• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדות התמחות במוסדות הרפואיים


  ייעוד ועדת ההתמחות:

  הבטחת התמחות איכותית במוסד הרפואי

   

  * המועצה המדעית והמוסד הרפואי יפרסמו את הרכב ועדת ההתמחות במוסד שלהם למתמחים.

  * ועדת ההתמחות תספק פרטי קשר ברורים של חברי הוועדה, שיפורסמו למתמחים.

  * הוועדה תתנהל בשקיפות מלאה מול המתמחים ומול המועצה המדעית.

  תהליך העבודה עם המועצה המדעית:

  • המועצה המדעית תכנס את יו"ר ועדות ההתמחות אחת לשנה.
  • צוות המועצה המדעית יעמוד בקשר שוטף עם חברי הוועדה, כולל פגישות יזומות עם ועדות ההתמחות במוסדות השונים.
  • קבלת דו"ח שנתי מיו"ר הוועדה (כמפורט בפרק תפקידי יו"ר ועדת ההתמחות).
  • המועצה המדעית תזמין את יו"ר ועדות ההתמחות החדשים למפגש הדרכה והכוונה לתפקידם.
  • המועצה המדעית תפיץ אל ועדות ההתמחות סיכום פעילות שנתי שלה.