• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הגדרת תפקיד יו"ר ועדת ההתמחות


  • ריכוז וניהול פעילויות הוועדה.
  • קיום פגישות שוטפות עם ההנהלה לפחות פעם ברבעון.
  • חתימות ואישורים בפנקס ההתמחות והרשמה לבחינות.
  • אישור תוכניות התמחות אישיות של המתמחים.
  • מינוי חברי ועדת ההתמחות.
  • אישור בקשה לחידוש הכרה / הכרה ראשונה.
  • סיוע בגיוס בוחנים לבחינות ההתמחות.
  • הצפת בעיות כלליות בהתמחות ובביצועה, על כל שלביה.
  • על יו"ר ועדות התמחות להיות מיודע בכל הליך שבו הופסקה התמחותו של מתמחה במוסד הרפואי.
  • הגשת דו"ח (מובנה) אחת לשנה למועצה המדעית המפרט: רשימת המתמחים בכל המוסד; סיכום של מספר הפגישות עם המתמחים (אישיים וקבוצתיים); מפגשים ופעילויות נוספות; תיעוד פגישות של הוועדה; 2-3 נושאים מרכזיים שעלו לדיון בוועדה.