• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  נוהלי ועדת הכרה


  1. על פי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות, תשל"ג-1973) (להלן "התקנות"), התמחות תהיה על ידי עבודה רצופה במוסד מוכר. הכרה זו, החלה על מוסדות רפואיים, יחידות, מכונים, מחלקות, מעבדות ומרפאות (להלן: "מחלקות"), ניתנת לתקופה של 5 שנים.
  2. המועצה המדעית רשאית למנות ועדת הכרה בכל שלב על פי ראות עיניה, (ועדת הכרה עליונה 16.9.18).