• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדות מקצועיות לאישור תואר מומחה


  הוועדות המקצועיות קובעות את כשירותו של רופא לקבלת תואר מומחה, על סמך בחינת מסלולי ההתמחות ועל-פי קריטריונים כתובים. הוועדות המקצועיות יחליטו בדבר הכרה חלקית או מלאה של מסלול ההתמחות של הרופא בארץ ובחו"ל.

  יושב ראש המועצה המדעית ממנה  ועדות מקצועיות המחוות את דעתן לגבי כל רופא המועמד לתואר.  למועדי התכנסותן של הוועדות המקצועיות.

   תקנות ההתמחות (תקנות אישור תואר מומחה ובחינות התשל"ג-1973) קובעות כי יו"ר המועצה המדעית ממליץ למנכ"ל משרד הבריאות על הענקת תואר מומחה לרופאים שעמדו בכל דרישות ההתמחות. ההמלצה למשרד הבריאות כוללת סקירה של התמחותו של הרופא והמלצה מנומקת בדבר מתן התואר. 

  לפרטים נוספים תוכלו לפנות:
   טלפון: 03-6100412

  המספר הכולל של הוועדות עומד על תשע, לפי החלוקה הבאה:

   

   

  שם הוועדה

  יו"ר הוועדה  
                          

  יו"ר ועדה מקצועית בכירורגיה

  פרופ' פארן חיים
  יו"ר ועדה מקצועית בפנימית ד"ר סובח סובח
  ועדה מקצועית בילדים פרופ' שלזינגר יחיאל
  יו"ר ועדה מקצועית במנהל רפואי  ד"ר כהן חיים
  יו"ר ועדה מקצועית ברפואת המשפחה ד"ר רינה רוזנברג
  ו"ר ועדה מקצועית בנשים ואורולוגיה פרופ' הרשקוביץ רליקה
  יו"ר ועדה מקצועית בפסיכי ונוירו ד"ר שאהין ראדי
   יו"ר ועדה מקצועית נוספים 1 ד"ר לזרי אברהם
  יו"ר ועדה מקצועית נוספים 2 ד״ר פיין שי