• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  תפילה לרופא - הרמב''ם


  הנני מכין את עצמי להתעסק באומנותי, עזרני נא אלקים בעבודתי כי אצליח.

  תן בליבי האהבה לאומנותי ולבריותך ואל תתן לאהבת הבצע ולשאיפת התהילה והכבוד להתערב בעבודתי כי מידות האלו מתנגדות לאהבת האמת ולאהבת הבריות ולכן אבקש ממך שלא תטעני בעבודתי הגדולה לתועלת ולצורך.

  אמץ וחזק כוחות גופי ונפשי להיות תמיד מוכן להושיע לדל ולעשיר, לטוב ולרע, לאוהב ולשונא, וכי אראה תמיד בחולה רק את האדם, תן בלב חולי האמונה בי ובידיעותיי שישמעו לעצתי ושימלאו אחרי פקודתי הרחק מערש דוויים כל רופא אליל וכל צבא היועצים הקרובים והאומנויות המחוכמות כי זה עם אכזרי אשר מרהב וגודל לבב יסכלו כל מזימה טובה.

  תן בליבי לשמוע בקול חכמים אמיתיים בני אומנותי החפצים ללמדני בינה כי שדה החכמה גדול ורחב חזקני נא ואמץ לבבי נגד השוטים המתחכמים הנותנים בדופי שלא אסור מדרך האמת בלי משוא פנים.

  אמן