• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הקמת חברה מדעית

  קבוצת רופאים, שמספר חבריה לא יפחת מ-30, רשאית להתאגד כחברה לקידום ענף ברפואה שאינו מוכר כמומחיות או לקידום נושא מדעי. ההתאגדות עשויה להיות בתחום עיסוק בין-תחומי.

  תהליך ההצטרפות להסתדרות הרפואית בישראל כחברה מדעית - יתבצע כדלקמן:  שלב א':

  קבוצת המייסדים תגיש את המסמכים הבאים לרכזת תחום האיגודים בהסתדרות הרפואית:

  * מסמך הצהרות או מסמך המפרט את מטרות האיגוד חתום על-ידי הרופאים שמבקשים להתאגד.

  * תקנון שהוכן על פי התקנון לדוגמה המצוי בתוספת ו' לתקנון הר"ילסיוע בכתיבת התקנון

   

  שלב ב':

  לאחר קבלת הבקשה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, ייבדק התקנון במחלקה המשפטית לצורך אישורו.

   

  שלב ג':

  לאחר אישור התקנון על ידי היועץ המשפטי של הר"י, תועבר בקשת החברה למועצה המדעית, אשר תדון בבקשה ותמליץ על קבלה או על אי-קבלת החברה להר"י.

   

  שלב ד':

  אם תמליץ המועצה המדעית על קבלת החברה להר"י, תועבר המלצתה לוועד המרכזי, אשר יפנה לאיגודים הרלוונטיים ויקבל את עמדתם. בעקבות זאת, יחליט הוועד המרכזי על קבלת החברה להר"י או על דחיית בקשתה להתקבל, ובלבד שהחלטתו תהיה מנומקת.

   

  לקבלת הנחיות וסיוע

  יש לפנות לעו"ד עירית גרובס  באמצעות טופס מקוון או בטלפון 03-5100523