• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מזכירות הר"י


  מזכירות הר"י נבחרת בישיבת הוועד המרכזי הראשונה לאחר הוועידה. בישיבה זו ייקבעו חברי המזכירות ומספרם. 

   

  הרכב המזכירות:

  בראש המזכירות יעמדו יו"ר הר"י וסגניו. יו"ר המועצה המדעית ישמש כחבר במזכירות. יו"ר מח"ח, גזבר הר"י ויו"ר ועדת הכספים יהיו משקיפים במזכירות. המזכירות יכולה לצרף משקיפים נוספים על-פי החלטתה. יו"ר הלשכה לאתיקה מוזמן להשתתף בקביעות בישיבות המזכירות. ישיבות המזכירות יתקיימו על-פי החלטת יו"ר הר"י, ולא פחות מפעם אחת בחודש. 

   

  קיום הישיבות ותוכנן:

  ישיבת מזכירות תתקיים בנוכחות לפחות שליש מחבריה, ובהם היו"ר ו/או ממלא מקומו. במקרה שלא יהיה מניין חוקי, תתקיים הישיבה חצי שעה לאחר המועד שנקבע, והיא תהיה חוקית בכל מניין של משתתפים.

  המזכירות דנה על דרכי עבודתה מעת לעת, והיא רשאית למנות ועדות ולייפות את כוחן לפעולות מסוימות שבגדר סמכותה.

   

  תפקידים וסמכויות:

  תפקידיה של המזכירות כוללים: ליישם את מדיניות הוועד המרכזי והחלטותיו, להציע קווי מדיניות נוספים, לרבות הצעות לשינויים בתקנון הר"י, להוות את הזרוע המבצעת של הר"י, ליזום פעולות שיתרמו להוצאה לפועל של מטרות הר"י ועמדותיה, ולפקח על הוועדות והמוסדות שמונו על-ידה. 

  בין השאר, מוסמכת המזכירות לבצע את הפעולות הבאות:

   

  • קבלת החלטות בנושאי מדיניות, נושאים כלכליים, ארגוניים וכיו"ב;
  • אישור הסכמים קיבוציים;
  • הכרזה על שביתות ארציות ומקומיות;
  • דיונים בנושאים שעל סדר היום של הר"י והמלצות לוועד המרכזי;
  • אישור תקציב הר"י;
  • החלטות לגבי סניפי הר"י;
  • קביעת סל שירותים לאיגודים המדעיים;
  • דיווח לוועד המרכזי;
  • מינוי ועדת כספים ורווחה;
  • מינוי מבקר פנים;
  • קיום פגישות עדכון תקופתיות עם יו"ר המועצה המדעית, יו"ר הלשכה לאתיקה ויו"ר מפעל חברות חוץ (מח"ח), אשר ידווחו על פעילותם;
  • כל סמכות שלא יוחדה במפורש בתקנון למוסד ממוסדות הר"י.


  על המזכירות בתקנון הר"י