• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פנסיה תקציבית


  זכאות

  בפנסיה תקציבית מבוטחים: עובדי המדינה, אשר עובדים על-פי כתב מנוי (מתוקף חוק שירות המדינה מינויים), ועובדי הרשויות המקומיות, אשר קבלו כתב מנוי לקביעות. יודגש כי עובדים שהצטרפו לשירות המדינה והרשויות המקומיות לאחר ה-31.8.2002 או עובדים שבמועד זה עבדו בשירות המדיני או הרשויות המקומיות אך ללא קביעות - לא יבוטחו עוד בפנסיה תקציבית, אלא בקרן פנסיה צוברת.

   

  הפנסיה התקציבית מבטחת את העובדים לעת זקנה, לעת נכות ולמקרה פטירה.

   

  ניכוי מהשכר הקובע בעבור הפנסיה

  החל משנת 2005 מנוכים 2% מהמשכורת הקובעת.

  התשלומים נועדו למטרת תשלום הקצבה בעתיד, לא מנוכה כל תשלום בעבור הקצבה מהגמלאים.

   

  עדכון הפנסיה

  עד לתיקון לחוק הגמלאים, אשר נכנס לתוקף ב-1.8.2009, היתה הפנסיה של גמלאי צמודה למשכורתו של עובד פעיל (בשירות), בוותק ובדרגה מקבילים לאלה של הפנסיונר ערב פרישתו, הגמלה עודכנה בכל עת שהתעדכנה משכורתו של העובד הפעיל. כלומר, הפנסיה עודכנה במועדי תוספת היוקר ובשיעוריה ועל פי הסכמי שכר של הרופאים. החל מה-1.8.2009, מעודכנת הקצבה אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר לגבי הרופאים, יש החרגה, ומי שפרש עד 31 בדצמבר 2010, תשולם לו תוספת לקצבה בשל הסכם שכר.

   

  פיצויים בגין תקופה עודפת

  השלים העובד 35 שנות שירות בפועל במדינה או שירות אחר שהוכר לצורך גמלאות על פי חוק, וזכאי לקצבה מכסימלית של 70% ממשרה מלאה  -יהיה זכאי לפיצויים על תקופה עודפת בשיעור של חודש ממשכורתו הקובעת עבור כל שנה עודפת, ובתנאי שפרש בגיל 60 ומעלה.

  קיימת אפשרות לפטור ממס בתנאים מסוימים. בהתאם לתקנות מס הכנסה.

   

  פנסיה ופיצויים

  תקופה שבעדה קיבל עובד פיצויי פיטורין אינה נמנית לפנסיה. אם החזיר העובד את הפיצויים שקיבל, תימנה התקופה לפנסיה בכפוף לאישור חשב המוסד שבו הוא עובד.