• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פנסיית זקנה


  פנסיית זקנהזכאות

  • מי שפורש בגיל פרישה – 67 לגבר ולאישה בהתאם לשינוי המדורג (62-64).
  • פרישה מוקדמת מרצון – עובד יכול להחליט לסיים את שירותו בהיותו בגיל 60 ומעלה ובתנאי שהשלים/ה 10 שנות שירות לפחות, הנושאות זכות לגימלאות.
   עובד רשאי לצאת לקצבה לאחר ששירת 25 שנים, אם הגיע לגיל הקבוע לגביו בהתאם לחודש לידתו (בין גיל 55 ל-57) והזכאות לקצבה תהיה מגיל 60 (אלא אם נקבע אחרת על ידי ועדה רפואית)
  • פרישת עובד לגמלאות מסיבות בריאות) אי כשירות רפואית( - לאחר  5שנות שירות לפחות הנושאות זכות לגימלאות שדרגת נכותו היא  25%או יותר.
  • פרישה מוקדמת שלא מרצון - עובד מגיל 42 (בהתאם לשינוי המדורג) ולאחר 10 שנות שירות הנושאות זכות לגימלאות, זכאי לתשלום קיצבה מיידית לאחר פיטוריו.

   

  חישוב פנסיית זקנה

  פנסיית זקנה ופנסיה מוקדמת תחושבנה על פי אורך השירות, המשכורת הקובעת וחלקיות המשרה:

  - כל שנת שירות מזכה את העובד בפנסיה בשיעור 2%. חלקי שנה מזכים את העובד בחלקי אחוזים בהתאמה. (כל חודש שירות מזכה בפנסיה בשיעור 0.17%).

   

  הגדלת שירות - יש מספר סיבות שבגינן ניתן לבקש להגדיל את שיעור הפנסיה שנצבר, וביניהן:

  א. מצב בריאות לקוי של העובד/ת ובן או בת הזוג

  ב. אם העובד ניצול שואה שלא קיבל או אינו מקבל פיצויים

  ג.  פעילות ציונית בגולה/שירות מחתרתי בגולה

  ד. הורים שכולים, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבה

   

  שיעור הפנסיה המרבי הוא 70%.

  - שיעור הפנסיה הצבור מוכפל במשכורת הקובעת של העובד ערב הפרישה.

  - שיעור הפנסיה והמשכורת הקובעת מוכפלים באחוז המשרה המשוקללת של העובד בכל תקופת עבודתו.

  להלן דוגמא לחישוב משרה חלקית משוקללת: מי שעבד 20 שנה, מתוכן 5 שנים במשרה בשיעור 50% והשאר במשרה מלאה (100%), תהיה חלקיות המשרה המשוקללת 85% לפי החישוב הבא:

  15 שנים - 100%, 5 שנים - 50%87.5% = X50 + 15X100):20 ] 5)]

   

  הקפאת זכויות לפנסיה

  • הקפאה לגיל  60
   עובד אשר השלים 25 שנות עבודה והגיע לגיל 55 רשאי לפרוש לגימלה ולקבל קצבת פנסיה בגיל  60
  • הקפאת זכויות לגיל 67
   עובד אשר סיים שרותו בכל גיל כתוצאה מהתפטרות לאחר שהשלים 10 שנות שרות הנושאות זכויות לגימלה ועדיין אינו זכאי לקצבת פרישה על פי החוק רשאי לפנות למשרד ולהודיע על הקפאת זכויותיו עד הגיעו לגיל  פרישה.