• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  המועצה המדעית מסייעת לכם

  שירותים בנושא בחינות התמחות

  +
  • הדרכת בוחנים בבחינות בע"פ - המועצה המדעית מעמידה לרשות ועדות הבחינה במקצועות השונים הדרכות מרוכזות לבוחנים על ידי אנשי מקצוע בכירים בתחום.
  • כינוס לכתיבת הבחינה - המועצה המדעית מסייעת לוועדות הבחינה בהתכנסויות לצורך כתיבה משותפת של שאלות בחינה, בכתב או בעל פה, בסיוע עזרים טכניים/מחשבים ושילוב של ייעוץ מקצועי במידת הצורך.
  • ייעוץ מקצועי לכתיבת בחינה - המועצה המדעית מעמידה לרשות ועדות הבחינה במקצועות השונים ליווי של אנשי מקצוע בכירים בתחום כתיבת בחינות בע"פ ובכתב, המסייעים בהבניה מחודשת של הבחינות וטיובן.

  פנייה למחלקת הבחינות

  שירותים בנושאי הכרה וביקורת, התמחות וחינוך

  +
  • ועדת הכרה - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לעדכן את הקריטריונים להכרה במחלקות, יחידות ומכונים בהתאם לשינויים במסלולי ההתמחות ובדרישות.
  • הקמת השתלמות עמיתים/הכשרה חדשה - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לייסד של הכשרת מומחים בתחומי התמקצעות ממוקדים (fellowship) לקידום הרפואה בישראל.
  • עדכון סילבוס התמחות מורחב - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לבצע עדכון המסמך המפרט את כלל הידע והמיומנויות הנדרשים בהתמחות, שלבי ההתמחות, חובות המתמחה והמנהל, רשימת הספרות ורשימת ניתוחים/פעולות.
  • עדכון מסלול התמחות - המועצה המדעית מסייעת לאיגוד לבצע עדכון תקופות ההתמחות הכלולות במסלול ההתמחות ובכללן משך התקופה במקצוע הראשי וברוטציות.


  צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך

   לילך אבירם, ראש צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך,  טלפון: 03-6100417

   רותי וינגרטן, צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך,  טלפון: 03-6100482

  פקס צוות הכרה וביקורת, התמחות וחינוך: 03-6100514