• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  עתירה לבג"ץ נגד חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות


  30/08/2023

  בתאריך 27.8.2023 הגישה הר"י עתירה לבג"ץ נגד חקיקת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) לעניין הסדרת מקצוע "עוזר רופא" ודימותן רפואי.

  העתירה הוגשה בעקבות יוזמתו של יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, ח"כ אוריאל בוסו, להכניס תיקונים בהצעת החוק תוך שהצהיר כי מטרתם של אותם תיקונים היא לפגוע בהר"י, כעונש על השביתה שקיימה בתגובה להתקדמות החקיקה בנושא ביטול עילת הסבירות, מחשש לפגיעה במערכת הבריאות.

  השינויים בחוק שיזם ח"כ בוסו הוכנסו לאחר שחברי ועדת הבריאות כבר אישרו נוסח לקריאה שנייה ושלישית, בהליך של רבזיה (שאמור לשמש להכנסת שינויים טכניים בחקיקה) וללא דיון מעמיק או הצגת נימוקים קונקרטיים להכנסת אותם שינויים, מלבד הרצון לנקום בהר"י על השביתה.

  כל השינויים המהותיים שהוכנסו בהליך הרביזיה נוגעים לסמכויותיה ועמדותיה של הר"י ביחס להסדרת מקצוע עוזר הרופא:

  1. תיקון לעניין שם המקצוע – השם שאושר לקריאה שנייה ושלישית הוא "עוזר רופא", בהתאם לעמדת הר"י, ואילו בדיון הרביזיה נקבע כי השם יהיה "עמית רופא" וזאת חרף התנגדות מצד היועצת המשפטית של ועדת הבריאות, שבהתאם לעמדת הר"י חששה שמא השם "עמית רופא" יצור חוסר ודאות בקרב המטופלים בדבר זהות הגורם שמטפל בהם, הכשרתו וסמכויותיו.
  2. תיקון לעניין רופא נציג הר"י בוועדה המייעצת למקצוע "עוזר רופא" – בנוסח החוק שאושר לקריאה שנייה ושלישית נקבע כי רופא נציג הר"י יהיה חבר בוועדה המייעצת (בדומה להשתתפות נציג הר"י כחבר בוועדות מייעצות לעניין מקצועות בריאות אחרים), ואילו בדיון הרביזיה נקבע כי נציג הר"י יוחלף בנציג אקדמיה, ללא כל נימוק או הסבר לשינוי.
  3. תיקון לעניין הגוף שיכשיר את דור המייסדים של עוזרי הרופא - בנוסח החוק שאושר לקריאה שנייה ושלישית נקבע כי המועצה המדעית של הר"י תהיה אמונה על מתן ההכשרה כאמור, ואילו בדיון הרביזיה נקבע כי ההכשרה תוכל להיעשות על ידי "גוף" עלום ששר הבריאות הכיר בו ולאו דווקא על ידי המועצה המדעית, ללא כל נימוק או הסבר לשינוי.

  בעתירה טענה הר"י שהתיקון לחוק תוקן בחטף ומשיקולים זרים, תוך פגיעה בעיקרון ההשתתפות של חברי הכנסת וכי התיקון עלול לפגוע בזכות לבריאות ולשלמות הגוף.

  בעתירה הדגישה הר"י כי סנקציות מצד השלטון כנגד גורמים אשר מוחים על מדיניותו ובפרט נגד ארגוני עובדים, מאפיינת משטרים חשוכים וכי היא לא תיסוג מעמדותיה אלא תמשיך להילחם על שמירה על בית משפט עצמאי ובלתי תלוי, לשם שמירה על מערכת הבריאות בישראל.

  בהתאם, הר"י ביקשה מבית המשפט מספר סעדים חלופיים - ביטול התיקון לחוק/ ביטול הסעיפים שתוקנו בחטף/ החזרת החקיקה להצבעה במליאת הכנסת בנוסח טרם הכנסת השינויים/ החזרת החקיקה לוועדת הבריאות לדיון מחדש ומעמיק בשינויים שהוכנסו בנוסח החוק.
  בחזרה לכל עדכונים ופרסומים