• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  רפואת עירויי דם ומוצריו

  אושר ב-2004  1.  מסלול השתלמות עמיתים:

  השתלמות בת שנה אחת במרכזים אשר יוכלו להכשיר המשתלם בכל הנושאים הנכללים בתכנים.

   

  2.  תוכן ההשתלמות:

  במהלך התוכנית המתמחה, יידרש להכיר וללמוד את כלל הנושאים המצוינים בסילבוס.

  המתמחה ייתן ייעוצים לכל מחלקות ביה"ח בנושא רפואת עירויים.

  ייעוצים אלו יירשמו בטופס אחיד, ייבדקו ויאושרו על ידי רופא מומחה בנק הדם ויתועדו על ידי המתמחה.


  3. בסוף התכנית יידרש המתמחה להפגין ידע בכל אחד מהתחומים שבסילבוס. ספציפית יצופה ממנו/ה:


  א. לדעת לבצע בדיקות בסיסיות כולל:

  • קביעת סוג דם ABO ו-Rh
  • סקר נוגדנים, פנל, פנוטיפ
  • בדיקת DAT
  • הצלבת מנות דם עבור חולים

             

  ב.  לדעת להתאים דם לחולים במצבים מורכבים:

  • נוגדנים כנגד כדוריות דם אדומות
  • המוליזה אוטואימונית + נוגדנים
  • קשיים באספקה מבחינת המלאי         
  • סוגי דם נדירים
    

  ג.  ללוות ולייעץ לדיסציפלינות השונות במצבים הבאים:

  • אינדיקציות למתן דם 
  • דמם מסיבי/טראומה, DIC כולל טכניקות לחיסכון בעירויים אלוגנאים
  • השתלות איברים ומ"ע
  • peri natal (נשים הרות)
  • neonatal - אנמיה ותרומבוציטופניה של היילוד
  • תמיכה בעירוי מוצרי דם בנוכחות הפרעות קרישה מולדות ונרכשות
  • התאמת מוצרים לחולים שפתחו תופעות לוואי/ סיבוכים לאחר מתן דם ו/או זקוק למוצרים מיוחדים
  •  ניהול, ברור ודיווח על חולה שלקה במחלה זיהומית המועברת בעירוי           


  ד.  לכוון ולייעץ לביצוע הבדיקות הבאות בנוסף לבדיקות הרוטינה המקובלות על פי הנהלים:  

  • אבחון והבחנה בין נוגדנים לאנטיגנים עצמיים לבין נוגדנים לאנטיגנים זרים    
  • טיטרציה ואמפליטודה תרמית של נוגדנים
  • פוליאגלוטינציה, PNH ,HIT
  • הצלבת טסיות


  ה.  תורמי דם/תורמי אפרזיס:

  • טיפול בסיבוכים מידיים ומאוחרים
  • ניהול, ברור ודיווח לתורם שנמצא חיובי למחלה זיהומית


  ו. ניהול של פיקוח על מערך אבטחת איכות ברפואת עירויים:

  • ידיעה של נוהלי משרד הבריאות להפעלת בנקי דם
  • טיפול ודווח על תקלות בתוך ומחוץ לבנק הדם
  • הכרות עם ריאגנטים וציוד בשימוש שוטף בבנק הדם
  • כתיבת נהלים ותהליכי עבודה והטמעתם.

   

  ז.  ביצוע ופיקוח על תהליכי אפרזיס באינדיקציות השונות על פי הסילבוס, כולל תרומה, טיפול והשתלה - וסיבוכים לתורם ולמקבל.

   

  4. המנחה יוודא שהמשתלם נחשף למשך תקופות  זמן מספיקות בכל הנושאים הבאים:                       

  בנק דם בביה"ח, שירותי הדם של מד"א, אימונוהמטולוגיה, אפרזיס, מעבדת HLA, מעבדת Stem cells, קרישה, עירויים ביילוד והשתלות מח עצם.

  במהלך תקופת ההשתלמות בנושאים השונים אשר פורטו קודם לכן, יידרש המשתלם להעמיק בידע בכל הנושאים כדלהלן:

  1.  BASIC SCIENCE

   

  A. BLOOD GROUP GENETICS

  -    ABO

  -    Secretor status

  -    Rh system

  -    Other blood groups: MNS, Kell, Duffy, Kidd

   

  B. IMMUNOLOGY

  -    Immunoglobulins and antibody production

  -    Red cell antibody development

   

  C. BLOOD GROUP NOMENCLATURE

  -    Blood group systems

  -    Blood groups collections

  -    High Frequency antigens

  -    Low Frequency antigens

  -    ISBT Nomenclature

   

  2.  LABORATORY PRACTICE

   

  A. BLOOD GROUP TYPING

  -    Front and back typing

  -    ABO Discrepancies and their causes

   

  B. POSITIVE DIRECT COOMBS TEST

  -    Methodology of DAT – Tubes, Gel cards, PS reagent, IgG, C3

  -    Causes of positive tests – Disease entities, drugs, transfusion

  -    Significance of IgG, Complement fragments

   

  C.  ANTIBODY SCREEN AND IDENTIFICATION

  -    Red cell antibody detection – screen, panels, selected cells, enzyme treated cells

  -    Antibody enhancement methods (LISS, PEG)

  -    Predicting clinical significance 51Cr, IgG subtypes, MMA, CLT

   

  D.  CROSSMATCH TECHNIQUES

  -    Immediate spin, incubation, Coombs

  -    Implications for emergency transfusion

   

  E.  DONOR TESTING

  -    Serological testing (typing, weak D, antibody screen)

  -    Infectious disease testing – techniques (Elisa, Ag testing, Ab testing, PCR/NAT, pools/mini pools), "window periods".

   

  F.  COMPONENT PREPARATION

  -    Component production: Packed Red Cells, FFP, FP, plt, cryo, SDP filtered products, pooled plt

  -    Additive solutions: ADSOL, SAGM, T-sol

  -    Labeling

  -    Quarantine

  -    Storage conditions for components

  -    Shelf life for components

  -    Shipment of components

  -    Blood component QC
  what, how and for which component

  -    Inactivation methods Methylene blue, Psoralens, SD treated plasma

  -    Irradiated products

   

  G. HLA TYPING – basic concepts
  - MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX

  - DETERMINATION OF HLA ANTIGENS AND ALLELES

  - Serologic methods

  -    Cellular methods

  -    Nucleic acid methods

  - HLA GENOTYPES, PHENOTYPES AND HAPLOTYPES

  - HLA ANTIBODIES

              -           Detection
                          -           Significance

   

  - BIOLOGIC SIGNIFICANCE OF HLA

  -           Transplantation

  -           Platelet transfusion

  -           Paternity testing

  -           Disease association

   

  H. QUALITY SYSTEM

  -    Guidelines (Israeli MOH, AABB, CE)

  -    Standard operating procedures (SOP's)

  -    Error management and reporting

  -    Corrective actions

   

  3.  CLINICAL PRACTICE AND CONSULTATIVE TRANSFUSION MEDICINE

   

  A.  BLOOD DONATION AND COLLECTION

  -    Principles and Criteria for donor selection and deferral

  -    Donor questionnaire

  -    Self exclusion

  -    Autologous donation

  -    Adverse reactions following Donation - Localized, Minor, Major

  -    Donor management

   

  B. INDICATIONS FOR TRANSFUSION AND APPROPRIATE USE OF BLOOD PRODUCTS (refer to published guidelines where available)

   

  -    RED CELLS

  -  Hemorrhage

  -  Chronic anemia

  -  Immune hemolytic anemia

   

  -    AUTOLOGOUS RED CELLS

  -  Preoperative autologous donation

   

  -    FRESH FROZEN PLASMA

  -  Hemorrhage (including DIC)

  -  Specific factor replacement

  -  Anticoagulant reversal

  -  Liver disease

   

  -    CRYOPRECIPITATE

  -  Hemorrhage (including DIC)

  -  Liver disease

  -  Hypo/afibrinogenemia

  -  Factor XIII deficiency

   

  -    CRYOSUPERNATANT

  -  TTP

   

  -    PLATELETS

  -  Active thrombocytopenic bleeding

  -  Prophylaxis for thrombocytopenic bleeding

  -  Hemorrhage (including DIC and dilutional coagulopathy)

  - Platelets refractoriness

   

  -    LEUKODEPLETED PRODUCTS

  -  Acute leukemia

  -  Febrile reactions

  -  CMV transmission prevention

   

  -    IRRADIATED PRODUCTS

  -  TA-GVHD prevention

   

  -    WASHED PRODUCTS

  -  Allergic reactions

  -  IgA deficiency

  -  PNH

  -  Deglycerolization

  -  Polyagglutination

   

  -    CMV-NEGATIVE PRODUCTS

  -  Neonates

  -  transplant recipients

   

  -     PATHOGEN INACTIVATED PRODUCTS   

  C. TRANSFUSION AUDIT METHODS
              - Transfusion committee

              - Transfusion review board

   

   

  4. NEONATAL/ PEDIATRIC TRANSFUSION

  A.  Relevant aspects of neonatal physiology

  -    Transfusion indications in the neonate and child (RBC, FFP, Pit, Cryo)

  -    Selection and processing of donor units

  -    Dosing of components for neonates/children

  -    Exchange transfusion

   

  B.  HDN

  -    Mechanism

  -    Treatment (during pregnancy and after delivery)

  -    Prevention

   

  5.  EMERGENCY BLOOD TRANSFUSION

  -    Abbreviated testing

  -    Massive blood transfusion

  -    Complications (metabolic, hypothermia etc)

   

  6.  TRANSFUSION OF RARE BLOOD TYPES

  -    Knowledge of the prevalent rare blood types is Israel

  -    Transfusion management of a patient with rare blood type

   

  7.  TRANSFUSION REACTIONS AND COMPLICATIONS

   

  A.  Transfusion Reactions:

       Pathogenesis, laboratory evaluation, clinical management:

  - Acute Hemolytic Transfusion Reaction

  - Delayed hemolytic transfusion reaction

  - Allergic reactions and anaphylaxis

  - Febrile Non-hemolytic Transfusion Reactions

  - Transfusion-related Acute Lung Injury

  - Transfusion-associated Graft-versus-Host disease

  - Transfusion-associated Immunomodulation

  - Post-transfusion purpura

  - Metabolic

  - Volume over-load

  - Iron over-load

   

  B.  Transfusion Transmitted Infections

  - Viral: HBV, HCV, HIV, HTLV, CMV

  - Other viral infections: HAV, EBV, Parvovirus

  - Bacterial contamination of blood components

  - Parasitic infections

  - Prions

  - Emerging Infections – principles

  - Laboratory tests for infectious agents

  - Pathogen inactivation methods for blood components

  - Recipient and donor tracing (Lookback)

   

  8.  APHERESIS

  -    Types pf apheresis: donor vs. patient/therapeutic

  -    Principles, indication and management of donor /patient selection/eligibility

  -    Donor/patient preparation: Venous access, medications, precautions.

       management (i.e. Volume, type of replacement, etc.):

  -    Cytapheresis:

  PBSC collection (auto & allo), tumor-mass reduction (e.g. ET, Leukemia)

  Granulocytes SDP

  -    Plasmapheresis:

  -    Equipment-general considerations,

  -    Side effects: types. Frequency, prevention, management. (e.g., hypocalcemia)

   

  9.   SPECIFIC CONSULTATIVE DISCIPLINES:

  A. TRANSPLANTATION:

  -    Solid organ: issues specific to renal and liver transplantation; massive transfusion during transplant surgery, coagulopathy, metabolic, infections; HLA alloimmuniozation, passenger lymphocyte syndrome, transplantation of patients with RBC antibodies.

   

  -    BMT/PBSCT: Transplantation across ABO barriers: identification and management of major/minor/bi-directional  mismatch, determination and management of ABO discrepancies in different stages of allo transplantation, Selection of RBC, platelets for transplanted patients at different stages of transplant.

   

  -    Special productsî and considerations: alloimmunisation, TA GVH and CMV; prevention and treatment thereof.

   

  -    Transfusion ëtriggersí, ASCO 2000, 2002, BJH 2003 guidelines.

   

  B. COAGULATION:

  -    Transfusion support for the bleeding patient.

   

  -    Massive acute bleeding/Massive Transfusin: including trauma, emergency situations.

  DIC: differential diagnosis and management; also specifically in ICU, pregnancy/peri-partum, liver disease.

   

  -    Congenital coagulation-factor deficiency states (general guidelines): concentrates, recombinant clotting factors, management of patients with inhibitors.

   

  -    Acquired clotting factor defects: eg, Warfarin, acquired Hemophilia, etc.

   

  -    Congenital and acquired platelet disorders; indications for and options for support.

   

  10.        SPECIFIC DIEASE ENTITIES 

   

  -    WARM AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA

  -    COLD AGGLUTININ DISEASES

  -    TTP

  -    PNH

  -    POLYAGGLUTINATION

  (Detailed knowledge of etiology, pathogenesis and management)