התפטרות עקב לידה לשם טיפול בילד

התפטרות עקב לידה לשם טיפול בילד

על פי סעיף 7 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים, כלומר עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד) שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה על-מנת לטפל בילד, זכאית לקבל פיצויי פיטורים (בתנאי שהתקיימו יחסי עובדת-מעביד בינה לבין המעסיק במשך שנה לפחות).
על העובד/ת להודיע בכתב למעסיק על ההתפטרות לצורך טיפול בילד תוך מתן הודעה מוקדמת.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה