• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - אשפוז יום


  היחידה תהיה ממוקמת בבי"ח כללי או בבי"ח לילדים המוכרים לצורך התמחות על-ידי המועצה המדעית.

  1. הרכב הצוות

  הצוות חייב לכלול:

  • מנהל היחידה מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר............... 1 תקן
  • פסיכולוג............... 1 תקן
  • (רצוי שלפחות ב- ½ מהתקן יהיה פסיכולוג מדריך בפסיכו- דיאגנוסטיקה ובפסיכותרפיה).
  • עו"ס...............1/2 תקן
  • מרפאות בעיסוק/באומנויות/מוזיקה תנועה וכד'...............1/2 תקן
  • מורים...............בהתאם לתקינות משרד החינוך ברשת החינוך המיוחד.
  • צוות סיעודי.

   

  תקינת כוח-אדם תגדל בהתאם לגודל המחלקה ובאותו יחס תקינה.

   

  1. ​​​​​​​אוכלוסיית היחידה
  • ​​​​​​​אוכלוסיית החולים חייבת לכלול מיגוון גילאים ופסיכופתולוגיות ולא יותר מ-50% מפסיכופתולוגיה ייחודית לאותה מחלקה. עם דגש על אבחנה מבדלת וטיפול במקרים של תחלואה גופנית ונפשית מעורבת (CO Morbidity)
  • היחידה חייבת להיות ערוכה להתערבות טיפולית ראשונית במצבי חירום, וכן לאישפוזים קצרים ובינוניים.
  • היחידה תכלול מינימום של 10 מיטות.

   

  1. אופי העבודה ביחידה
  • היחידה תתפקד כסביבה טיפולית.
  • העבודה עם החולים תכלול את מיגוון הגישות הטיפוליות: אינדיבידואלי, משפחתי, הדרכת הורים, התערבות קצרת מועד בזמן משבר ופסיכופרמקולוגיה.
  • היחידה תקיים קשר רצוף עם הגורמים המפנים והגורמים החינוכיים והמשקמים בקהילה.
  • מתן ייעוץ לחדרי מיון ולמחלקות בית החולים.
  • תוכניות לימודיות לצוות היחידה שתכלולנה: ישיבות צוות סדירות, סמינר תיאורטי וג'ורנל קלאב (ניתן לקיים בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות).

   

  1. תוכנית למתמחים
  • חובת היחידה להכשיר המתמחה ולאפשר לו מעורבות בכל התחומים של העבודה הרב צוותית, תוך דגש על טיפול במיגוון רחב של פסיכו-פתולוגית.
   בנוסף, עליו להכיר את החולים שאינם בטיפולו האישי, ולהשתתף בצורה פעילה בכל המסגרות הלימודיות שהמחלקה מקיימת.
  • המתמחה חייב לבוא במגע עם הגורמים המתאימים בקהילה.
  • כל מתמחה צריך לקבל לפחות 2 שעות שבועיות של הדרכה אינדיבידואלית (1 שעה בתחום ה- Management ו-1 שעה בתחום הפסיכותרפיה).
  • להשתתף בכל הפעילויות האקדמיות וישיבות הצוות.
  • מחקר – על הרופאים הבכירים ביחידה לעודד ולהנחות את המתמחים בכיוון מחקר.

   

  1. אמצעי עזר לימודיים

  היחידה או ביה"ח חייבים לספק למתמחים ספריה מקצועית נאותה שכוללת ספרים מקצועיים ומינימום של כ-5 כתבי עת עליהם הספריה מנויה, ומהם לפחות 2 עיתונים בתחום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה של הילד והמתבגר.

   

  ביה"ח חייב לספק אמצעי המחשה לצורך לימודי כמו: וידאו, מטול שקפים, מקרן שקופיות, חיבור לאינטרנט ולספריות ממוחשבות וכו'.