• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  השתלמויות עמיתים


  המועצה המדעית אחראית על אישור התכניות המוגשות על ידי האיגודים השונים, על ההכרה ביחידות המעבירות את ההשתלמויות ומתן תעודות לרופאים שעברו את ההשתלמות.

  השתלמות עמיתים הינה הכשרה לרופא המומחה המבקש להתמקצע  בנושא ספציפי בתחומו.
  אנו רואים בהשתלמות העמיתים נדבך חשוב בהתמקצעות הרפואה המודרנית בכלל, והתמקצעות הרופא בפרט.


  המועצה המדעית אישרה ביצוע השתלמות עמיתים בחצי משרה, על פי התנאים הבאים:

  1. ההשתלמות תבוצע בחצי משרה לפחות.
  2. יו"ר המועצה המדעית או נציגו יאשרו באופן פרטני בקשות שתוגשנה בלוית אישור מנהל המחלקה, אישור המתמחה ותוכנית השתלמות אישית מפורטת, הכוללת את מסגרת המשרה, מערכת שעות וציון הפעילויות האקדמיות בהן ישתתף המשתלם בעת השתלמותו.
  3. ההשתלמות תתקיים ברצף, ללא הפסקות, במסגרת ימי עבודה קצרים או במסגרת ימי עבודה מלאים בחלק מן השבוע.
  4. תקופת ההשתלמות תוארך בהתאם.