• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מלגות לרופאים היוצאים להשתלמות בחו"ל

  מפעל חברות חוץ של הר"י מסייע לרופאים היוצאים להשתלמות בחו"ל במתן מלגות השלמה. מספר המלגות המחולקות בכל שנה תלוי בכספים המועברים לרשות המלגות מארגוני הרופאים, המוסדות הרפואיים השונים בארץ ומסניפי מח"ח ברחבי העולם. הדיון בבקשות מתקיים אחת לשנה בפני ועדת המלגות של מח"ח. המלגה ניתנת לרופאים שנוסעים לתקופה של שנה עד שנתיים.

  נבקש לציין כי בשל מלחמת "חרבות ברזל" שהובילה לדחיית בחינות שלב ב', ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם עברת את הבחינה. יחד עם זאת, יהיה עליך לעדכן את הועדה מיד עם מעבר הבחינה שכן תנאי הכרחי לקבלת המלגה הינו תואר מומחה.

  דרישות החובה לקבלת המלגה

  +
  • חברות בהר"י שנה ומעלה
  • תעודת מומחה ישראלית– כפי שנכתב מעלה, בשל מלחמת "חרבות ברזל" שהובילה לדחיית בחינות שלב ב', ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם עברת את הבחינה. יחד עם זאת, יהיה עליך לעדכן את הועדה מיד עם מעבר הבחינה.
  • מקום עבודה מובטח בישראל לאחר תקופת ההשתלמות
  • תקופת השתלמות מתוכננת לשנה עד שנתיים מקבלת המלגה
  • מקום התמחות מוכר וייחודי בחו"ל ולתקופה מוגדרת
  • נושא התמחות מוגדר

  איזה מסמכים עלי לצרף?

  +
  1. מילוי טופס להגשת מלגה
  2. תולדות חיים מלאים הכוללים פרטים על מצבו המשפחתי של המועמד, תאריך לידה, מקום לימודים, שירות בצה"ל, מקום התמחות ורשימת פרסומים.
  3. מכתבי המלצה ממנהל המחלקה/מרפאה הכולל מכתב נלווה ממנהל המחלקה/המרפאה על חשיבות נושא ההשתלמות וייחודו.
  4. מכתב נלווה מיו"ר או מזכיר האיגוד על חשיבות נושא ההשתלמות וייחודו.
  5. תיאור מפורט של תוכנית ההשתלמות בחו"ל (יש לצרף העתקי התשובות מחו"ל על דף לוגו עם חתימה).
  6. מכתב נלווה מהמעסיק בארץ המאשר קליטתו של המלגאי לעבודה לאחר סיום ההשתלמות.
  7. עותק תעודת מומחה או מכתב המציין סיום בחינות שלב ב'.
  8. אישור בגין המשך תשלום דמי חבר כמפורט בתקנון הר"י לגבי נוסעים לחו"ל. אישור נדרש רק בזמן שהות בחו"ל, (ניתן לקבל אישור במחלקת השירות בהר"י כמפורט בסעיף 8 לעיל).
  9. העתק תלוש משכורת אחרון.
  10. אישור על השתכרות בחו"ל במכתב רשמי מאת המעסיק בחו"ל.

  תנאים נוספים לקבלת מלגה

  +
  1. מצבו האישי של המלגאי: נקודות זכות יינתנו לרופאים צעירים (מתחת לגיל 45), נשואים והורים לילדים.
  2. מצב אקדמי: נקודות זכות יינתנו לבעלי מינוי אקדמי או לבעלי רשימת פרסומים המתאימים למינוי אקדמי, (נקודת חובה לבעלי תפקידים בכירים).
  3. מצב כלכלי: נקודות זכות יינתנו לבעלי מלגה עיקרית קטנה ולא מספקת.
  4. תוכנית הלימודים: נקודות זכות יינתנו לתחום התמחות חדש, שלא קיים בארץ או שאינו מפותח, ולענפים בהם לא ניתן להתמחות בארץ.

   

  טופס הגשת המלגה

  +

  כניסה לטופס

  הגשת הבקשות למענק לשנת 2024 הסתיימה.

  פרטים נוספים ויצירת קשר

  +

  מיא קנר,  בטלפון 03-6100523 או  באמצעות טופס מקוון 

  אין לפנות ישירות לארגונים המעניקים מלגות להר"י לשם קבלת מלגה, מועמד שיעשה כן, מועמדותו תיפסל.

  במידה והמלגה ניתנת מסניף הר"י מח"ח בחו"ל על מקבל/ת המלגה להיות בקשר עם הקהילה תורמת המלגה.