• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ה. נוהלי קבלה


  1. רופא, חבר הר"י, המעוניין להתקבל כחבר באיגוד/בחברה, יגיש בקשה לוועד בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
  2. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או על דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.
  3. על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.