• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  כירורגיה של השתלת איברי הבטן

  תכנית ההשתלמות

  1. משך ההשתלמות: שנתיים.
  2. אוכלוסיית הרופאים: מומחים בכירורגיה כללית, או אורולוגיה.
  3. תכנית ההשתלמות: המתמחה ישתתף כעוזר או יבצע במשך ההשתלמות ניתוחי הנצלת איברים, ניתוחי השתלת כליה, כבד והשתלות לבלב-כליה. כמו-כן ישתתף במגוון ניתוחים אחרים כמו הוצאת כליה מתורם חי (בשיטה פתוחה או לפרוסקופית), הוצאת שתל כליה שנכשל, ניתוחי תיקונים להיצרויות באורטר ובצינור המרה לאחר השתלה.

   

  • לצורך השלמת הסילבוס הניתוחי במשך שתי שנות ההשתלמות תינתן אפשרות למשתלם לבצע ניתוחי הנצלה והשתלות כבד ביחידה אחרת ולא במחלקה או ביחידת האם.
  • משך ההשתלמות ישתתף המתמחה בניהול הביקורים והמעקב לאחר הניתוח.
  • המתמחה ישתתף גם בפעילות מרפאות המושתלים (כבד וכליה) בצורה קבועה או כרוטציה ביחידות מעקב עצמאיות למשך שלושה חודשים. 

   

  תכנית ההשתלמות תכלול ידע מקיף בתחומים הבאים:

  א. השתלות כליה:

  הוריות להשתלת כליה והכרה של סוגי המחלות המביאות לצורך להשתלה, בעיות אורו-מכניות, גורמי הסיכון הקרדיווסקולרים והכנת המקבל להשתלה, הכנת תורם מן החי לתרומת כליה: הכרה של הגורמים הפוסלים תורם, שיקולים בבחירת כליה להשתלה (מן החי ומן המת). בעיות טכניות אחר ניתוחיות והדרך לטפל בהן (דליפות, היצרויות וכדומה). דחיה חריפה – אבחון וטיפול. הטיפול התרופתי בחולה לאחר השתלה.

   

  ב. השתלות כבד: 

  הוריות להשתלת כבד והכרה של סוגי המחלות המביאות לצורך להשתלה, שיטת הקצאת הכבד (MELD). הערכה והכנת המקבל להשתלה. הערכה של תרומת כבד להשתלה. בעיות טכניות אחר ניתוחיות והדרך לטפל בהן (דליפות, היצרויות וכדומה). דחיה חריפה – אבחון וטיפול. הטיפול התרופתי בחולה לאחר השתלה.

   

  ג. השתלות לבלב-כליה

  הוריות והוריות נגד להשתלת כליה ולבלב בחולה סכרת. הכנת המקבל להשתלה. הערכת התורם ושיקולים לקבלת תרומת לבלב מהמת. בעיות טכניות אחר ניתוחיות והדרך לטפל בהן. דחיה חריפה – אבחון וטיפול. הטיפול התרופתי בחולה לאחר השתלה.

   

  ד. רשימת פעולות

   

  הרופא יציג תיעוד על היקף הניתוחים שביצע במהלך השתלמותו, אשר לא יפחת מן המפורט ברשימה שלהלן:

   

  1. הנצלת איברים מתורם נפטר - 20 ניתוחים (5 מהם כמנתח ראשון)
  2. כריתה לפרוסקופית של כליה - 20 ניתוחים
  3. השתלת כליה – 20 ניתוחים (לפחות 10 כמנתח ראשון)
  4. השתלת כבד – 15 ניתוחים (5 כמנתח ראשון)

   

  מלבד זאת יפורטו ניתוחים בהם השתתף המשתלם כולל: **

   

  1. השתלת לבלב-כליה
  2. ניתוח לתיקון היצרויות אורטר לאחר השתלת כליה
  3. ניתוח לתיקון היצרות בצינור מרה לאחר השתלת כבד
  4. ניתוחי כריתת אונות כבד להשתלה

   

  **אינם חובה לשם הכרה בהשתלמות, אך במידה ובוצעו, יש לפרטם.