ברוכים הבאים למתחם איתור מחלקות

באפשרותך לחפש מחלקה להתמחות, מקומות להשתלמות עמיתים, הכשרה שלא לצורך התמחות,
מודעות דרושים עדכניות ומידע על המוסדות הרפואיים השונים בארץ.

השימוש במילה "מחלקות" הוא מטעמי נוחות בלבד.
הכוונה היא למרפאות / יחידות / מכונים / שירות / מרכזים ומעבדות.
מתמחים/ות, יש באפשרותכם למקד את תוצאות החיפוש.
בחירה של מחלקת אם - תציג רשימת מחלקות שניתן לבצע בהן את ההתמחות.
בחירה של רוטציות – תציג רשימת מקצועות אפשריים לביצוע רוטציה במקצוע ההתמחות.
אין אפשרות לחפש מחלקת אם ורוטציה ביחד.
סימון מקצוע ההתמחות (ראו מעלה) הכרחי לחיפוש מחלקת אם או רוטציות.
מחלקת אם
לא
כן
למען הסר ספק, הרוטציות הקובעות להתמחות הן אלו המופיעות בתוכנית ההתמחות במקצוע, כפי שנקבעו בתקנות.
הוראות חיפוש
בכל שאלה, ניתן ליצור קשר עם המועצה המדעית