• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הרדמה מיילדותית

  מבוא:

  הרדמה מיילדותית הינה מקצוע ייחודי הדורש בקיאות, הבנה ומיומנות בתחומים מגוונים ברפואה: מיילדות, פרינטולוגיה, ניאונטולוגיה, וכאב חריף בנוסף להרדמה. מומחה בהרדמה מיילדותית, המספק ומארגן שירותי הרדמה לחדרי הלידה והניתוח צריך לרכוש את ההבנה, הניסיון והמיומנות בתחומים אלה כדי שיוכל לייעץ לרופאים במחלקות ההרדמה, יולדות, נשים, וילדים לגבי כל ההיבטים של הטיפול ביולדת הקשורים להרדמה מיילדותית. במיוחד, הוא/היא צריך להבין את השינוים הפיזיולוגים (הן האימהיים והן העובריים) בשלבים השונים של ההריון ולאחריו. הוא/היא צריך להכיר את מחלות האם והעובר בתחומים השונים ברפואה.

  בנוסף, הוא/היא צריך לרכוש ניסיון מיוחד בכל הטיפולים ההרדמתיים הקשורים בשיכוך כאב בחדר לידה (הן פולשניים והן לא פולשניים). הוא/היא צריך לרכוש מיומנות מסויימת בארגון שרות הרדמה ועיבוד נתונים. הוא/היא צריך לרכוש נסיון ומיומנות בהוראה (לרופאים, למיילדות וליולדות ובני זוגן). אין חומר זה נלמד לעומקו ואין ניסיון זה נרכש בצורה מספקת במסגרת ההכשרה הכללית לצורך קבלת תואר מומחה בהרדמה. 


  מטרת ההשתלמות:

  1. לתת למשתלם/ת ידע בהרדמה מיילדותית, במחלות הייחודיות למיילדות ופרינטולוגיה, ובשינוים הפיזיולוגים (הן אימהיים והן עוברים) בשלבים השונים במהלך ההריון ולאחריו.
  2. לרכוש ניסיון וכישורים בביצוע השיטות המקובלות לשיכוך כאב חריף בלידה ובלאחר ניתוח.
  3. לרכוש ניסיון בניהול הטיפול בחולות מסובכות בהריון,בהן הטיפול דורש התערבות של צוותים שונים כולל צוות היחידה לטיפול נמרץ. 


  בתום התוכנית יקבל המשתלם/ת תעודה על השתלמותו/ה מטעם המועצה המדעית של הר"י.

  בתקופת השתלמותו/ה יהיה על המשתלם/ת למלא אחר התוכנית שהותוותה על ידי מנהל/ת המחלקה ואושרה על ידי המועצה המדעית.   משך תקופה השתלמות העמית ומספר המשלמים בעת ובעונה אחת

  1. תקופת ההשתלמות במשך שנה ברציפות. היעדרות מהעבודה במשך השנה, כולל שרות מילואים, חופשות, חופשת לידה או כל היעדרות אחרת מעבר לחודשיים בסך הכל לא יחשבו כחלק מתקופת ההשתלמות.
  2. על מנת שהבקרה על הלימודים תהיה הדוקה, רצוי שמספר המשתלמים/ות לא יעלה על אחד ביחידה. יש לזכור שמרבית ההוראה נעשית במסגרת של הוראת מומחה למשתלם/ת באופן ישיר.

   

  הדרישות הבסיסיות מרופא המעונין להשתלם בהשתלמות עמיתים בהרדמה מיילדותית

  1. המשתלם/ת יהיה בעל תעודת מומחה בהרדמה מטעם המועצה המדעית של הר"י.
  2. ההשתלמות תתבצע במשרה מלאה ובשכר. 


  תפקידים, פעולות, ומטלות בתקופות ההשתלמות

  1. לידתיות, בביצוע הרדמה ללידה ולניתוח קיסרי, ובטיפול בכאב לאחר הניתוח. המשתלם/ת צריך לעבוד כחלק מצוות הרדמה מיילדותית ולהשתתף באיסוף נתוני היחידה ועיבודם.
  2. הערכה וטיפול ביולדות עם גורמי סיכון מוגבר:
   על המשתלם/ת להציג רשימה של יולדות עם גורמי סיכון שבהן הוא/היא היה מעורב בהערכה או טיפול. מצפים מהמשתלם/ת לקחת חלק פעיל או מוביל ברוב היולדות עם המחלות הבאות במהלך השנה:

  Severe pre-eclampsia (uncomplicated by other disease). Severe pre-eclampsia (complicated by other disease eg SLE, HELLP,DIC).    

  Cardiac disease in 2nd or 3rd trimester.                                                                

  Post-partum hemorrhage (placental abruption or accreta, uterine atony or rupture) .

  Trauma in pregnancy.

  Non-pregnancy related surgery in pregnancy. 

  Other cases of severe maternal disease in pregnancy. 

   

  3. הכנת הצגות והרצאות:
  במהלך השנה המשתלם/ת יציג לפחות שלוש הצגות קליניות (כולל ספרות) בפורום מחלקתי / בין מחלקתי. בנוסף יציג לפחות הצגה קלינית אחת בפגישת מרדימים בפורום ארצי / בין-לאומי. 

  4. פרויקט מחקר:
  במהלך השנה המשתלם/ת יערוך פרויקט מחקר שיכול להיות תצפיתי או פולשני, קליני או מעבדתי הקשור להרדמה מיילדותית. תוכנית המחקר תלויה באישור של המועצה המדעית ועל המשתלם/ת להגיש דו"ח מחקר או, לחלופין, פרסום בעיתון רפואי. 

   

  ספרות מקצועית:

   

  א. כתבי עת:

  Anesthesiology,
  Anesthesia and Analgesia,
  International Journal of Obstetric Anesthesia,
  American Journal of Obstetrics and Gynecology 

   

  ב. רשימת מאמרים וספרי בסיס:
  עם התחלת ההשתלמות יש להציע למשתלם/ת רשימת מאמרים חשובים וכמו כן גם ספרי בסיס שעליו לקרוא במהלך השנה.