• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ד. חברות


  באיגוד

  1. כחבר מן המניין יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה באותו ענף, ורק הם יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון: יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה, למעט איגודים אשר מהותם מחייבת אחרת, כגון מינהל רפואי.
  2. כחבר שלא מן המניין יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י, המתמחים באותו ענף או שיש להם עניין בענף. האיגוד רשאי לצרף גם, כחברים שלא מן המניין, חברים שאינם רופאים, אשר יש להם עניין בענף. חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.


  בחברה

  1. חברה רשאית לקבל לשורותיה בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין, וכמו כן גם מי שאינם חברי הר"י, ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, מזכיר וגזבר החברה.


  באיגוד ובחברה

  1. חבר חוץ - רופא המוכר על ידי איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד/בחברה – (לשיקול האיגוד/החברה). חבר מן המניין שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד/בחברה.
  2. חבר כבוד - חבר אשר האיגוד/החברה מבקשים להביע את הוקרתו/הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי ועד האיגוד/החברה ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות.

   

  * הערה: התנאים המצוינים הם תנאי סף. לפי שיקול דעת האיגוד/החברה ניתן להוסיף דרישות וכן סוגי חברויות, או להגדיר רק חלק מסוגי החברות.