הרחבת סמכויות אחיות, רוקחים ובעלי מקצועות פארא-רפואיים - 2005

1.       הצעת האוצר מבקשת לתקן את פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981, באופן שיאפשר לרוקח לנפק תכשיר מרשם שלא לפי מרשם חתום בידי רופא, ולתקן את פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976, באופן שסמכות מנכ"ל משרהב"ר להתיר ביצוע פעולות רפואיות חריגות שלא ע"י רופא, תורחב גם לבעלי מקצועות פארא-רפואיים וללא צורך באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות. כמו-כן נכתב בהחלטה, כי תוקם ועדה משותפת למשרדי האוצר והבריאות, שמטרתה לקבוע אלו מן הפעולות הרפואיות המותרות כיום לרופא מורשה בלבד, יהיו גם בסמכות רוקח, אחות או בעל מקצוע פארא-רפואי.

2.       דברי ההסבר המובאים בצד ההחלטות הנ"ל, מעלים טיעונים של התקדמות הרפואה ועליה ברמת המורכבות של הטיפול הרפואי, הדורשת התמחויות ספציפיות, בצד עליה ברמת ההכשרה של רוקחים, אחיות ובעלי מקצועות פארא-רפואיים, כתימוכין להעברת סמכויות רפואיות לרוקחים ולמטפלים אחרים, תוך שימת דגש על הנושא של חלוקת הנטל.

3.       ההסתדרות הרפואית בישראל, מבקשת להביע עמדתה הנחרצת המתנגדת לניסיון לטפל בנושא המורכב של העברת סמכויות רפואיות, שהנו בעל השלכות מהותיות על מערכת הבריאות במדינה ועל מצבם של המטופלים - נושא היוצר שינויים מערכתיים ועם זאת חסר השלכות תקציבית ואינו קשור למדיניות הכלכלית - דרך חוק ההסדרים, שכל מטרתו היא לעסוק בהיבטים התקציביים והכלכליים.
 

4.       יצוין, כי נושא מרשם הרוקח כבר עלה בחוק ההסדרים בשנים קודמות, והופרד ממנו בדיוק בשל הטעם של העדר השלכה על תקציב המדינה. אנו מתקשים להבין מדוע נעשים ניסיונות חוזרים ונשנים לעלות סוגיות אלו במסגרת שאינה מתאימה כלל לדיון בהם.

5.       לגופם של דברים - נפרט להלן עמדתנו העקרונית בכל סוגיה וסוגיה:

 
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303