לניהול השירות או האתרים  (אחסון האתרים, תחזוקה ופיתוח האתרים, רישום לכנסים וכדומה). לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלכם אך ורק לצורך מתן השירותים הרלוונטיים לארגון ומחויבים לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה ההתקשרות מולם תתבצע בהתאם לחוק הגנות הפרטיות התשמ"א 1981, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת המידע) התשע"ז-2017.
   

  10. שימוש בעוגיות (Cookies)

  10.1 אתרי הר"י משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. כמו כן, ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתרים.

  10.2 ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך. תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

  10.3 אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן והר"י פטורה מכל אחריות בקשר לכך. שימושך באתרי הר"י מעיד על הסכמתך להתקנת ה-Cookies הנ"ל.
   

  11. אבטחת מידע

  11.1 הר"י מיישמת באתריה מערכות, כלים ונוהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונוהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הר"י לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

  11.2 לאור זאת, באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים כגון: (סיסמה משולבת אותיות וספרות מעל 7 תווים, ביצוע החלפת רצף הסיסמה לאחר 180 יום, הגדרת שומר מסך לאחר פרק זמן של היעדר פעילות, התקנת אנטי-וירוס תקני ומעודכן, מערכת הפעלה נתמכת על ידי היצרן ומעודכנת בעדכונים האחרונים וכדומה), הגנה על חיסיון הסיסמה ולא להעבירה לאף גורם אחר, וכיו"ב.

  11.3 שימו לב כי אנו לא מבקשים ולא נבקש אף פעם, פרטים על כרטיס האשראי שלכם או סיסמת ההתחברות שלכם באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או בהתקשרות טלפונית.

  11.4 הארגון ידווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לו על האירוע.
   

  12. זכות לעיון, תיקון ומחיקת המידע

  12.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

  12.2 אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל המחלקה המשפטית או בדואר רגיל אל: המחלקה המשפטית, ההסתדרות הרפואית בישראל, רחוב  ז'בוטינסקי 35, ת"ד 3566, רמת גן 5213604.
  בנוסף, אם המידע שבמאגרי הר"י משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

  12.3 כל שביקשתם למחוק את כל המידע אודותיכם, גם החשבון שלכם עלול להיות מנוטרל.

  12.4 הארגון רשאי לשמור עותק מהמידע בארכיב, כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.
   

  13. שינויים במדיניות הפרטיות

  דף זה מעודכן מעת לעת. תאריך העדכון מופיע בראש הדף. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר בו אתה גולש ומחובתך להתעדכן בשינויים אלו, משום שהמשך השימוש באתר על ידך יעיד על הסכמתך לשינויים אלו. בכל מקרה שבו השינויים במסמך המדיניות אינם מהותיים, הם יהיו מעודכנים בהתאם לתאריך המופיע בראש הדף ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים.
   

  14. צור קשר

  צרו איתנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה באמצעות טופס מקוון