• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  שבץ מוח

  מבוא

  נוירולוגיה של מחלות כלי דם של המוח (שבץ המוח) היא מקצוע ייחודי הדורש בקיאות, הבנה ומיומנות בתחומים מגוונים. מומחה בנוירולוגיה של שבץ המוח, המספק ומארגן שירותי נוירולוגיה וסקולרית במרכז רפואי, צריך לרכוש את ההבנה, הניסיון והמיומנות הנדרשים כדי שיוכל לייעץ לרופאים במחלקות הפנימיות והנוירולוגיות הכלליות לגבי כל ההיבטים של הטיפול במטופלים שלקו בשבץ המוח. מומחים בשבץ נדרשים להיות בקיאים בייחוד בכל אפשרויות הטיפול בשבץ מוח חד, הן במתן סיסטמי והן בצנתור כלי הדם המוחיים, ובאפשרויות לטיפול למניעת שבץ מוח חוזר. בנוסף, מומחה לשבץ המוח צריך לרכוש ידע אקדמי מחקרי בשבץ המוח וידע בהוראתו למתמחים. יודגש כי אין חומר זה נרכש במידה מספקת במסגרת ההכשרה הכללית לקבלת תואר מומחה בנוירולוגיה.

   

  מטרות ההשתלמות

  א. להקנות למשתלם ידע בנוירולוגיה של שבץ המוח שיאפשר לו לטפל בכוחות עצמו במטופלים שלקו בשבץ מוח חד.

  ב. לרכוש ניסיון וכישורים בשיטות האבחון והטיפול המקובלות למניעת שבץ המוח.

  ג. לרכוש ניסיון בניהול מחקר בתחום שבץ המוח.

   

  בתום התוכנית יקבל המשתלם תעודה על השתלמותו מטעם המועצה המדעית של הר"י.

  בתקופת ההשתלמות יהיה על המשתלם למלא אחר התוכנית שהתווה מנהל המחלקה או יחידת שבץ המוח ואישרה המועצה המדעית.

   

  תקופת ההשתלמות ומספר המשתלמים

  א.    תקופת ההשתלמות היא שנה רצופה. היעדרות במשך שנה זו, כולל שירות מילואים, חופשות, חופשת לידה, או כל היעדרות אחרת לתקופה העולה על חודשיים, לא תיחשב כחלק מתקופת ההשתלמות.

  ב.    כדי שהבקרה על הלימודים תהיה הדוקה, רצוי שמספר המשתלמים לא יעלה על שניים ביחידה. יש לזכור שרוב ההוראה מתבצעת ישירות בין המומחה למשתלם.

   

  הדרישות הבסיסיות מהמרכז הרפואי שבו מתקיימת ההשתלמות

  ההשתלמויות תתקיימנה במרכזים בארץ היכולים לספק למשתלם ידע נרחב בטיפול בשבץ המוח ומניעתו:

  א.    טיפול ביחידת שבץ מוחי (יחידת ביניים) עם פרוטוקולים מובנים לאבחון נפגעי שבץ המוח וטיפול בהם.

  ב.    נוירו-סונולוגיה אבחנתית כולל דופלקס קרוטידים ודופלר טרנס-קרניאלי (TCD).

  ג.     נוירו-רדיולוגיה אבחנתית כולל CT ו-MRI של שבץ מוח חד, CT /MR אנגיוגרפיה וצנתור כלי הדם של המוח/ שבץ המוח.

  ד.    צנתור טיפולי בשבץ מוח חד שיכלול פעילות של שמונה מקרים לשנה לפחות.

  ה.    מרפאות ייעודיות לאבחון, טיפול בשבץ המוח ומניעתו.

  ו.      קשר עם מרכז שיקומי המתמחה בשיקום מטופלים הסובלים משבץ מוח.

  ז.     אפשרות למחקר עצמאי קליני או מעבדתי בסיסי בשבץ המוח.

  ח.    פעילות אקדמית מובנית בתחום שבץ המוח הכוללת ישיבות רב-תחומיות ומועדון עיתונות.

   

  בכל יחידה המציעה השתלמות כזו חובה שיהיה לפחות מומחה אחד בעל ניסיון בתחום שבץ המוח, שפרסם פרסומים מדעיים בתחום זה ויהיה אחראי על המשתלם.

   

  הדרישות הבסיסיות מרופא המעוניין להשתלם בהשתלמות העמיתים

  א. המשתלם יהיה בעל תעודת מומחה בנוירולוגיה או בנוירוכירורגיה בישראל

  ב. ההשתלמות תתבצע במשרה מלאה ובשכר.

   

  תפקידים, פעולות ומטלות בתקופת ההשתלמות

  א. המשתלם יהיה רופא פעיל בצוות יחידת שבץ המוח ויעסוק בהערכות המטופלים הסובלים משבץ מוח חד בהגיעם למחלקה לרפואה דחופה.

  ב. המשתלם ילווה חולי שבץ מוח מרגע הגיעם, באשפוז החד ועד שחרורם.

  ג. הצגות והרצאות: בשנת ההשתלמות יציג המשתלם לפחות 12 הצגות קליניות (כולל ספרות) בפורום מחלקתי/ בין-מחלקתי. בנוסף יציג לפחות הצגה קלינית אחת או פוסטר בפגישת נוירולוגים בפורום ארצי/ בינלאומי.

  ד. פרויקט מחקר אישי: בשנת ההשתלמות יערוך המשתלם מחקר שיכול להיות תצפיתי או התערבותי, קליני או מעבדתי, הקשור לנוירולוגיה וסקולרית ויגיש דו"ח מחקר או לחלופין יפרסם מאמר בעיתון רפואי.

  ה. השתתפות במחקרים מחלקתיים ומחקרים שיזמו חברות: המשתלם ישתתף בכל המחקרים הקשורים לשבץ המוח שיתקיימו בתקופת ההשתלמות במחלקה הנוירולוגית.

   

  ספרות מקצועית

  המשתלם יתעדכן בכל הפרסומים הרלוונטיים לשבץ המוח שיופיעו בעיתונים הבאים:

  Stroke, Neurology, JNNP, Archives of Neurology, Brain, Annals of Neurology, Lancet Neurology, NEJM, JAMA, LANCET, Cerebrovascular Disease.

   

  * רשימת מאמרים וספרי בסיס:
  עם תחילת ההשתלמות יש להציע למשתלם רשימת מאמרים חשובים וספרי בסיס שעליו לקרוא במשך השנה.