• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פסיכיאטריה - מחלקה, מרפאה או בי"ח


  1. בכל מחלקה או בית חולים פסיכיאטרי או מרפאה עצמאית יהיו 2 מומחים בפסיכיאטריה במשרה מלאה כל אחד מהם, כאשר אחד מהם הינו המנהל;
  2. ספריה מקצועית;
  3. סידורי ייעוץ קבועים במקצועות ובמקצועות משנה שאינם מיוצגים בביה"ח;
  4. שירותי עזר;
  5. תקן נאות של מקצועות אחרים בצוות רב מקצועי;
  6. מספר מיטות מינימלי במחלקה - 20.

   

  פירוט:

  1. מחלקה פסיכיאטרית פעילה היא מחלקה הנותנת שירות לחולים פסיכיאטרים בשלבים חריפים של המחלה או משבר. הקריטריון לאשפוז במחלקה פעילה היא מצבם הנפשי של החולים הדורש השגחה מקצועית בתנאי אשפוז ו/או חולים הזקוקים לטיפול שניתן לבצעו בתנאי אשפוז בלבד. יכולים להיות מאושפזים הבאים מרצונם החופשי וכן בניגוד לרצונם (כולל צו בית משפט) וחולים העלולים להיות מסוכנים לעצמם או לסביבתם.
  2. מרפאה פסיכיאטרית היא יחידה עצמאית, המטפלת באופן אמבולטורי בחולים מכל קבוצות המחלות הפסיכיאטריות. הטיפול כולל שלב אבחנתי ואם כל סוגי הטיפול הפסיכיאטרי.
   המרפאה מקיימת קשרי עבודה עם השירותים הקהילתיים.
  3. מחלקה פסיכיאטרית מיוחדת (לאחר מילוי דרישות יסודיות): יחידה הכוללת סוגים שונים או קבוצה אחת של הפרעות נפשיות או קבוצת גיל מסויימת, ומסוגלת לתת טיפול נאות (כגון: מחלקה לפסיכיאטרייה של הילד, מחלקה לשיקום מקרים ממושכים, מחלקה לטיפול בזקנים, עבריינים, מפגרים וכו'). מחלקה זו תקבל הכרה חלקית בלבד (חצי שנה או שנה).

   

  ספריה רפואית:

  ספריה יכולה להיות ספריה משותפת למספר מחלקות או של בית החולים כולו. תכיל ספרים במבחר נאות בתחום ענפי הפסיכיאטרייה ומדעי ההתנהגות וכן מבחר סביר של עיתונות מקצועית. צריכה להיות גישה נאותה ונגישות לחומר לימודי סביר, וכן קשר לאינטרנט ותקשורת לספריה אלקטרונית.

   

  ארכיון רפואי:

  על הארכיון לרכז גיליונות המחלה של המחלקות והמרפאות, לדאוג שסיכומי המחלה יודפסו ויישלחו לרופאים המטפלים. כל הגיליונות צריכים להישמר בתיוק סדיר ולעמוד לשירות הרופאים לעיון נוסף ולעיבוד סטטיסטי או מדעי של המקרים.

  על הארכיון לעבוד לפי מונחים מקובלים או לפי הנחיות משרד הבריאות שייקבעו.

  ארכיון ותיק רפואי יכולים להיות ממוחשבים.

   

  סידורי ייעוץ קבועים

  סידורי ייעוץ קבועים על ידי מומחים במקצועות: רפואה פנימית, נוירולוגיה, ובמקצועות רפואיים אחרים הנדרשים.

   

  צוות רב מקצועי

  שירותי עבודה סוציאלית, פסיכולוגי ורפוי בעיסוק.

             

  סיעוד

  כל שירות באחריות מקצועית של עובד מוסמך.

   

  פגישות צוות קבועות:

  פגישות סגל שבועיות לפחות. ביקור קליני מודרך על-ידי מנהל המחלקה או הרופא הבכיר פעמיים בשבוע לפחות. קריאת דו"ח סיעודי (קרדקס) כל בוקר.


  תוכנית התמחות - סילבוס:

   

  המוסד חייב לאפשר למתמחה ביצוע התמחותו לפי "תוכנית ההתמחות" על כל פרטיה, כנאמר בתוספת 2 של התקנות בדבר אישור תואר מומחה, כפי שנקבע על-ידי המועצה המדעית באישור המנהל. *

   

  * הערה: בכל מקום שמופיעות המילים "באישור המנהל" הכוונה למנהל משרד הבריאות.