• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  קרדיולוגיה גרעינית

  אושר ב-2005

   

  תוכנית השתלמות עמיתים (Fellowship) בקרדיולוגיה גרעינית עבור מומחים בקרדיולוגיה

   

  1.    מבוא

   

  הקרדיולוגיה הגרעינית מספקת מידע אבחנתי ופרוגנוסטי חיוני, שמהווה חלק משמעותי מהידע הנדרש מקרדיולוג לצורך טיפול אופטימלי בחולי לב. הקרדיולוגיה הגרעינית עושה שימוש במכשור ייחודי וחומרים רדיואקטיביים. על מנת לבצע ולפענח בדיקות גרעיניות של הלב, נדרשת בנושא זה הכשרה נוספת מעבר לידע הנרכש במסגרת ההתמחות הקרדיולוגיה.

   

  2.    מטרת התוכנית

   

  2.1     התוכנית מיועדת להכשרת קרדיולוגים לעסוק בקרדיולוגיה גרעינית.

  2.2     לחנך עמיתים בהיבטים המיוחדים של הדמיה קרדיולוגית באמצעות חומרים רדיואקטיביים. 

  2.3     בתקופת השתלמותו יהיה על העמית למלא אחר כל סעיפי תוכנית השתלמות עמיתים בקרדיולוגיה גרעינית.

   

  3.    מסגרת ומבנה השתלמות העמיתים

   

  3.1     תקופת ההשתלמות תמשך שנה ברציפות.

  3.2     המשתלם ישהה שלושה חודשים במכון לרפואה גרעינית ללימוד מושגי יסוד בתחום הרפואה הגרעינית, קרינה ובטיחות קרינה. בסיום שלב זה, יקבל העמית אישור בכתב ממנהל המכון לרפואה גרעינית על תקופת השתלמות זו.

  3.3     המשתלם ישהה תשעה חודשים במסגרת יחידות לקרדיולוגיה גרעינית המוכרות על ידי המועצה המדעית של הר"י.

  3.4     במשך שנת ההשתלמות תותר היעדרות של חודש ימים מכל סיבה שהיא. כל היעדרות מעבר לכך לא תוכר כחלק מההשתלמות ותחייב השלמה.

  3.5     במהלך שנת ההשתלמות יעבור העמית קורס בטיחות קרינה במסגרת מקובלת כגון זו של מרכז ההדרכה בנחל שורק.

   

  4.  תוכנית ההשתלמות

   

  4.1       נושאי לימוד ברפואה גרעינית כללית (3 חודשים)

  4.1.1     מושגי יסוד ברדיואקטיביות, שיטות מדידה וניטור.

  4.1.2     בטיחות קרינה ונוהלי עבודה עם חומרים רדיואקטיביים.

  4.1.3     הכרת המעבדה (hot lab), עקרונות ההכנה של חומרים רדיופרמצבטים, נוהלי קבלה של חומרים ופינוי פסולת רדיואקטיבית.

  4.1.4     מצלמת גמא, עקרונות מבנה, תפעול ובדיקות לבקרת איכות.

  4.1.5     עקרונות ההדמיה במצלמות PET.

  4.1.6     טכניקות צילום ברפואה גרעינית (מיפויים סטטים, דינמיים, SPECT).

  4.1.7     הכרת גורמים המשפיעים על איכות תמונה במיפוי כגון רזולוציה, רגישות, הגדלה אופטית ואלקטרונית, matrix size, attenuation, ארטיפקטים הקשורים במצלמה וארטיפקטים הקשורים בחומרים.

  4.1.8     הכרה של תחנות עבודה, עיבוד ממוחשב של מיפויים עם דגש על עיבודי SPECT.

  4.1.9     הכרות בסיסית עם מיפויים שכיחים ברפואה גרעינית כללית כגון מיפויי ריאות, עצמות, כליות.

   

  4.2       קורס בטיחות קרינה

  4.2.1     הקורס ניתן כיום על ידיי מרכז ההדרכה בנחל שורק. במסגרת זו יקבל המשתלם סידרת הרצאות ועבודות מעבדה בנושא פיזיקה גרעינית, הגנה מקרינה, כימיה של חומרים רדיואקטיבים ואפקטים ביולוגים של קרינה.

   

  4.3       נושאי לימוד בקרדיולוגיה גרעינית (9 חודשים)

  4.3.1     הכנה, שימוש בחומרים רדיואקטיביים ומתן מינונים מתאימים למיפויי לב.

  4.3.2     לימוד עקרונות והפעלת מצלמת גמה כולל בדיקות בקרת איכות של המצלמה ובקרת איכות של  מיפויי הלב השונים.

  4.3.3     לימוד הפעלת המיכשור והטכניקה לכל פרוצדורה קלינית.

  4.3.4     טכניקות צילום של מיפויי לב (מיפויים סטטים, דינמיים, SPECT).

  4.3.5     לימוד איסוף נתונים של המיפויים השונים, עיבוד נתונים וכתיבת תשובה מלאה.

  4.3.6     לימוד שיטות מחשוב לעיבוד נתונים של ספקט כולל אנליזה כמותית ומדידות תפקוד החדרים.

  4.3.7     הכרת גורמים המשפיעים על איכות תמונה במיפוי לב כגון matrix size, attenuation, רזולוציה, רגישות, ארטיפקטים הקשורים במצלמה, בחומרים רדיואקטיבים ומבנה גוף.

  4.3.8     הרצאות ולימוד עצמי יכלול את כל ההיבטים של מיפויי הלב השונים במקביל להכשרה המעשית במשך שנת ההשתלמות.

  4.3.9     לימוד השימושים בהדמית PET בקרדיולוגיה.

  4.3.10   לימוד השוואתי עם סוגי הדמיה אחרים, כמו אקו לב, MRI ,FAST CT.

  4.3.11   הכרות עם ה-procedure guidelines לביצוע מיפויי לב על פי המלצות האיגודים המקצועיים ומשרד הבריאות.

   

  4.4       תפקידים, פעולות ומטלות בתקופת ההשתלמות

  4.4.1     ביצוע, עיבוד ממוחשב ופענוח של בדיקות פרפוזיה מיוקרדיאלית במנוחה, במאמץ  ובהתערבות תרופתית עם תליום או חומרי פרפוזיה מסומנים בטכנציום(מיפויי מיבי, טטרופוסמין).

  4.4.2     ביצוע, עיבוד ופענוח של מיפויי פרפוזיה מיוקרדיאלית מבוקרת א.ק.ג. (Gated SPECT) להערכת תפקוד גלובלי ואזורי של חדר שמאל.

  4.4.3     ביצוע ופענוח בדיקות מאמץ ארגומטרי והתערבות פרמקולוגית כתחליף לבדיקות מאמץ.

  4.4.4     ביצוע, עיבוד ופענוח של מיפויי MUGA כולל שיטות סימון בטכנציום של כדוריות דם אדומות. ביצוע ופענוח של מיפויי first pass.

  4.4.5     ביצוע, עיבוד ופענוח של מיפויי דלף לבבי.

  4.4.6     פענוח של בדיקות מטבוליות של הלב עם MIBG או FDG.

  4.4.7     השתתפות בישיבות מקצועיות של רופאי המחלקה הקרדיולוגית.

  4.4.8     השתתפות בייעוץ למחלקות השונות של ביה"ח.

  4.4.9     לקראת תום תקופת ההשתלמות על העמית לפעול באופן עצמאי בהתאם לתוכנית ההשתלמות.

   

  4.5       היקף פעילותו של העמית בביצוע פעולות ופענוחים באופן עצמאי במהלך ההשתלמות

  4.5.1     בדיקות פרפוזיה מיאוקרדיאלית באמצעות טליום וטכנציום, בשיטות פלנריות ובעיקר שיטות SPECT: 400 בדיקות.

  4.5.2     בדיקות פרפוזיה מיאוקרדיאלית מבוקרת E.K.G. להערכת תפקוד גלובלי ואזורי של חדר שמאל, GATED SPECT: 200 בדיקות.

  4.5.3     אנגיוגרפיה גרעינית באמצעות טכנציום: 50-100 בדיקות.

  4.5.4     בדיקות דלף לבבי: 10 בדיקות.

  4.5.5     בדיקות מטבוליות של הלב. (לא חובה).

   

  4.6       ספרות מקצועית

   

  1. Textbook: Heart Disease, Braunwald
  2. Cardiac Nuclear Medicine, Gerson
  3. Nuclear Cardiology – State of the art and future directions. B. Zaret & G. Beller
  4. Journal of Nuclear Cardiology
  5. The Requisites, Nuclear Medicine. Thrall & Ziessman