• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  חברי מזכירות הר"י - הוועידה ה-41

  יו"ר

  ד"ר אידלמן ליאוניד - ארק"ח בתי"ח


  סגנים

  ד"ר אייליג ישראל, יו"ר חטיבת רופאי בתי"ח של ארק"ח - ארק"ח בתי"ח

  ד"ר זיונר יצחק, יו"ר ארגון רופאי המדינה - אר"מ

  ד"ר רחמימוב נימרוד, סגן יו"ר ארגון רופאי המדינה - אר"מ

  ד"ר קוסטינר משה, יו"ר ארגון רופאי שרותי בריאות כללית


  חברים

  פרופ' אשכנזי שי, יו"ר המועצה המדעית - ארק"ח בתי"ח

  ד"ר בנימין נועם - ארק"ח בתי"ח

  ד"ר ברוך יצחק - מרפאות

  ד"ר גולדיק זאב - ארק"ח בתי"ח

  פרופ' חגי ציון - ארק"ח בתי"ח

  פרופ' לינדנר אריה, מ"מ יו"ר המועצה המדעית ויו"ר הועדה להכרה וביקורת - אר"מ

  ד"ר פלדמן זאב - אר"מ

  ד"ר קוסטינר משה - מרפאות

  ד"ר שוורץ מרנינה - אר"מ
  ד"ר יחיאל עזרא – יו"ר ועדת כספים


  משקיפים

  ד"ר אריאלי שלמה - אר"מ

  ד"ר גדליה סמי - מרפאות

  ד"ר טולדנו חיים - גזבר הר"י - אר"מ

  ד"ר וייס ניקולאי - לאומית 

  פרופ' יודסין רפאל - הדסה 

  פרופ' רובינשטיין ארדון – איכילוב

  פרופ' רכס אבינועם


  מוזמנים פנימיים

  עו"ד ופנר לאה, מזכ"ל ויועמ"ש הר"י

  גב' מנלה נועה, סמזכ"ל הר"י

  עו"ד בן אברהם אפרת, עוזרת מזכ"ל הר"י