• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  י. אישור ושינויים בתקנון


  1. תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
  1. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית, אלא ברוב של 75% או שני שלישים או 51% של המשתתפים (לשיקול דעת האיגוד/חברה). 

  כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית. אין בשום פנים לשנות סעיף ________ (לשיקול דעת האיגוד/החברה; בדרך כלל, סעיפי שם ומטרות). 

  השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.

  ועד האיגוד/החברה ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.