• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  אנדוקרינולוגיה


  במחלקה 2 מומחים באנדוקרינולוגיה במשרה מלאה כל אחד מהם,כאשר אחד מהם הינו מנהל המחלקה.

   

  מתקנים

  על היחידה / מכון / מחלקה האנדוקרינולוגית להיות מצויידים בציוד שיאפשר ביצוע בירורים הורמונליים לחולים אמבולטוריים ומאושפזים. ליחידה או למכון תהיה זכות להפנות חולים באופן חופשי לאשפוז במחלקות האשפוז השונות בבית החולים, כאשר העיבוד ההורמונלי מצריך זאת.

   

  שירותים נלווים

  בתחום המוסד בו מתבצעת ההתמחות באנדוקרינולוגיה יפעל מכון לדימות באופן עצמאי, ויהיה בו הציוד הראוי לבדיקות הדימות הבסיסיות הנחוצות באנדוקרינולוגיה.

  בתחום המוסד תופעלנה מעבדות לביוכימיה ולאנדוקרינולוגיה בעלות ציוד וצוות נאותים. המעבדה חייבת להיות מסוגלת לבצע את הבדיקות ההורמונליות הדרושות כולל שימוש בשיטות אימונו-אנזימטיות ו/או רדיואימנולוגיות כרומוטוגרפיות ובביולוגיה מולקולרית. המעבדה האנדוקרינית חייבת לאפשר קיום מחקר בנושאים אנדוקריניים. כל זאת במטרה לאפשר למתמחה חשיפה בנושאי סכרת על סיבוכיה, הפרעות מטבוליות, רביה, מחלות בלוטת המגן ונוירו-אנדוקרינולוגיה.

   

  פעילות הוראתית

  תתקיימנה ישיבות צוות מחלקתיות ובין-מחלקתיות תקופתיות (כולל ישיבות עם מכון דימות), ישיבה בפתולוגיה, מועדון ספרות וסמינריונים מחלקתיים בנושאים קליניים ובחקר אנדוקריני כאחד.

  במידה שחסר ליחידה / מכון / מחלקה אחד או יותר מהשירותים שפורטו לעיל: סוכרת, רביה, מטבוליזם, מחלות בלוטת המגן ונוירו-אנדוקרינולוגיה- תינתן הכרה להתמחות חלקית בלבד.