• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  תפקידי ועדת ההתמחות


  • ליווי המתמחים בתהליך ההתמחות במוסד הרפואי ומעקב אחריהם באופן שוטף.
  • קיום פגישות אישיות וקבוצתיות עם המתמחים.
  • כתובת להצעות ובעיות של המתמחים.
  • לשמש גוף מקשר בין המועצה המדעית למוסד הרפואי, לרבות הצפת בעיות הנוגעות להתמחות ולמתמחים.
  • קיום קשר שוטף עם כל הגורמים העוסקים בהתמחות במוסד.
  • מעורבות בתהליך ההכרה במחלקות – השתתפות בוועדות הבדיקה שמגיעות למוסד הרפואי.
  • מעורבות בתוכנית ההוראה של המחלקות.
  • מענה לפניות ושאלות של מנהלי המחלקות לגבי המתמחים שלהם.
  • קיום פעילויות ייעודיות מקצועיות (למשל CME), חינוכיות ואחרות לשמירת איכות ההתמחות וקידומה.