• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ב-ג. תוקף וסמכות הארגון ומטרותיו


  ב. תוקף וסמכות

   

  1. האיגוד/החברה הנו/ה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם/ת מתוקף תקנות הר"י ויונקים את סמכויותיהם מתקנות אלו.
  2. כל תקנה מתקנות האיגוד/החברה הישראלי/ת ל_______, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
  3. כל החלטה ו/או פעולה מהחלטות האיגוד/החברה הישראלי/ת ל_______, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, להחלטותיה או לפעולותיה - בטלה מעיקרה.
  4. שמו/שמה של האיגוד/חברה בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם האיגוד/החברה, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.

   

  ג. מטרות האיגוד/החברה

   

  יש לפרט מהן המטרות שלשמן נוסד/ה האיגוד/החברה.