• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מחלקה המוכרת בפעם הראשונה

  1

  המחלקה תסדיר את רשיונה במשרד הבריאות

  2

  הגשת בקשה להכרה ראשונה למועצה המדעית

  3

  הבקשה תיבדק על ידי מומחה במקצוע

  4

  הבקשה תיבדק על ידי חבר ועדת הכרה עליונה ממקצוע משיק

  5

  המלצת הבודקים תשלח לאישור ועדת הכרה עליונה

  6

  לאחר אישור, תישלח המלצה למשרד הבריאות להנפקת תעודה

  7

  עם קבלת המתמחה הראשון תודיע המחלקה לוועדת ההכרה

  8

  שנה לאחר מכן, תישלח ועדת הכרה, שתמליץ על המשך ההכרה


  בקשה להכרה ראשונה

  1. מחלקה המבקשת להכשיר מתמחים ואינה מוכרת להתמחות חייבת להגיש בקשה להכרה ראשונה למועצה המדעית. 

  2. על המחלקה לדאוג להסדיר את רישומה ברישיון משרד הבריאות.

  3. על המחלקה לשלוח את המסמכים הבאים באמצעות המייל 

  • שאלון
  • קורות חיים של מנהל המחלקה
  • אישור תשלום אגרה
  • תוכנית התמחות מובנית עבור מתמחים עתידיים
  • תכנית אקדמית מפורטת הכוללת התייחסות לביקורים מודרכים, ג'ורנאל קלאב, הרצאות אורח, סמינרים, השתתפות בכינוסים בארץ ובחו"ל, פעילות מחקרית קלינית
  • תיעוד על היקף הפעילות במחלקה במשך השנתיים האחרונות, כולל רשימת ניתוחים, אשפוזים, ביקורים במרפאה ועוד
  • מעבר לאמור לעיל, על המחלקה להמציא מסמכים נוספים הרלוונטיים לבחינת הבקשה להכרה, בהתאם לבקשת ועדת ההכרה ו/או ועדת ההכרה העליונה


  4. הבקשה תיבדק על ידי מומחה במקצוע וחבר ועדת הכרה עליונה ממקצוע משיק. לאחר מכן, תשלח המלצתם/ן לאישור ועדת הכרה עליונה.

  5. לאחר האישור, תישלח המלצה למשרד הבריאות להנפקת תעודה.

  6. תאריך תחילת ההכרה הינו תאריך הנפקת התעודה על ידי משרד הבריאות. ניתן יהיה לקבל מתמחים מתאריך זה בלבד.

  7. עם קבלת המתמחה הראשון, על המחלקה להודיע על כך לוועדת ההכרה באמצעות המייל, בנוסף להליך פתיחת פנקס ההתמחות המתבצע בנפרד.  

  8. באחריות הנהלת ביה"ח לעדכן את המתמחים המתקבלים להתמחות על סטטוס ההכרה ועל משמעותה בכתב.

  9. שנה לאחר תחילת ההתמחות של המתמחה הראשון, תישלח ועדת הכרה, שתמליץ על המשך ההכרה על פי הנוהל.

  10. באם לא יתקבל מתמחה בתוך שנתיים ממתן ההכרה הראשונה, תוקפא ההכרה והמחלקה תגיש בקשה מחודשת כשיהיה מועמד להתמחות.