• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  האיגודים המדעיים

  האיגודים המדעיים

  האיגודים המדעיים של ההסתדרות הרפואית מתווים מדיניות רפואית, קובעים מגמות מחקר מדעיות, שומרים על רלוונטיות המקצוע ומעורבים בעיצוב מסלול ההתמחות של הרופאים. ההסתדרות הרפואית מעמידה לרשות האיגודים המדעיים מגוון רחב של כלים, ובהם ארגון כנסים, הפקת הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד.
  האיגודים המדעיים של ההסתדרות הרפואית מתווים מדיניות רפואית, קובעים מגמות מחקר מדעיות, שומרים על רלוונטיות המקצוע ומעורבים בעיצוב מסלול ההתמחות של הרופאים. ההסתדרות הרפואית מעמידה לרשות האיגודים המדעיים מגוון רחב של כלים, ובהם ארגון כנסים, הפקת הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד.
  האיגודים המדעיים האיגודים המדעיים

  על האיגודים המדעיים

  האיגודים, החברות והחוגים המדעיים של הר"י, הנן קבוצות רופאים שהתאגדו ופועלות יחד על פי מומחיותן.

  סוגי האיגודים השונים:

  איגוד מדעי
  קבוצת רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות, על-פי האמור בתקנות רופאים (אישור תואר מומחה ובחינות, התשל"ג-1973), רשאים להתאגד באיגוד מדעי. זאת לאחר שימלאו אחר התנאים המוזכרים בתקנון ההסתדרות הרפואית בישראל. 
  האיגודים בתקנון הר"י

  חברה מדעית
  קבוצת רופאים (לפחות שלושים) בענף רפואי, שאינו מוכר כמומחיות, והמאגד בתוכו תחומי עיסוק שונים ברפואה (אינטרדיספלינרי), רשאים להתאגד כחברה. זאת לאחר שימלאו אחר התנאים המוזכרים בתקנון ההסתדרות הרפואית בישראל. 
  החברות בתקנון הר"י

  חברה איגודית
  קבוצת רופאים מתחום מומחיות מסוים, המבקשת לעסוק במקטע של ענף המומחיות, רשאית לפנות בבקשה לאיגוד המדעי הרלוונטי להתאגד כחברה איגודית תחת חסותו. חברה איגודית תישא בשמה את שם האיגוד אליו היא משתייכת.   

  הנהגת האיגוד נקבעת בבחירות המתקיימות מעת לעת ותדירות פעילויותיו תלויות ברצון והתארגנות החברים. האיגודים מארגנים כנסים, מפרסמים הנחיות קליניותניירות עמדה ויכולים להביע עמדה או לקדם את עמדתם בנושאים מקצועיים בתחום מומחיותם, העומדים על הפרק בדיון הציבורי.

  מחלקת האיגודים בהר"י

  מחלקת האיגודים מרכזת את הטיפול באיגודי הר"י.

  המחלקה אחראית על מפגשי הכרות יו"ר חדשים, עדכון תעריפי דמי חבר, החלפת מורשי חתימה בחשבון האיגוד/חברה, בחירות להנהלת האיגוד/חברה, ניהול ועדכון רשימות חברים, הפקת דו"חות בחתכים שונים לפי דרישת ועדי האיגודים.

  תוצאות של בחירות, גם כשמדובר בהחלפת חבר ועד אחד, יש להעביר בכתב בלבד בדואר רגיל בצורת פרוטוקול ישיבה מסודר, לסיגלית פלינט, תחום איגודים מדעיים, ההסתדרות הרפואית בישראל, ת.ד. 3566, רמת גן 5213604

  יו"ר האיגוד רשאים לעדכן את המידע שמוצג באתר ובמדריך האיגודים בכל עת.
  לעדכונים ולמידע נוסף יש ליצור קשר עם  סיגלית פלינט – תחום איגודים מדעיים במייל או  בטלפון 03-6100484

  הקמת האיגוד ותפעולו

   למידע על הקמת איגוד או חברה מדעית
   

   מידע על תפעול האיגוד; ניהול תקין של איגודלתקנון האיגודים

  בחירות באיגודים

  איגוד ייתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות האיגוד, כמתחייב מתקנון האיגוד ומתקנון הר"י.
  ניתן לבצע את הבחירות באמצעות מערכת הבחירות האלקטרונית. מערכת זו נועדה לשפר את הנגישות של החברים למימוש זכות הבחירה.
  השימוש במערכת מחייב את הרופאים להסדיר את זכויות הבחירה שלהם לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחירות.
   למידע נוסף

  הר"י לשירותכם 

  ההסתדרות הרפואית מעמידה לרשות האיגודים המדעיים מגוון רחב של כלים לניהול האיגוד, כמפורט להלן: 

  המכון לאיכות ברפואה

  בראשותו של פרופ' ליאוניד אידלמן. כתיבת הנחיות קליניות וניירות עמדה, טפסי הסכמה מדעת ועריכת שולחנות עגולים. המכון מאפשר לאיגודים ולחברות להעלות נושאים על סדר היום, ומעודד לשיתוף פעולה עם איגודים וחברות אחרים. ניתן לפנות  לטלי רובין ברזילי   בטלפון 03-6100485
   

  מחלקת דוברות ויחסי ציבור

  בניית המדיניות התקשורתית של האיגוד, ניהול משברים תקשורתיים ומאבקים בפן הציבורי והתנהלות שוטפת בכלי התקשורת. המחלקה פועלת, בין היתר, כדי לחזק ולמצב את מעמד הרופא ומעמד הרפואה והאיגוד, הן בקרב הציבור והן בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת. ניתן לפנות  לטליה דור  בטלפון 03-6100449

  מחלקת דיגיטל ומערכות מידע

  בניית אתר, אפליקציה, תחזוקה שוטפת של אתר ישן; הזנת תכנים ושירותי מידענות; בניית עמוד פייסבוק ותחזוקתו; גיוס חסויות עבור האתר ואפליקציות שהוקמו עבורם בהר"י; הקמת ניוזלטר לאיגוד; הקמת מערכת 'נשר' לשיתוף וניהול מקרים רפואיים.  למידע נוסף; ניתן לפנות  ליולי אברמוביץ'  בטלפון 054-8099828

  מחלקת הוצאה לאור

  הפקת עיתון ייחודי לאיגוד, סיוע בתהליך הפקת העיתון וגיוס מודעות חסות. הפקת גיליון הרפואה המוקדש לנושאי האיגוד. ניתן לפנות  לטל בר-און  בטלפון 03-6100430

  המכון לחדשנות רפואית, רפואת המחר ועתיד הרופא

  יצירת שיתופי פעולה עם האיגודים והחברות לקידום פרויקטים בתחומי החדשנות הרפואית, רפואת המחר ועתיד הרופא. ניתן לפנות  לרונית אהרון בטלפון 03-6100480


  יחידת הכנסים

  הפקת כנס ללא פערי תיווך ובשקיפות מלאה. מערכת רישום עם ממשק למערכות הר"י, טיפול בחסויות, מערכת רישום לכנס ולאיגוד וכו'. היחידה תשמח לתת ייעוץ גם באם תקיימו עם חברת כנסים אחרת, המטרה לסייע לכם בכל דרך.  לאתר היחידה; ניתן לפנות  לעינת משורר  בטלפון 052-3083086 

   

  מחלקת כספים

  מסייעת ל-134 איגודים מדעיים וחברות להתנהל באופן תקין ועל פי החוקהדרכה על ידי מנהלת המחלקה לגזברי האיגודים והחברות על ערכת הניהול התקין. סיוע בניהול חשבון האיגוד/חברה באופן שוטף והתראה במצבים הדורשים התערבות האיגוד/חברה. הכנת דו"ח שנתי של תשלומים ותקבולים לשנה שהסתיימה.  הדו"ח מפורסם באתר הר"י; בעלי תפקידים חדשים באיגוד, צריכים לחתום על טפסים בבנק ולהתמצא במינהל תקין של האיגוד. לשם כך, מזמנת הר"י את בעלי התפקידים להדרכה קצרה במחלקת הנהלת חשבונות. בהמשך הם מוזמנים לפנות למחלקה לכל שאלה. תמיכת הקשר היומיומי עם הבנק ושמירה על כספי הציבור; הכנת דו"חות שנתיים ומאזני בוחן; לפרטים, אנא פנו  למחלקת כספים  בטלפון 03-6100498


  בית הספר המקוון למקצועות הרפואה

  פלטפורמה להפצת ידע בנושאי חינוך והדרכה, קורסים מצולמים שמופקים באמצעות צוות בית הספר והאיגוד/חברה, יחידות מבחנים, וידאו, הכנה לשלב א/ב, ועודקורסים מוקלטים בתחומי העשרה בהתאמות הנדרשות לתחום המומחיות כגון - ססטיסטיקה, קריאה ביקורתית של מאמרים ופענוח תוצאות, כתיבת מאמרים באנגלית, חישוב גודל מדגם ועוד. ניתן לפנות  לעו"ד מירב אוהבי  בטלפון 054-4346265

  מחלקת משאבי אנוש

  גיוס וליווי בבחירת מועמד/ת מתאים/ה וקליטתו/ה; ניסוח חוזה העסקה המשלב בין דרישות החוק וצורכי האיגוד; ליווי וייעוץ משפטי, מיסוי וכלכלי במשך תקופת העסקתו/ה ובעת סיום יחסי עובד מעביד; טיפול שוטף בנושא נוכחות, השכר והפרשות סוציאליות; מתן שירות אישי לעובד/ת בכל נושא הקשור לעבודתו באיגוד, ועוד. ניתן לפנות  לליבי בוץ  בטלפון 03-6100526  

  אגף משאבים, ארגון ותפעול

  גיוס חסויות לאיגודים עבור האתרים והאפליקציות שהקמנו עבורם, הפקת ניוזלטר לאיגוד ועוד. ניתן לפנות  לאיציק נחום  בטלפון 03-6100515

  האגף למשפט ומדיניות ציבורית

  סיוע בקידום חקיקה והצגת עמדות בכנסת; סיוע מול איגודים וגופים בחו"ל; שינוי/עדכון תקנון האיגוד; ייעוץ משפטי בנושא בחירות; ייעוץ בנושא חוזים מסחריים; ייעוץ בנושא אתיקה רפואית; מדיניות ציבורית; מוקד אלימות נגד רופאים, מוקד שיימינג; סיוע במישור הבין לאומי: 

  • סיוע בקידום תחומים ספציפיים בנושאי מדיניות, אתיקה ומומחיות האיגוד בארגונים הבינלאומיים (כגון ההסתדרות הרפואית העולמית ((WMA והמועצה המדעית האירופאית (UEMS))
  • סיוע לרופאים/ות חברי/ות איגוד שעומדים/ות בפני חרם אקדמי
  • סיוע לרופאים/ות חברי/ות איגוד העומדים/ות בפני סירוב להשתתפות בכנס
  • עזרה והנחיה בקבלה לארגונים בינלאומיים
  • הדרכת והעברת מידע לחברי/ות איגוד הנוסעים לחו"ל
  • עזרה ביצירת קשר עם עמיתים/ות בארצות שונות

  יצירת קשר:

  בנושאים כלליים ניתן לפנות  למיא קנר  בטלפון 03-6100480

  ליווי משפטי וכללי להתקשרויות חוזיות עם גורמים מסחריים, נותני שירותים, ספקי אינטרנט ואחרים; סיוע בחקיקה והצגת עמדות האיגוד בכנסת; ייצוג מול רשויות ממשלתיות (מס הכנסה, ביטוח לאומי, רשם העמותות, רשם מאגרי המידע וכיוצ"ב) – לפרטים אנא פנו  למחלקה המשפטית או  בטלפון 03-6100523

  פיקוח על בחירות  ומנגנון בחירות אינטרנטי

  מחלקת שירות

  גביית דמי חבר לאיגוד/חברה, הפצה של ימי עיון/ כנסים לחברי האיגוד/חברה, הצבת ביתן הר"י בכנסים/ נציגות הר"י בכנסים לצורך גביית דמי חבר ורישום לאיגוד. הר"י עוזרת לאיגודים בגביית דמי האיגוד שלהם בשתי דרכים: (1) הר"י שולחת במייל דרישת תשלום לרופאים; (2) איגוד שירצה, יקבל באמצעות הר"י נציגת גבייה לכנס השנתי; אנא פנו  למחלקת שירות  בטלפון 03-6100471

  להפצה ודיוור ימי עיון וכנסים, ניתן לפנות  למלי אזולאי  בטלפון 03-6100479  ולדור אסלי  בטלפון 03-6100471  

  המועצה המדעית מסייעת לכם

  1. שירותים בנושא בחינות התמחות 

  • הדרכת בוחנים בבחינות בע"פ - המועצה המדעית מעמידה לרשות ועדות הבחינה במקצועות השונים הדרכות מרוכזות לבוחנים על ידי אנשי מקצוע בכירים בתחום.
  • כינוס לכתיבת הבחינה - המועצה המדעית מסייעת לוועדות הבחינה בהתכנסויות לצורך כתיבה משותפת של שאלות בחינה, בכתב או בעל פה, בסיוע עזרים טכניים/מחשבים ושילוב של ייעוץ מקצועי במידת הצורך.
  • ייעוץ מקצועי לכתיבת בחינה - המועצה המדעית מעמידה לרשות ועדות הבחינה במקצועות השונים ליווי של אנשי מקצוע בכירים בתחום כתיבת בחינות בע"פ ובכתב, המסייעים בהבניה מחודשת של הבחינות וטיובן.


  פנייה למחלקת הבחינות

  2. שירותים בנושאי הכרה וביקורת, התמחות וחינוך

  • ועדת הכרה - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לעדכן את הקריטריונים להכרה במחלקות, יחידות ומכונים בהתאם לשינויים במסלולי ההתמחות ובדרישות.
  • הקמת השתלמות עמיתים/הכשרה חדשה - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לייסד של הכשרת מומחים בתחומי התמקצעות ממוקדים (fellowship) לקידום הרפואה בישראל.
  • עדכון סילבוס התמחות מורחב - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לבצע עדכון המסמך המפרט את כלל הידע והמיומנויות הנדרשים בהתמחות, שלבי ההתמחות, חובות המתמחה והמנהל, רשימת הספרות ורשימת ניתוחים/פעולות.
  • עדכון מסלול התמחות - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לבצע עדכון תקופות ההתמחות הכלולות במסלול ההתמחות ובכללן משך התקופה במקצוע הראשי וברוטציות.  צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך

  •  לילך אבירם, ראש צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך,  טלפון: 03-6100417
  •  רותי וינגרטן, צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך, טלפון: 03-6100482
  • פקס צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך: 03-6100514