• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מיקרוביולוגיה קלינית


  1. המחלקה/יחידה/מעבדה (להלן המעבדה) בה מבוצעת ההתמחות תימצא בבי"ח כללי המוכר לצורך התמחות.
  2. במעבדה יהיו לפחות 2 מומחים במיקרוביולוגיה קלינית במשרה מלאה כל אחד מהם, כאשר אחד מהם הינו מנהל המעבדה.
  3. על המעבדה לקיים שירות דיאגנוסטי מקיף בתחום המיקרוביולוגיה הקלינית (בקטריולוגיה, מיקולוגיה, פרזיטולוגיה ואימונודיאגנוסטיקה), אשר משרת מטופלים בכל קבוצות הגיל וכן אוכלוסיות מיוחדות כגון חולים מדוכאי חיסון, מטופלי טיפול נמרץ וכו'.
  4. במעבדה תהיה היכולת לבצע כל הבדיקות הנדרשות מהמתמחה לפי הסילבוס למיקרוביולוגיה קלינית התקף באותה עת.
  5. על המעבדה להקנות למתמחה הדרכה בתחומים הבאים: המחלות הזיהומיות על כל היבטיהן (אטיולוגיה, פתוגנזה, תופעות קליניות, אבחון, טיפול, אפידמיולוגיה וכד'), מיקרוביולוגיה דיאגנוסטית, לרבות גילוי זיהוי ואפיון גורמי מחלה בשיטות קלאסיות ומולקולאריות; חומרים אנטימיקרוביאליים ובדיקות רגישות/עמידות לתרופות אנטימיקרוביאליות, כולל בדיקות תומכי טיפול כגון MIC, MBC וכו'; שיטות מיקרוביולוגיות לחקירה אפידמיולוגית; עקרונות מניעת זיהומים והמיקרוביולוגיה הסביבתית הקשורה למניעת זיהומים נוזוקומיאליים (מים, אוויר, דיאליזה, מטבח חלב, סביבת החולה וכד'); חיטוי ועיקור; ניהול איכות; וניהול מידע.
  6. על המעבדה לנהל פעילות אקדמית וחינוכית קבועה, הכוללת: ישיבות צוות שבועיות; השתתפות בפגישות הקליניות של בית החולים; השתתפות בהדרכת עובדי המעבדה; פגישות משותפות שבועיות עם היחידה למחלות זיהומיות ועם הצוות למניעת זיהומים; ושיתוף המתמחה בפעילות המחקרית של המעבדה.
  7. משאבי מידע מקצועי: בבית החולים צריכה להיות ספריה רפואית שתכיל את המהדורות המעודכנות של ספרי עיון וכן כתבי עת בתחום המיקרוביולוגיה הקלינית. כ"כ יהיה מבחר ספרי עיון עדכניים בספריית המעבדה, ואפשרות גישה נוחה למאגרי מידע ולכתבי עת אלקטרוניים.