• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  השתלת מח עצם


  תקציר


  התוכנית המפורטת לעיל תאפשר למומחים בהמטולוגיה מבוגרים ובהמטואונקולוגיה ילדים לעבור השתלמות בת שנה בהשתלות מח עצם.

  יתקבלו לתוכנית השתלמות זו רופאים מומחים בהמטולוגיה או המטואונקולוגיה ילדים שהשלימו את התמחותם במקצוע האב. השתלמות בת השנה בהשתלות מח עצם תתבצע במרכזי ההשתלות הגדולים בארץ, המוכרים על ידי משרד הבריאות ומבצעים למעלה מ-20 השתלות אלוגנאיות בשנה.

  ההשתלמות תכלול עבור מומחים בהמטולוגיה מבוגרים 6-8 חודשים שהות במחלקת השתלות מבוגרים ועבור המומחים בהמטואונקולוגיה ילדים 6-8 חודשים שהות במחלקת השתלות ילדים. בנוסף תכלול ההשתלמות חודשיים מרפאה וטיפול יום מח עצם, חודש השתלמות ביחידות איסוף תאי אב והכנת השתלים להשתלות וכן חודש השתלמות במעבדה לסיווג ותיאום רקמות. חודשיים נוספים יוקצו למחקר בנושאים הקרובים להשתלות כגון תראפיה תאית, אמונוביולוגיה של השתלות, אמונותרפיה, חיסון תאי, תרפיה גנטית פלסטיסיות ועוד.

  משתלמים שירצו לוותר על אופציית המחקר, יוכלו לשהות במחלקת השתלות שמונה חודשים. תישקל גם אפשרות שרופא המטולוג מבוגרים ישתלם חודש-חודשיים בהשתלות המטואונקולוגיה ילדים והפוך (במקום תקופת מחקר). יתאפשר למשתלם גם להוביל ולרכז מחקר קליני בתחום ההשתלות.

  עם סיום השתלמות זו יחזור המשתלם למחלקת האם שלו. המטרה היא שהשתלמות זו תגביר ותהדק את יחסי הגומלין בין מחלקות ההשתלה למחלקות ההמטולוגיות וההמטואונקולוגיות ילדים בארץ, תחזק את ההכרה ההדדית ושיתופי הפעולה ותעזור בחתירה לשמירה על רמה מקצועית גבוהה וטיפול אופטימאלי בחולים ההמטולוגים.


  המשתלם
   

  המשתלם חייב יהיה לסיים באופן פורמאלי את התמחותו בהמטולוגיה מבוגרים ו/או המטואונקולוגיה ילדים. הקבלה לתכנית תעשה על בסיס קורות חיים, פרסומים ומכתבי המלצה ומומלץ תוך תיאום עם מנהל מחלקת האם. בסוף תקופת ההשתלמות יעבור המשתלם הערכה על ידי מנהל מחלקת השתלות ויקבל מכתב שהוא סיים תקופה בת שנה של השתלמות בהשתלות מח עצם.


  מהלך השתלמות בהשתלות מח עצם


  ההשתלמות תהיה בפיקוחו ובאחריותו של מנהל ההשתלות באותו מרכז. המשתלמים יהיו מומחים בהמטולוגיה או בהמטואונקולוגיה ילדים שיהיו מעוניינים בדבר. בכל מרכז השתלות לא יהיו יותר מ- 1-2 משתלמים בעת ובעונה אחת. ההשתלמות תכלות 6-8 חודשים במחלקת ההשתלות כולל מרפאה וטיפול יום, חודשיים נוספים ביחידה לאיסוף תאי אב והכנת שתלים, חודש נוסף במעבדה לסיווג ותיאום רקמות והחודשיים הנותרים יוקדשו למחקר קליני או מעבדתי בתחומים הקשורים (למעוניינים), לחילופין, משתלמים שלא מעוניינים במחקר, יוכלו לשהות חודשיים נוספים במחלקת השתלות מבוגרים או ילדים.

  המשתלם לכן ייחשף בנוסף לחולים המושתלים ולסוגי ההשתלה השונים גם לפרוצדורות הכוללות איסוף תאים, טיהור תאי אב, סילוק תאי T, הכנת עירויי לימפוציטים (DLI) ושפעולים ו/או הדגרתם עם תאי גידול, הרביית תאים במעבדה וכדומה.

  כן יגביר המשתלם ידיעותיו בנושא סיווג ותיאום רקמות שהוא מאבני הבסיס להשתלה האלוגנאית ולבעיות הקשורות במתן מוצרי דם מתאימים לחולים המושתלים.

  במהלך ההשתלמות ישתתף המשתלם בכל הפעילות המחלקתית הכוללת מבחינה קלינית קבלה של החולה (החלטה על אינדיקציה להשתלה), חיפוש ומציאת תורם שתל מתאים, הכנה של החולה להשתלה, חיפוש ומציאת תורם שתל מתאים, טיפול בחולים מושתלים במרפאה ובטיפול היום, טיפול בסיבוכי השתלה וכדומה. כן ישתתף המומחה בהרצאות, הישיבות (קליניות, מרפאה, רנטגן, פתולוגיה, מורפולוגיה), Journal Clubs ושאר הפעילות האקדמית של המחלקה. מצופה שהמשתלם יעביר לפחות הרצאה אחת ו- Journal Club אחד בפורום מחלקתי ורצוי שיסכם בצורת מאמר חומר קליני או מעבדתי בתחום.


  המעבדה לסיווג ותיאום רקמות


  המטרה של השהות בת החודש במעבדה זו היא הבנת הביולוגיה של מערכת סיווג ותיאום הרקמות מבחינת המבנה ותפקוד של הגנים והחלבונים של מערכת MHC. ההשתלמות תתמקד בנומנקלטורה, הבנת ההבדל בין I  Class  ו-Class , רמות התאמה שונות high, intermediate low, שיטות סיווג שונות כולל סרולוגיה ו-MLR ומבחינה מולקרולרית מצוי SSP, SSO, PCR, DNA וכדומה.


  סיכום


  אנו מצפים שההשתלמות בת השנה בהשתלות מח עצם תמציא רופאים מומחים המטולוגים או המטואונקולוגים פדיאטריים עם הבנה טובה יותר בשטח ההשתלות הן מבחינה קלינית והן מבחינה אקדמאית שבחזרתם למחלקות האם יגבירו ויהדקו את שיתוף הפעולה בין המרכזים המשתילים ומחלקות ההמטולוגיה ויביאו לפיתוח וקידום רמת הטיפול בחולה ההמטולוגי ולראיה כוללנית של הטיפול בו מהאבחנה ועד הבראתו הסופית.